Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
P-22/06, 14.12.2006, Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-268/06, 05.03.2009, Uradni list RS, št. 23/2009 in OdlUS XVIII, 8 | 05.03.2009
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – ur. p. b.) (ZSDU), 1. odst. 1. čl. v delu, ki se nanaša na samostojne podjetnike posameznike z najmanj 50 delavci, 2. odst. 12. čl., 67. čl., 2. odst. 79. čl., 2. odst. 81. čl. in 84. a člen Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 10/08 in 68/08) (ZGD), 2., 3. in 5. odst. 703. čl.
U-I-267/06, 15.03.2007, Uradni list RS, št. 29/2007 in OdlUS XVI, 20 | 15.03.2007
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01 in 32/04) (OZ), 376 čl.
Up-679/06, U-I-20/07, 10.10.2007, Uradni list RS, št. 101/2007 in OdlUS XVI, 109 | 10.10.2007
Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/2000, 73/04, 23/05 – ur. p. b., 72/05, 100/05 – ur. p. b., 127/06, 27/07 – ur. p. b. in 67/07) (ZS), 2. odst. 62. čl. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 – ur. p. b., 2/04, 36/04 – ur. p. b., 52/07 in 73/07 – ur. p. b.) (ZPP), drugega stavka 3. odst. 321. čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 143/2006 z dne 29. 3. 2006 Sklep Vrhovnega sodišča št. VII Ips 1/2006 z dne 14. 11. 2006 v zvezi s sklepom Vrhovnega sodišča št. VI Ips 4/2006 z dne 17. 5. 2006
U-I-275/06, Up-811/07, 29.05.2008, Uradni list RS, št. 62/2008 in OdlUS XVII, 21 | 29.05.2008
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 52/07, 73/07 – ur. p. b. in 45/08) (ZPP), 5. odst. 73. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 801/2006 z dne 14. 12. 2006 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Pg 55/2002 z dne 28. 3. 2006 in št. IV Pg 55/2002 z dne 4. 7. 2006
Up-741/06, 18.06.2009, Uradni list RS, št. 57/2009 | 18.06.2009
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 14/2005 z dne 23. 2. 2006
Up-758/06, 06.12.2007, Uradni list RS, št. 119/2007 in OdlUS XVI, 118 | 06.12.2007
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. G5/2004 z dne 14. 2. 2006 v zvezi z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. N-PP-BPD-92/03-odb (96) z dne 11. 2. 2004
U-I-284/06, 01.10.2009, Uradni list RS št., 83/2009 in OdlUS XVIII, 41 | 01.10.2009
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 3. odst. 8. čl., 84. in 85. čl. Zakon o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) (ZKolP), 1. odst. 2. čl. in 1. odst. 10. čl.
Up-770/06, 27.05.2009, Uradni list RS, št. 54/2009 | 27.05.2009
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 248/2005 z dne 28. 3. 2006 in sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 132/2005 z dne 16. 3. 2005
Up-859/06, 22.02.2007, Uradni list RS, št. 21/2007 in OdlUS XVI, 44 | 22.02.2007
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 614/2006 z dne 10. 5. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 675/2006 z dne 22. 3. 2006 in s sklepom Ministrstva za notranje zadeve št. 236-137/2005 z dne 17. 2. 2006
Up-879/06, 18.09.2008, Uradni list RS, št. 97/2008 in OdlUS XVII, 82 | 18.09.2008
Sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 150/2006 z dne 18. 5. 2006 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 251/2006 z dne 28. 4. 2006 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 265/2004 z dne 19. 4. 2006
U-I-304/06, 15.05.2008, Uradni list RS, št. 53/2008 in OdlUS XVII, 18 | 15.05.2008
Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05), 7. čl.
Up-719/06, 14.06.2007, Uradni list RS, št. 61/2007 in OdlUS XVI, 96 | 14.06.2007
Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 80/2006 z dne 29. 3. 2006
Up-956/06, 10.05.2007, Uradni list RS, št. 45/2007 in OdlUS XVI, 54 | 10.05.2007
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 788/2006 z dne 24. 5. 2006
Up-970/06, 11.09.2007, Uradni list RS, št. 87/2007 in OdlUS XVI, 103 | 11.09.2007
Sklep Okrožnega sodišča v Krškem št. K 28/2006 z dne 31. 5. 2006 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 381/2006 z dne 29. 6. 2006 ter sklep Okrožnega sodišča v Krškem št. Ks 184/2006 z dne 22. 6. 2006
Up-984/06, 04.06.2009, Uradni list RS, št. 51/2009 | 04.06.2009
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 251/2005 z dne 28. 3. 2006
Up-1023/06, 03.07.2008, Uradni list RS, št. 89/2008 in OdlUS XVII, 77 | 03.07.2008
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 232/2005 z dne 26. 1. 2006 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1199/2002 z dne 14. 11. 2002 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. K 91/2002 z dne 16. 7. 2002
P-26/06, 14.12.2006, Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-318/06, 08.11.2007, Uradni list RS, št. 76/2006, Uradni list RS, št. 105/2007 in OdlUS XVI, 80 | 08.11.2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01)
Up-1081/06, 20.04.2007, Uradni list RS, št. 38/2007 in OdlUS XVI, 61 | 20.04.2007
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 341/2006 z dne 16. 3. 2006 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. IV Pd 1192/2005 z dne 7. 12. 2005

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 181 do 200 od 14836

Neobjavljeno | 14.12.2006

P-22/06

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 23/2009 in OdlUS XVIII, 8 | 05.03.2009

U-I-268/06

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – ur. p. b.) (ZSDU), 1. odst. 1. čl. v delu, ki se nanaša na samostojne podjetnike posameznike z najmanj 50 delavci, 2. odst. 12. čl., 67. čl., 2. odst. 79. čl., 2. odst. 81. čl. in 84. a člen Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 10/08 in 68/08) (ZGD), 2., 3. in 5. odst. 703. čl.

