Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
P-7/23, 14.09.2023, Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-8/23, 14.09.2023, Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-12/23, 14.09.2023, Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-788/21, 07.09.2023, Neobjavljeno
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 161/20) 3. in 4. al. 69. čl., 1. in 2. odst. 74. čl. in 4. odst. 94. čl. ter tabele 21 v 175. čl.
U-I-459/20, 07.09.2023, Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo in 178/21 – popr.) (ZFPPIPP), 2. odst. 395. čl.
U-I-154/21, 07.09.2023, Neobjavljeno
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 81/13 in 94/13 – popr., ter Uradno glasilo e-občina, št. 7/18 – popr. in 12/18) Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) (ZPNačrt), 50. čl. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (ZUre-P-2), 112. čl.
U-I-96/23, 07.09.2023, Neobjavljeno
"Občinski odloki in pravilniki", kolikor se nanašajo na kategorizacijo javne ceste LC 480 111 in LC 480 101 v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 1336, 1365/4, 1382, 1383 in 1357/1, vse k. o. Zagorje
U-I-138/21, 07.09.2023, Neobjavljeno
Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20) (ZNUAPK), 9., 12., 18., 11. tč. 21.čl., 9. tč. 35. čl., 36. čl., 54. čl.
Up-403/21, Up-407/21, 07.09.2023, Uradni list RS, št. 100/2023 | 07.09.2023
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2027/2020 z dne 16. 2. 2021 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. "D" N 157/2018 z dne 27. 3. 2019 Predlog Igorja Vrtačnika z dne 24. 5. 2018 za obnovo pravnomočno končanega postopka denacionalizacije, ki je pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani tekel pod št. "D" N 355/1992
Up-850/21, 05.09.2023, Neobjavljeno
Up-1701/22, 05.09.2023, Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine (Uradni list RS, št. 143/22) v delu, v katerem se nanaša na razrešitev pritožnika z mesta člana te preiskovalne komisije
Up-591/22, 23.08.2023, Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 263/2021 z dne 1. 2. 2022 in zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 594/2021 z dne 16. 11. 2021 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 520/2016 z dne 30. 8. 2021
Up-752/23, 03.08.2023, Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 381/2020 z dne 10. 5. 2023 v zvezi z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 33008-213/2020-2 z dne 14. 10. 2020 in odločbo Upravne enote Grosuplje št. 330-2809/2019-32(308) z dne 24. 8. 2020
Up-689/23, 14.07.2023, Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 81/2023 z dne 10. 5. 2023 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 368/2023 z dne 17. 3. 2023 in zoper sklep Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-5405/2022/10 (1221-12) z dne 2. 3. 2023
Up-230/22, 13.07.2023, Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 53384/2014 z dne 8. 12. 2021 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 53384/2014 z dne 21. 12. 2020 Ustavna pritožba zoper: – sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 53384/2014 z dne 16. 4. 2019 in – sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 53384/2014 z dne 12. 2. 2020
Up-382/19, 10.07.2023, Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 353/2018 z dne 10. 1. 2019 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 936/2017 z dne 27. 6. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 229/2016-II z dne 15. 12. 2016
Up-729/23, 06.07.2023, Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 61608/2021 z dne 16. 6. 2023 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 61608/2021 z dne 16. 6. 2023
U-I-144/19 (TRETJI DEL), 06.07.2023, Uradni list RS, št. 89/2023 | 06.07.2023
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 3. in 7. odst. 148. čl., 149b, 149c, 149č, ter 5. in 6. odst. 156. čl.
Up-54/19, 06.07.2023, Neobjavljeno
Sodba in sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 195/2018 z dne 25. 10. 2018, III. točka izreka sodbe Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1977/2017 z dne 1. 3. 2018 ter I. in III. točka izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1649/2015-II z dne 21. 4. 2017
Up-261/21, U-I-80/21, 28.06.2023, Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1432/2019 z dne 13. 10. 2020 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16/ 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22 in 158/22) (ZDoh-2), 4. odst. 112. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 14879

Neobjavljeno | 14.09.2023

P-7/23

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 14.09.2023

P-8/23

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 14.09.2023

P-12/23

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 07.09.2023

U-I-788/21

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 161/20) 3. in 4. al. 69. čl., 1. in 2. odst. 74. čl. in 4. odst. 94. čl. ter tabele 21 v 175. čl.

