Up-341/20

Opravilna št.:
Up-341/20
Objavljeno:
Neobjavljeno | 03.09.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:Up.341.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 422/2019 z dne 23. 1. 2020 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 200/2018 z dne 26. 3. 2019
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-341/20-6
3. 9. 2021
 
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Severin Pek, Maribor, ki ga zastopa Dušan Korošec, odvetnik v Celju, na seji 3. septembra 2021
 
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 422/2019 z dne 23. 1. 2020 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 200/2018 z dne 26. 3. 2019 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana, pogoji za izjemno obravnavo pa niso izpolnjeni.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – ZUstS) ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20)
v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Severin Pek, Maribor
Datum vloge:
08.04.2020
Datum odločitve:
03.09.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE2167