Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
Up-708/17, 22.12.2020, Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 99/2015 z dne 19. 5. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 459/2014 z dne 19. 3. 2015 in sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. I Pg 184/2014 z dne 1. 10. 2014
Up-606/18, 14.03.2019, Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. Su 258/2018 z dne 15. 3. 2018
Up-1326/20, 18.01.2022, Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1442/2020 z dne 23. 9. 2020 Ustavna pritožba zoper sklep o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II D 3289/14 z dne 5. 3. 2020 in zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II D 3289/14 z dne 5. 3. 2020
Up-1247/22, 06.02.2023, Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 302/2021 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 417/2020 z dne 14. 4. 2021 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Piranu št. P 133/2016 z dne 7. 2. 2020
Up-367/01, 25.04.2002, Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 634/99-3 z dne 5. 6. 2001 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. P 465/95 z dne 11. 11. 1998
Up-77/04, 11.10.2006, Uradni list RS, št. 118/2006 in OdlUS XV, 98 | 11.10.2006
Sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cpg 252/2003 in št. II Cpg 253/2003 z dne 9. 10. 2003 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cpg 252/2003 in št. II Cpg 253/2003 z dne 9. 10. 2003
U-I-24/04, 20.04.2007, Uradni list RS, št. 40/2007 in OdlUS XVI, 26 | 20.04.2007
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 101/05) (ZKP), 20. čl. Sklep Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte slovenskega naroda, da se konstituira v Slovenski narodni osvobodilni odbor z dne 16. 9. 1941 (Slovenski poročevalec z dne 20. 9. 1941, leto II, št. 18), 2. čl. Odlok slovenskega narodnoosvobodilnega odbora o zaščiti slovenskega naroda in njegovega gibanja za osvoboditev in združitev (Slovenski poročevalec z dne 1. 10. 1941, leto II, št. 19) Pravilnik za organizacijo, poslovanje in postopek brigadnih in odrednih vojaških sodišč z dne 5. 8. 1943
U-I-35/04, 11.01.2007, Uradni list RS, št. 7/2007 in OdlUS XVI, 1 | 11.01.2007
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) (ZUJIK), 2. odst. 45. čl.
Up-124/04, 09.11.2006, Uradni list RS, št. 127/2006 in OdlUS XV, 101 | 09.11.2006
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 64/2003 z dne 13. 11. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 736/2002 z dne 18. 9. 2002 in s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 723/2000 z dne 29. 3. 2002
U-I-70/04, 15.02.2007, Uradni list RS, št. 18/2007 in OdlUS XVI, 17 | 15.02.2007
Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02) (SPZ), 2. al. 1. odst. 116. čl., 119. in 272. čl. Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03) (SZ), 41., 42., 43., 44., 45., 46. in 47. čl. ter 72. čl. Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Uradni list RS, št. 75/03) Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Uradni list RS, št. 11/04)
Up-206/04, 23.11.2006, Uradni list RS, št. 127/2006 in OdlUS XV, 105 | 23.11.2006
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 1/2004 z dne 12. 2. 2004 in sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1041/2003 z dne 28. 8. 2003
U-I-98/04, 09.11.2006, Uradni list RS, št. 120/2006 in OdlUS XV, 78 | 09.11.2006
Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) (ZDLov), 26. čl., 6. odst. 29. čl., 8. odst. 29. čl., 1. odst. 65. čl., 3. odst. 1. čl., 3. čl., 5. in 6. odst. 4. čl., 3. odst. 6. čl., 3. odst. 7. čl., 2. odst. 8. čl., 9., 11., 25., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 40. čl., 1. in 7. odst. 50. čl., 1. in 2. odst. 53. čl., 67., 75. in 76. čl., 21. čl., 1. in 5. al. 1. odst. 23. čl., 1. odst. 24. čl., 60. čl., 3., 8. in 9. odst. 65. čl., 66. čl.
U-I-109/04, 11.01.2007, Uradni list RS, št. 7/2007 in OdlUS XVI, 4 | 11.01.2007
Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03) (ZZasV)
U-I-113/04, 07.02.2007, Uradni list RS, št. 83/2004, Uradni list RS, št. 16/2007 in OdlUS XVI, 16 | 07.02.2007
Pravilnik o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu (Uradni list RS, št. 34/03, 110/05 in 80/06), tč. a) 5. odst. 14. čl. in tč. l) 1. odst. 12. čl.
Up-309/04, 11.10.2006, Uradni list RS, št. 112/2006 in OdlUS XV, 97 | 11.10.2006
Sodba Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 1085/2001 z dne 11. 2. 2004
Up-346/04, 11.10.2006, Uradni list RS, št. 112/2006 | 11.10.2006
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 202/2002 z dne 18. 3. 2004 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Kp 560/2001 z dne 20. 3. 2002 in s sodbo Okrajnega sodišča v Postojni št. K 96/1998 z dne 26. 9. 2001
Up-356/04, U-I-455/06, 07.12.2006, OdlUS XV, 107 | 07.12.2006
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr. in 23/99) (KZ), 145. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 274/2002 z dne 19. 11. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. Kp 1047/2002 z dne 16. 8. 2002 in s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I K 543/99 z dne 13. 6. 2002
U-I-152/04, 26.10.2006, Uradni list RS, št. 120/2006 in OdlUS XV, 76 | 26.10.2006
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 108/99 in 97/01) (ZDavP), 196. a čl. Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04) (ZDavP), 372. čl.
Up-597/04, 05.10.2006, Uradni list RS, št. 107/2006 | 05.10.2006
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1544/2003 z dne 9. 6. 2004 in sklep Okrajnega sodišča v Radovljici št. Dn. št. 1795/2002 z dne 9. 4. 2003
Up-611/04, 09.11.2006, Uradni list RS, št. 120/2006 | 09.11.2006
Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. I Cpg 512/2004 z dne 17. 6. 2004 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. 7 Pg 189/2003 z dne 26. 1. 2004

