Up-529/20

Opravilna št.:
Up-529/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.529.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper odločbo Podpredsednice Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Bpp 2861/2017 z dne 4. 5. 2018
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-529/20-7
25. 8. 2020
 
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Ranko Piljić, Ljubljana, na seji 25. avgusta 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper odločbo Podpredsednice Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Bpp 2861/2017 z dne 4. 5. 2018 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Ranko Piljić, Ljubljana
Datum vloge:
19.06.2020
Datum odločitve:
25.08.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE829