Up-1014/20

Opravilna št.:
Up-1014/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1014.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 499/2019 z dne 27. 11. 2019
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 499/2019 z dne 27. 11. 2019 se ne sprejme.
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1014/20-7
5. 10. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Andrej Grum, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Kosmač, d. o. o., Ljubljana, na seji 5. oktobra 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 499/2019 z dne 27. 11. 2019 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS). Pri tem se senat ni spuščal v vprašanje izpolnjenosti procesnih predpostavk.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Andrej Grum, Ljubljana
Datum vloge:
18.09.2020
Datum odločitve:
05.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE1002