Up-892/19

Opravilna št.:
Up-892/19
Objavljeno:
Neobjavljeno | 29.09.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:Up.892.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 136/2019 z dne 16. 5. 2019 in zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 464/2018 z dne 8. 1. 2019 v zvezi z vmesno sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. P 34/2016 z dne 15. 5. 2018
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-892/19-10
29. 9. 2021
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba BSH HIŠNI APARATI, d. o. o., Nazarje, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Kos, Štumpfl in partnerji, d. o. o., Ravne na Koroškem, na seji 29. septembra 2021
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 136/2019 z dne 16. 5. 2019 in zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 464/2018 z dne 8. 1. 2019 v zvezi z vmesno sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. P 34/2016 z dne 15. 5. 2018 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
BSH HIŠNI APARATI d.o.o., Nazarje
Datum vloge:
31.07.2019
Datum odločitve:
29.09.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE2294