Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 16557

Neobjavljeno | 08.10.2020

Up-869/20

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 68/2020 z dne 22. 5. 2020 ter zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 1501/2019 z dne 27. 11. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 456/2017-IV z dne 6. 3. 2019 in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 456/2017-IV z dne 29. 8. 2018

Več

Neobjavljeno | 08.10.2020

Up-610/20

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 555/2019 z dne 12. 3. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 348/2019 z dne 14. 8. 2019 in sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I P 457/2016 z dne 7. 11. 2018

Več

Neobjavljeno | 06.10.2020

Up-923/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 41/2018 z dne 12. 4. 2018 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 768/2017 z dne 21. 12. 2017 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1426/2016 z dne 22. 6. 2017

Več

Neobjavljeno | 05.10.2020

Up-528/20

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 239/2020 z dne 23. 4. 2020 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Kranju št. P 147/2019 z dne 25. 11. 2019

Več

Neobjavljeno | 05.10.2020

Up-292/19

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 25/2018 z dne 13. 11. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 35/2017 z dne 9. 6. 2017 in sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Pg 242/2014 z dne 22. 9. 2016

Več

Neobjavljeno | 05.10.2020

Up-349/17

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. V Cpg 1415/2016 z dne 13. 1. 2017 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 54/2007, oba z dne 30. 11. 2016

Več

Neobjavljeno | 05.10.2020

Up-1014/20

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 499/2019 z dne 27. 11. 2019

Več

Neobjavljeno | 02.10.2020

Up-1432/19

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 220/2019 z dne 13. 6. 2019 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 116/2016 z dne 7. 12. 2017

Več

Neobjavljeno | 02.10.2020

Up-1100/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 42/2018 z dne 23. 5. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 487/2017 z dne 16. 1. 2018 v zvezi z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 3313-232/2015-2 z dne 31. 1. 2017 in odločbo Upravne enote Črnomelj št. 331-18/2015-140 z dne 5. 10. 2015

Več

Neobjavljeno | 02.10.2020

Up-180/19

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 180/2018 z dne 12. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. PR 811/2018 z dne 23. 11. 2018

Več

Neobjavljeno | 02.10.2020

Up-284/20

Ustavna pritožba zoper sklep predsednika Višjega sodišča v Mariboru št. Su 155/20 z dne 5. 3. 2020 v zvezi s sklepom predsednika Okrajnega sodišča v Mariboru št. Su 165/20 z dne 26. 2. 2020

Več

Neobjavljeno | 30.09.2020

Up-476/20

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1820/2019 z dne 15. 1. 2020 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 1301/2017 z dne 26. 4. 2019

Več

Uradni list RS | 30.09.2020

U-I-113/17

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), 68. a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2G), 25. čl.

Več

Uradni list RS | 30.09.2020

U-I-116/17

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica, kolikor kategorizira javno pot JP944531 Tirgot - Robnik, v delu ki poteka po zemljišču parc. št. 750/15, k .o. Kovača vas, 5. čl

Več

Uradni list RS | 30.09.2020

U-I-16/18

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona, kolikor kategorizira javno pot "G. Radgona - mimo trgovine Lidl" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 948/6, k. o. Gornja Radgona, 6. čl

Več

Neobjavljeno | 30.09.2020

U-I-135/17

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del, v delu, ki se nanaša na enoto urejanja prostora RŽ-222 (Uradni list RS, št. 78/2010, 22/11 – popr., 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 71/14 – popr., 95/15), Priloga 1

Več

Neobjavljeno | 30.09.2020

U-I-173/20

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), 5. odst. 5. čl.

Več

Neobjavljeno | 30.09.2020

U-I-376/20

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

Več

Neobjavljeno | 30.09.2020

U-I-203/18

Zakon o kazenskem postopku (ZKP), 148. in 164. čl. (v povezavi z 220. čl.)

Več

Neobjavljeno | 30.09.2020

Up-972/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 239/2017 z dne 9. 5. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča, oddelka v Mariboru, št. II U 63/2016 z dne 17. 5. 2017

Več