Več

Uradni list RS, št. 29/2007 in OdlUS XVI, 20 | 15.03.2007

U-I-267/06

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01 in 32/04) (OZ), 376 čl.

Več

Uradni list RS, št. 101/2007 in OdlUS XVI, 109 | 10.10.2007

Up-679/06, U-I-20/07

Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/2000, 73/04, 23/05 – ur. p. b., 72/05, 100/05 – ur. p. b., 127/06, 27/07 – ur. p. b. in 67/07) (ZS), 2. odst. 62. čl. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 – ur. p. b., 2/04, 36/04 – ur. p. b., 52/07 in 73/07 – ur. p. b.) (ZPP), drugega stavka 3. odst. 321. čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 143/2006 z dne 29. 3. 2006 Sklep Vrhovnega sodišča št. VII Ips 1/2006 z dne 14. 11. 2006 v zvezi s sklepom Vrhovnega sodišča št. VI Ips 4/2006 z dne 17. 5. 2006

Več

Uradni list RS, št. 62/2008 in OdlUS XVII, 21 | 29.05.2008

U-I-275/06, Up-811/07

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 52/07, 73/07 – ur. p. b. in 45/08) (ZPP), 5. odst. 73. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 801/2006 z dne 14. 12. 2006 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Pg 55/2002 z dne 28. 3. 2006 in št. IV Pg 55/2002 z dne 4. 7. 2006

Več

Uradni list RS, št. 57/2009 | 18.06.2009

Up-741/06

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 14/2005 z dne 23. 2. 2006

Več

Uradni list RS, št. 119/2007 in OdlUS XVI, 118 | 06.12.2007

Up-758/06

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. G5/2004 z dne 14. 2. 2006 v zvezi z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. N-PP-BPD-92/03-odb (96) z dne 11. 2. 2004

Več

Uradni list RS št., 83/2009 in OdlUS XVIII, 41 | 01.10.2009

U-I-284/06

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 3. odst. 8. čl., 84. in 85. čl. Zakon o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) (ZKolP), 1. odst. 2. čl. in 1. odst. 10. čl.

Več

Uradni list RS, št. 54/2009 | 27.05.2009

Up-770/06

Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 248/2005 z dne 28. 3. 2006 in sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 132/2005 z dne 16. 3. 2005

Več

Uradni list RS, št. 21/2007 in OdlUS XVI, 44 | 22.02.2007

Up-859/06

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 614/2006 z dne 10. 5. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 675/2006 z dne 22. 3. 2006 in s sklepom Ministrstva za notranje zadeve št. 236-137/2005 z dne 17. 2. 2006

Več

Uradni list RS, št. 97/2008 in OdlUS XVII, 82 | 18.09.2008

Up-879/06

Sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 150/2006 z dne 18. 5. 2006 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 251/2006 z dne 28. 4. 2006 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 265/2004 z dne 19. 4. 2006

Več

Uradni list RS, št. 53/2008 in OdlUS XVII, 18 | 15.05.2008

U-I-304/06

Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05), 7. čl.

Več

Uradni list RS, št. 61/2007 in OdlUS XVI, 96 | 14.06.2007

Up-719/06

Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 80/2006 z dne 29. 3. 2006

Več

Uradni list RS, št. 45/2007 in OdlUS XVI, 54 | 10.05.2007

Up-956/06

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 788/2006 z dne 24. 5. 2006

Več

Uradni list RS, št. 87/2007 in OdlUS XVI, 103 | 11.09.2007

Up-970/06

Sklep Okrožnega sodišča v Krškem št. K 28/2006 z dne 31. 5. 2006 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 381/2006 z dne 29. 6. 2006 ter sklep Okrožnega sodišča v Krškem št. Ks 184/2006 z dne 22. 6. 2006

Več

Uradni list RS, št. 51/2009 | 04.06.2009

Up-984/06

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 251/2005 z dne 28. 3. 2006

Več

Uradni list RS, št. 89/2008 in OdlUS XVII, 77 | 03.07.2008

Up-1023/06

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 232/2005 z dne 26. 1. 2006 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1199/2002 z dne 14. 11. 2002 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. K 91/2002 z dne 16. 7. 2002

Več

Neobjavljeno | 14.12.2006

P-26/06

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 76/2006, Uradni list RS, št. 105/2007 in OdlUS XVI, 80 | 08.11.2007

U-I-318/06

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01)

Več

Uradni list RS, št. 38/2007 in OdlUS XVI, 61 | 20.04.2007

Up-1081/06

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 341/2006 z dne 16. 3. 2006 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. IV Pd 1192/2005 z dne 7. 12. 2005

Več