Up-1629/18

Opravilna št.:
Up-1629/18
Objavljeno:
Neobjavljeno | 20.04.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:Up.1629.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 151/2017 z dne 24. 10. 2018 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 687/2016 z dne 14. 2. 2017
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1629/18-6
20. 4. 2021
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba VRP nepremičninsko poslovanje, d. o. o., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Brulc, Gaberščik in partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 20. aprila 2021
 
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 151/2017 z dne 24. 10. 2018 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 687/2016 z dne 14. 2. 2017 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
zanjo
 
 
 
 
 dr. Matej Accetto
 Sodnik
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
VRP nepremičninsko poslovanje d.o.o., Ljubljana
Datum vloge:
28.12.2018
Datum odločitve:
20.04.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE1842