Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 16810

Uradni list RS, št. 179/2020 | 03.12.2020

U-I-445/20

Sklepa Vlade št. 00717-49/2020/4 z dne 5. 11. 2020 in št. 00717-49/2020/6 z dne 12. 11. 2020 Sklep Vlade št. 18100-24/2020/4 z dne 26. 11. 2020 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 152/20) Sklep ministrice, pristojne za izobraževanje, št. 603-33/2020/4 z dne 5. 11. 2020

Več

Uradni list RS, št. 173/2020 | 26.11.2020

U-I-449/20

Odlok o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico o vprašanju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/20)

Več

Neobjavljeno | 20.11.2020

U-I-122/16

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), 3. odst. 66. čl.

Več

Neobjavljeno | 20.11.2020

Up-995/20

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 37726/2020 z dne 27. 8. 2020

Več

Neobjavljeno | 19.11.2020

U-I-424/20

Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP), 32.c. čl. Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 67/07 in 102/20), 21.a, 21.b, 21.c in 21.č čl.

Več

Neobjavljeno | 18.11.2020

Up-1120/20

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 294/2020 z dne 7. 8. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 320/2020 z dne 5. 6. 2020

Več

Neobjavljeno | 18.11.2020

Up-828/18

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. CDn 97/2018 z dne 11. 4. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Trbovljah št. SDn 911/2016 z dne 30. 11. 2017

Več

Neobjavljeno | 18.11.2020

Up-79/18

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 3372/2017 z dne 20. 12. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani-Centralnega oddelka za verodostojno listino št. VL 43351/2017 z dne 17. 10. 2017

Več

Neobjavljeno | 17.11.2020

Up-134/17

Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 36607/2014 z dne 29. 11. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Pom-i 36607/2014 z dne 3. 11. 2016, s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Pom-i 36607/2014 z dne 18. 9. 2014 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Pom-i 36607/2014 z dne 22. 9. 2014

Več

Neobjavljeno | 16.11.2020

Up-756/18

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 390/2014 z dne 10. 9. 2015 v zvezi s sodbami Upravnega sodišča, oddelka v Novi Gorici, št. III U 231/2013 z dne 22. 8. 2014, št. III U 268/2013 z dne 30. 5. 2014, št. III U 232/2013 z dne 30. 5. 2014, št. III U 226/2013 z dne 30. 5. 2014 in št. III U 206/2013 z dne 27. 5. 2014 ter sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 313/2016 z dne 12. 10. 2016 in sodbo Upravnega sodišča, oddelka v Novi Gorici, št. III U 242/2015 z dne 1. 7. 2016, sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 305/2016 z dne 12. 10. 2016 in sodbo Upravnega sodišča, oddelka v Novi Gorici, št. III U 243/2015 z dne 10. 6. 2016, sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 312/2016 z dne 12. 10. 2016 in sodbo Upravnega sodišča, oddelka v Novi Gorici, št. III U 230/2015 z dne 1. 7. 2016,

Več

Neobjavljeno | 16.11.2020

Up-1454/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 132/2018 z dne 19. 9. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1222/2017 z dne 29. 5. 2018

Več

Neobjavljeno | 16.11.2020

Up-585/17

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 281/2016 z dne 19. 4. 2017 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 270/2015 z dne 24. 6. 2016

Več

Neobjavljeno | 16.11.2020

Up-1047/20

Ustavna pritožba zoper odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Maribor, št. 42501-3/2019/6814 z dne 11. 10. 2019 in sklep Ministrstva za finance, Finančne uprave Republike Slovenije, št. DT 4933-38946/2020-3 z dne 10. 8. 2020

Več

Neobjavljeno | 16.11.2020

Up-1273/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 119/2018 z dne 12. 7. 2018 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 45/2018 z dne 10. 5. 2018 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VII Ps 1678/2016 z dne 19. 10. 2017

Več

Neobjavljeno | 16.11.2020

Up-1628/18

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 185/2018 z dne 14. 6. 2018 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VI Ps 1584/2017 z dne 12. 2. 2018

Več

Neobjavljeno | 13.11.2020

Up-1673/19

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 22/2019 z dne 24. 9. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 646/2016 z dne 3. 10. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I Pg 241/2013 z dne 4. 12. 2015

Več

Neobjavljeno | 13.11.2020

Up-868/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 289/2017 z dne 15. 3. 2018 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3024/2016 z dne 19. 7. 2017 in s sklepom Okrajnega sodišča v Novem mestu št. N 39/2015 z dne 10. 5. 2016

Več

Neobjavljeno | 13.11.2020

Up-1548/18

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 57/2018 z dne 25. 9. 2018

Več

Neobjavljeno | 13.11.2020

Up-384/19

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 52/2017 z dne 22. 1. 2019

Več

Neobjavljeno | 12.11.2020

U-I-162/17

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Bovec (Uradni list, št. 14/12), 2. al. 2. odst. 45. čl.

Več