Up-504/19

Opravilna št.:
Up-504/19
Objavljeno:
Neobjavljeno | 23.03.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:Up.504.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 212/2018-3 z dne 13. 3. 2019 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 16/2018 z dne 22. 8. 2018
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-504/19-7
23. 3. 2021
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba BIRO ŽVEPLAN, inženiring, projektiva, nadzor, trgovina in storitve, d. o. o., Celje, ki jo zastopa Odvetniška družba Gregorovič - Pungartnik, o. p., d. o. o., Šentjur, na seji 23. marca 2021
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 212/2018-3 z dne 13. 3. 2019 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 16/2018 z dne 22. 8. 2018 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
BIRO ŽVEPLAN, inženiring, projektiva, nadzor, trgovina in storitve, d.o.o., Celje
Datum vloge:
30.04.2019
Datum odločitve:
23.03.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE1763