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 14836

Neobjavljeno | 22.12.2020

Up-708/17

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 99/2015 z dne 19. 5. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 459/2014 z dne 19. 3. 2015 in sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. I Pg 184/2014 z dne 1. 10. 2014

Več

Neobjavljeno | 14.03.2019

Up-606/18

Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. Su 258/2018 z dne 15. 3. 2018

Več

Neobjavljeno | 18.01.2022

Up-1326/20

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1442/2020 z dne 23. 9. 2020 Ustavna pritožba zoper sklep o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II D 3289/14 z dne 5. 3. 2020 in zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II D 3289/14 z dne 5. 3. 2020

Več

Neobjavljeno | 06.02.2023

Up-1247/22

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 302/2021 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 417/2020 z dne 14. 4. 2021 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Piranu št. P 133/2016 z dne 7. 2. 2020

Več

Neobjavljeno | 25.04.2002

Up-367/01

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 634/99-3 z dne 5. 6. 2001 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. P 465/95 z dne 11. 11. 1998

Več

Uradni list RS, št. 118/2006 in OdlUS XV, 98 | 11.10.2006

Up-77/04

Sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cpg 252/2003 in št. II Cpg 253/2003 z dne 9. 10. 2003 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cpg 252/2003 in št. II Cpg 253/2003 z dne 9. 10. 2003

Več

Uradni list RS, št. 40/2007 in OdlUS XVI, 26 | 20.04.2007

U-I-24/04

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 101/05) (ZKP), 20. čl. Sklep Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte slovenskega naroda, da se konstituira v Slovenski narodni osvobodilni odbor z dne 16. 9. 1941 (Slovenski poročevalec z dne 20. 9. 1941, leto II, št. 18), 2. čl. Odlok slovenskega narodnoosvobodilnega odbora o zaščiti slovenskega naroda in njegovega gibanja za osvoboditev in združitev (Slovenski poročevalec z dne 1. 10. 1941, leto II, št. 19) Pravilnik za organizacijo, poslovanje in postopek brigadnih in odrednih vojaških sodišč z dne 5. 8. 1943

Več

Uradni list RS, št. 7/2007 in OdlUS XVI, 1 | 11.01.2007

U-I-35/04

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) (ZUJIK), 2. odst. 45. čl.

