Up-1221/18

Opravilna št.:
Up-1221/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1221.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 115/2018 z dne 18. 6. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 880/2016 z dne 18. 4. 2018 in sklepom Upravnega sodišča št. I U 880/2016 z dne 23. 1. 2018
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1221/18-7
16. 7. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil ZAVOD VEST, Ig, na seji 16. julija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 115/2018 z dne 18. 6. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 880/2016 z dne 18. 4. 2018 in sklepom Upravnega sodišča št. I U 880/2016 z dne 23. 1. 2018 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
                                                                                                                                                                                
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
ZAVOD VEST, zavod za raziskovanje izvora, pomena in načinov udejanjanja vesti, Ig
Datum vloge:
04.09.2018
Datum odločitve:
16.07.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE767