Up-863/19

Opravilna št.:
Up-863/19
Objavljeno:
Neobjavljeno | 29.09.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:Up.863.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 25/2019 z dne 22. 5. 2019 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1827/2016 z dne 11. 1. 2019
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-863/19-12
29. 9. 2021
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba TELEG-M, d. o. o., telekomunikacijske storitve, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Završek & Šnajder, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 29. septembra 2021
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 25/2019 z dne 22. 5. 2019 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1827/2016 z dne 11. 1. 2019 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
TELEG-M d.o.o., telekomunikacijske storitve, Ljubljana
Datum vloge:
24.07.2019
Datum odločitve:
29.09.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE2309