Več

Uradni list RS, št. 127/2006 in OdlUS XV, 101 | 09.11.2006

Up-124/04

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 64/2003 z dne 13. 11. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 736/2002 z dne 18. 9. 2002 in s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 723/2000 z dne 29. 3. 2002

Več

Uradni list RS, št. 18/2007 in OdlUS XVI, 17 | 15.02.2007

U-I-70/04

Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02) (SPZ), 2. al. 1. odst. 116. čl., 119. in 272. čl. Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03) (SZ), 41., 42., 43., 44., 45., 46. in 47. čl. ter 72. čl. Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Uradni list RS, št. 75/03) Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Uradni list RS, št. 11/04)

Več

Uradni list RS, št. 127/2006 in OdlUS XV, 105 | 23.11.2006

Up-206/04

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 1/2004 z dne 12. 2. 2004 in sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1041/2003 z dne 28. 8. 2003

Več

Uradni list RS, št. 120/2006 in OdlUS XV, 78 | 09.11.2006

U-I-98/04

Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) (ZDLov), 26. čl., 6. odst. 29. čl., 8. odst. 29. čl., 1. odst. 65. čl., 3. odst. 1. čl., 3. čl., 5. in 6. odst. 4. čl., 3. odst. 6. čl., 3. odst. 7. čl., 2. odst. 8. čl., 9., 11., 25., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 40. čl., 1. in 7. odst. 50. čl., 1. in 2. odst. 53. čl., 67., 75. in 76. čl., 21. čl., 1. in 5. al. 1. odst. 23. čl., 1. odst. 24. čl., 60. čl., 3., 8. in 9. odst. 65. čl., 66. čl.

Več

Uradni list RS, št. 7/2007 in OdlUS XVI, 4 | 11.01.2007

U-I-109/04

Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03) (ZZasV)

Več

Uradni list RS, št. 83/2004, Uradni list RS, št. 16/2007 in OdlUS XVI, 16 | 07.02.2007

U-I-113/04

Pravilnik o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu (Uradni list RS, št. 34/03, 110/05 in 80/06), tč. a) 5. odst. 14. čl. in tč. l) 1. odst. 12. čl.

Več

Uradni list RS, št. 112/2006 in OdlUS XV, 97 | 11.10.2006

Up-309/04

Sodba Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 1085/2001 z dne 11. 2. 2004

Več

Uradni list RS, št. 112/2006 | 11.10.2006

Up-346/04

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 202/2002 z dne 18. 3. 2004 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Kp 560/2001 z dne 20. 3. 2002 in s sodbo Okrajnega sodišča v Postojni št. K 96/1998 z dne 26. 9. 2001

Več

OdlUS XV, 107 | 07.12.2006

Up-356/04, U-I-455/06

Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr. in 23/99) (KZ), 145. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 274/2002 z dne 19. 11. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. Kp 1047/2002 z dne 16. 8. 2002 in s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I K 543/99 z dne 13. 6. 2002

Več

Uradni list RS, št. 120/2006 in OdlUS XV, 76 | 26.10.2006

U-I-152/04

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 108/99 in 97/01) (ZDavP), 196. a čl. Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04) (ZDavP), 372. čl.

Več

Uradni list RS, št. 107/2006 | 05.10.2006

Up-597/04

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1544/2003 z dne 9. 6. 2004 in sklep Okrajnega sodišča v Radovljici št. Dn. št. 1795/2002 z dne 9. 4. 2003

Več

Uradni list RS, št. 120/2006 | 09.11.2006

Up-611/04

Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. I Cpg 512/2004 z dne 17. 6. 2004 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. 7 Pg 189/2003 z dne 26. 1. 2004

Več