Up-157/19

Opravilna št.:
Up-157/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.157.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 55/2017 z dne 13. 11. 2018 v zvezi s I. in III. točko izreka sodbe Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1083/2016 z dne 7. 6. 2017
Izrek:
Postopek za preizkus ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 55/2017 z dne 13. 11. 2018 v zvezi s I. in III. točko izreka sodbe Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1083/2016 z dne 7. 6. 2017 se ustavi.
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-157/19-7
6. 11. 2020
 
 
 
 

SKLEP

 
Sodnica Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba DATALAB Tehnologije, d. d., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Dobravc – Tatalovič & Kač, o. p., d. o. o., Ljubljana, 6. novembra 2020
 
 

sklenila:

 
Postopek za preizkus ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 55/2017 z dne 13. 11. 2018 v zvezi s I. in III. točko izreka sodbe Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1083/2016 z dne 7. 6. 2017 se ustavi.
 
 
* * *
 
Sodnica je ustavila postopek za preizkus ustavne pritožbe, ker je pritožnica umaknila ustavno pritožbo.
 
Sklep je sprejela na podlagi tretjega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS).
 
 
 
 
 
 
 
dr. Dunja Jadek Pensa
Sodnica
 
 
 
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana
Datum vloge:
11.02.2019
Datum odločitve:
06.11.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Dokument:
USE1115