Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 15740

Neobjavljeno | 04.05.2020

U-I-292/19

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV), 5. in 103. čl.

Več

Neobjavljeno | 29.04.2020

U-I-430/18

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV), 48., 49., 51., 54., 65., 68., 106. in 109. čl.

Več

Neobjavljeno | 28.04.2020

Up-160/18, U-I-39/18

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 2. tč. 1. odst. 22. čl. v zvezi z 299.a čl. in 3. odst. 310. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 63/2017 z dne 21. 11. 2017 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 286/2017 z dne 4. 5. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. XI Pg 2289/2013 z dne 6. 9. 2016

Več

Neobjavljeno | 23.04.2020

U-I-210/16

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) (ZPPDej)

Več

Neobjavljeno | 23.04.2020

U-I-73/20

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/20) Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/20) Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20)

Več

Uradni list RS, št. 65/2020 | 23.04.2020

U-I-223/16

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) (ZPPDej), 19. al. 2. odst. 4. čl. in 2. odst. 5. čl.

Več

Neobjavljeno | 23.04.2020

U-I-164/17

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV) Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17) (ZVDZ) Zakon o volitvah predsednika Republike (Uradni list RS, št. 39/92) (ZVPR), 11., 12., 13. in 14. čl. Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13) (ZVRK), 3. odst. 6. čl. Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14) (ZRTVS-1), 3. odst. 12. čl.

Več

Uradni list RS | 23.04.2020

U-I-512/18

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 2. al. 2. tč. 2. odst. 399. čl. v zvezi s 384., 386. in 401. čl.

Več

Uradni list RS | 23.04.2020

U-I-139/15

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/14, 40/14 – popr., 14/15, 48/16, 60/17, 7/18 in 29/18), 156. čl.

Več

Neobjavljeno | 23.04.2020

U-I-45/17

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 23/16), 6. odst. 78. čl.

Več

Neobjavljeno | 22.04.2020

Up-255/17

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 110/2016 z dne 23. 12. 2016 in sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 157/2016 z dne 9. 9. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 161/2015 z dne 22. 2. 2016 Ustavna pritožba zoper ravnanje Okrajnega sodišča v Piranu, Okrožnega sodišča v Kopru in Okrožnega sodišča v Novi Gorici v zvezi s predhodnim preizkusom tožbe

Več

Neobjavljeno | 21.04.2020

U-I-97/17

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe (Uradni list RS, št. 60/07 in 38/14), 5. odst. 7. čl.

Več

Neobjavljeno | 20.04.2020

Up-1615/18

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 330/2017 z dne 6. 11. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 69/2017 z dne 21. 9. 2017 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 783/2016 z dne 29. 11. 2016

Več

Neobjavljeno | 17.04.2020

Up-1079/18

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 296/2018 z dne 9. 5. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II P 622/2017 z dne 21. 8. 2017

Več

Neobjavljeno | 17.04.2020

Up-609/17

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 97/2016 z dne 18. 4. 2017

Več

Neobjavljeno | 17.04.2020

Up-258/20

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 2152/2019 z dne 11. 12. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Radovljici št. I 121/2019 z dne 21. 10. 2019 in s sklepom istega sodišča št. I 121/2019 z dne 27. 6. 2019 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ips 581/2019 z dne 17. 4. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Radovljici št. I 228/2016 (pristopna I 218/2017) z dne 18. 1. 2019

Več

Uradni list RS, št. 58/2020 | 16.04.2020

U-I-83/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20) se sprejme. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje 7. člena predpisa iz 1. točke izreka tega sklepa. V preostalem se predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje predpisa iz 1. točke izreka tega sklepa, zavrne. Odločitev iz 2. točke izreka tega sklepa se izvrši tako, da mora Vlada brez odlašanja po vročitvi tega sklepa, nato pa vsaj vsakih sedem dni na temelju mnenja stroke preverjati, ali so uvedeni ukrepi še potrebni za doseganje ciljev, in jih ob upoštevanju strokovnih razlogov podaljšati, spremeniti ali odpraviti. O tem mora Vlada obvestiti javnost.

Več

Neobjavljeno | 16.04.2020

U-I-115/17, Up-621/17

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 3. al. 2. tč. 1. odst. 386. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 161/2017 z dne 5. 4. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Krškem št. St 3460/2014 z dne 21. 12. 2016

Več

Neobjavljeno | 16.04.2020

U-I-21/20, Up-119/20

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 202/2019 z dne 24. 10. 2019 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča na Jesenicah št. PR 123/2019 z dne 4. 4. 2019 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) (ZP-1), 1. odst. 144. čl. v zvezi s 3. tč. 1. odst. 143. čl. Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16 in 54/17) (ZPrCP), 23. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.04.2020

Up-1061/17

Točka I izreka sodbe in sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 56/2017 z dne 7. 9. 2017 Ustavna pritožba zoper II. točko izreka sodbe in sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2746/2015 z dne 22. 6. 2016

Več