Up-288/19

Opravilna št.:
Up-288/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.288.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 4/2018 z dne 17. 12. 2018
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-288/19-5
25. 8. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Bojan Trampuš, Kostanjevica na Krki, na seji 25. avgusta 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 4/2018 z dne 17. 12. 2018 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Bojan Trampuš, Kostanjevica na Krki
Datum vloge:
28.02.2019
Datum odločitve:
25.08.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE838