Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 15977

Neobjavljeno | 29.06.2020

Up-327/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 171/2017 z dne 19. 12. 2017 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 868/2016 z dne 2. 3. 2017 in s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 691/2016 z dne 4. 7. 2016

Več

Neobjavljeno | 29.06.2020

Up-277/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 16/2017 z dne 7. 2. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 155/2017 z dne 4. 10. 2017 v zvezi z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 490-6/2017/2 z dne 22. 3. 2017 in sklepom Upravne enote Ormož št. 321-56/92-6 (1209) z dne 9. 12. 2016

Več

Neobjavljeno | 29.06.2020

Up-1380/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 145/2018 z dne 23. 8. 2018 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 346/2018 z dne 30. 5. 2018 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Zunanjega oddelka v Novem mestu, št. Pd 69/2017 z dne 25. 1. 2018

Več

Neobjavljeno | 29.06.2020

Up-1564/18

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 79/2018 z dne 12. 9. 2018 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 214/2016 z dne 21. 3. 2017

Več

Neobjavljeno | 29.06.2020

Up-1063/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 77/2018 z dne 17. 5. 2018 in sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 15/2018 z dne 22. 2. 2018 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VI Ps 1625/2014 z dne 11. 10. 2017

Več

Neobjavljeno | 29.06.2020

Up-1023/18

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 273/2017 z dne 15. 5. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 153/2017 z dne 25. 5. 2017 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VI Ps 904/2016 z dne 15. 2. 2017

Več

Neobjavljeno | 29.06.2020

Up-20/19

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Dor 183/2018 z dne 28. 11. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1534/2017 z dne 26. 6. 2018 v zvezi odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 3532–52/2017/5 z dne 16. 6. 2017 v zvezi s sklepom in odločbo Geodetske uprave Republike Slovenije št. 02112–1307/2016–26 z dne 14. 3. 2017

Več

Neobjavljeno | 29.06.2020

Up-462/20

Ustavna pritožba zoper odločbo Ministrstva za finance, Finančne uprave Republike Slovenije, Finančnega urada Murska Sobota, št. DT 42110-1386/2020-1-10-BX z dne 8. 5. 2020

Več

Neobjavljeno | 29.06.2020

Up-884/18

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 212/2017 z dne 20. 3. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 16/2017 z dne 23. 3. 2017 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. V Ps 1780/2014 z dne 5. 10. 2016

Več

Neobjavljeno | 26.06.2020

Up-1482/18

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 335/2016 z dne 23. 8. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 384/2016 z dne 8. 6. 2016 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II P 1481/2012 z dne 19. 8. 2015

Več

Neobjavljeno | 22.06.2020

Up-882/17

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 40/2017 z dne 25. 7. 2017 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1010/2016 z dne 7. 2. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I Pg 98/2001 z dne 25. 4. 2016

Več

Neobjavljeno | 22.06.2020

Up-675/18

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 73/2016 z dne 23. 1. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1521/2015 z dne 22. 3. 2016 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 1768/2011 z dne 3. 6. 2015

Več

Neobjavljeno | 22.06.2020

Up-1328/18

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 343/2016 z dne 12. 7. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 82/2016 z dne 14. 7. 2016 in s sodbo Okrajnega sodišča v Murski Soboti št. I P 664/2012 z dne 24. 8. 2015

Več

Neobjavljeno | 22.06.2020

Up-1541/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 73/2018 z dne 25. 9. 2018 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. V Cpg 239/2018 z dne 12. 4. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Pg 2889/2015 z dne 21. 12. 2017

Več

Neobjavljeno | 22.06.2020

U-I-179/20

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) (ZIUZEOP), 1. odst. 37. čl.

Več

Neobjavljeno | 22.06.2020

Up-1063/19

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1469/2018 z dne 11. 6. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Sevnici št. N 15/2017 z dne 26. 1. 2018

Več

Neobjavljeno | 18.06.2020

U-I-366/18, Up-754/18

Ustavna pritožba zoper IV. točko izreka sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča št. X Ips 29/2016 z dne 7. 3. 2018 Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19) (ZOdv), 2. odst., 2.čl.

Več

Neobjavljeno | 18.06.2020

Up-898/17

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 21/2016 z dne 25. 7. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 410/2015 z dne 15. 4. 2015 z zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 3164/2010 z dne 28. 10. 2014 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Dor 107/2019 z dne 24. 7. 2019 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 969/2018 z dne 17. 4. 2019 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 3164/2010 z dne 2. 10. 2018 in z dne 12. 12. 2017

Več

Neobjavljeno | 18.06.2020

Up-67/18

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 93/2016 z dne 28. 11. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cpg 89/2016 z dne 6. 5. 2016 in z zamudno sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. I Pg 638/2014 z dne 11. 1. 2016

Več

Neobjavljeno | 18.06.2020

Up-1238/19

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 291/2019 z dne 25. 7. 2019 in sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 261/2019 z dne 2. 4. 2019 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. III P 397/2017 z dne 18. 11. 2018

Več