Up-869/19

Opravilna št.:
Up-869/19
Objavljeno:
Neobjavljeno | 03.01.2022
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2022:Up.869.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 179/2018 z dne 6. 6. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1165/2017 z dne 21. 2. 2018 in sodbo Okrožnega sodišča v Krškem št. I P 202/2015 z dne 3. 2. 2017
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-869/19-7
3. 1. 2022
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Anja Antonija Novak, Dobova, ki jo zastopa Dušan Medved, odvetnik v Krškem, na seji 3. januarja 2022
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 179/2018 z dne 6. 6. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1165/2017 z dne 21. 2. 2018 in sodbo Okrožnega sodišča v Krškem št. I P 202/2015 z dne 3. 2. 2017 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: namestnik predsednika senata dr. Rajko Knez ter člana dr. Rok Čeferin in dr. Rok Svetlič. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Rajko Knez
Namestnik predsednika senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Anja Antonija Novak, Dobova
Datum vloge:
26.07.2019
Datum odločitve:
03.01.2022
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE2461