Up-197/17

Opravilna št.:
Up-197/17
Objavljeno:
Neobjavljeno | 27.05.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:Up.197.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 9993/2009 z dne 17. 11. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 9993/2009 z dne 19. 1. 2016 in s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II K 9993/2009 z dne 18. 9. 2015
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-197/17-13
27. 5. 2021
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Mirko Žagar, Vinica, ki ga zastopa Stanislav Klemenčič, odvetnik na Ptuju, na seji 27. maja 2021

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 9993/2009 z dne 17. 11. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 9993/2009 z dne 19. 1. 2016 in s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II K 9993/2009 z dne 18. 9. 2015 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: namestnik predsednika senata Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA) ter člana dr. Katja Šugman Stubbs in dr. Marijan Pavčnik. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
Dr. Dr. Klemen Jaklič
(Oxford ZK, Harvard ZDA)
Namestnik predsednika senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Mirko Žagar, Vinica
Datum vloge:
02.03.2017
Datum odločitve:
27.05.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE1934