Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 15888

Neobjavljeno | 22.06.2020

U-I-179/20

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) (ZIUZEOP), 1. odst. 37. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.06.2020

U-I-175/20

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) (ZDoh-2), 3. odst., 42. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.06.2020

U-I-513/18

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11, 27/17 in 59/19) (SZ-1), 106. čl.

Več

Neobjavljeno | 15.06.2020

Up-474/20

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Ip 67/2020 z dne 3. 3. 2020 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru št. I 267/2019 z dne 13. 12. 2019

Več

Neobjavljeno | 15.06.2020

Up-1037/18

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 193/2016 z dne 17. 5. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 3330/2015 z dne 27. 1. 2016 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2898/2013-I z dne 9. 7. 2015 ter s popravnim sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2898/2013-I z dne 11. 9. 2015

Več

Neobjavljeno | 15.06.2020

Up-976/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 74/2018 z dne 18. 4. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 901/2017 z dne 16. 1. 2018 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Murski Soboti št. P 387/2013 z dne 13. 7. 2017

Več

Neobjavljeno | 15.06.2020

Up-1061/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 101/2018 z dne 24. 5. 2018 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2323/2017 z dne 31. 1. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Grosupljem št. P 6/2017 z dne 5. 5. 2017

Več

Neobjavljeno | 12.06.2020

Up-831/19

1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 99/2019 z dne 9. 5. 2019 2. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. I Cp 114/2016 z dne 19. 5. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. P 100/2008 z dne 30. 11. 2015

Več

Neobjavljeno | 12.06.2020

Up-435/20

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 26/2020 z dne 14. 2. 2020

Več

Neobjavljeno | 11.06.2020

Up-952/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 43/2018 z dne 18. 4. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 746/2017 z dne 12. 12. 2017 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. II P 618/2014 z dne 19. 4. 2017

Več

Neobjavljeno | 11.06.2020

Up-604/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 404/2017 z dne 7. 2. 2018 in zoper zavrnilni del II. točke izreka sodbe Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 56/2017 z dne 17. 10. 2017 v zvezi s I. točko izreka sodbe Okrajnega sodišča v Ajdovščini št. P 54/2013 z dne 7. 9. 2016

Več

Neobjavljeno | 11.06.2020

Up-821/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 33/2018 z dne 10. 4. 2018 Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 820/2017 z dne 11. 1. 2018 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I Pg 355/2006 z dne 24. 2. 2017 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kranju št. I Pg 355/2006 z dne 4. 12. 2006

Več

Neobjavljeno | 11.06.2020

Up-946/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 93/2018 z dne 16. 5. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1881/2017 z dne 24. 1. 2018 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Radovljici št. P 180/2014 z dne 1. 3. 2017

Več

Neobjavljeno | 11.06.2020

Up-406/20

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. II Cp 127/2020 z dne 20. 4. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. VI N 323/2019 z dne 28. 1. 2020

Več

Neobjavljeno | 11.06.2020

Up-473/17

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 403/2016 z dne 15. 3. 2017 Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 948/2015 z dne 18. 10. 2016 v zvezi z odločbo Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 31225-2/2012-71/102 z dne 28. 5. 2015

Več

Neobjavljeno | 10.06.2020

Up-1042/17

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 397/2014 z dne 23. 10. 2015 v zvezi z odločbo Agencije za energijo št. 136-05-0133/0139/2012/0238/2014 z dne 21. 11. 2014

Več

Neobjavljeno | 10.06.2020

Up-668/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 28/2017 z dne 21. 2. 2018 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1398/2016 z dne 8. 11. 2017

Več

Neobjavljeno | 09.06.2020

U-I-84/20

Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni list RS, št. 36/20)

Več

Neobjavljeno | 08.06.2020

Up-871/18

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 123/2017 z dne 6. 3. 2018 v zvezi z II. točko izreka sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 442/2016 z dne 24. 11. 2016 ter s četrtim odstavkom I. točke izreka, četrtim odstavkom II. točke izreka, tretjim odstavkom III. točke izreka, drugim odstavkom IV. točke izreka in V. točko izreka sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 320/2016 z dne 3. 6. 2016

Več

Neobjavljeno | 08.06.2020

Up-1215/18

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 49/2018 z dne 19. 6. 2018

Več