Več

Neobjavljeno | 07.09.2023

U-I-459/20

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo in 178/21 – popr.) (ZFPPIPP), 2. odst. 395. čl.

Več

Neobjavljeno | 07.09.2023

U-I-154/21

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 81/13 in 94/13 – popr., ter Uradno glasilo e-občina, št. 7/18 – popr. in 12/18) Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) (ZPNačrt), 50. čl. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (ZUre-P-2), 112. čl.

Več

Neobjavljeno | 07.09.2023

U-I-96/23

"Občinski odloki in pravilniki", kolikor se nanašajo na kategorizacijo javne ceste LC 480 111 in LC 480 101 v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 1336, 1365/4, 1382, 1383 in 1357/1, vse k. o. Zagorje

Več

Neobjavljeno | 07.09.2023

U-I-138/21

Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20) (ZNUAPK), 9., 12., 18., 11. tč. 21.čl., 9. tč. 35. čl., 36. čl., 54. čl.

Več

Uradni list RS, št. 100/2023 | 07.09.2023

Up-403/21, Up-407/21

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2027/2020 z dne 16. 2. 2021 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. "D" N 157/2018 z dne 27. 3. 2019 Predlog Igorja Vrtačnika z dne 24. 5. 2018 za obnovo pravnomočno končanega postopka denacionalizacije, ki je pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani tekel pod št. "D" N 355/1992

Več

Neobjavljeno | 05.09.2023

Up-850/21

Več

Neobjavljeno | 05.09.2023

Up-1701/22

Ustavna pritožba zoper Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine (Uradni list RS, št. 143/22) v delu, v katerem se nanaša na razrešitev pritožnika z mesta člana te preiskovalne komisije

Več

Neobjavljeno | 23.08.2023

Up-591/22

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 263/2021 z dne 1. 2. 2022 in zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 594/2021 z dne 16. 11. 2021 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 520/2016 z dne 30. 8. 2021

Več

Neobjavljeno | 03.08.2023

Up-752/23

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 381/2020 z dne 10. 5. 2023 v zvezi z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 33008-213/2020-2 z dne 14. 10. 2020 in odločbo Upravne enote Grosuplje št. 330-2809/2019-32(308) z dne 24. 8. 2020

Več

Neobjavljeno | 14.07.2023

Up-689/23

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 81/2023 z dne 10. 5. 2023 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 368/2023 z dne 17. 3. 2023 in zoper sklep Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-5405/2022/10 (1221-12) z dne 2. 3. 2023

Več

Neobjavljeno | 13.07.2023

Up-230/22

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 53384/2014 z dne 8. 12. 2021 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 53384/2014 z dne 21. 12. 2020 Ustavna pritožba zoper: – sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 53384/2014 z dne 16. 4. 2019 in – sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 53384/2014 z dne 12. 2. 2020

Več

Neobjavljeno | 10.07.2023

Up-382/19

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 353/2018 z dne 10. 1. 2019 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 936/2017 z dne 27. 6. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 229/2016-II z dne 15. 12. 2016

Več

Neobjavljeno | 06.07.2023

Up-729/23

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 61608/2021 z dne 16. 6. 2023 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 61608/2021 z dne 16. 6. 2023

Več

Uradni list RS, št. 89/2023 | 06.07.2023

U-I-144/19 (TRETJI DEL)

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 3. in 7. odst. 148. čl., 149b, 149c, 149č, ter 5. in 6. odst. 156. čl.

Več

Neobjavljeno | 06.07.2023

Up-54/19

Sodba in sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 195/2018 z dne 25. 10. 2018, III. točka izreka sodbe Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1977/2017 z dne 1. 3. 2018 ter I. in III. točka izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1649/2015-II z dne 21. 4. 2017

Več

Neobjavljeno | 28.06.2023

Up-261/21, U-I-80/21

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1432/2019 z dne 13. 10. 2020 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16/ 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22 in 158/22) (ZDoh-2), 4. odst. 112. čl.

Več