Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-5/92, 09.07.1992, Ur. l. RS, št. 38/92 (popr. 50/92, str. 2927) in OdlUS I, 49 | 09.07.1992
Odlok Občinske skupščine Izola o zazidalnem načrtu Marina v Izoli (Uradne objave, št. 4/90), 6. čl.
U-I-7/92, 18.06.1992, Ur. list RS, št. 34/92 in OdlUS I, 43 | 18.06.1992
Odredba Izvršnega sveta Občinske skupščine Celje o določitvi najvišjih cen (Ur. list RS, št. 23/91-I), 3. čl. Odredba istega organa o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen (Ur. list RS, št. 27/91-I), 2. čl.
U-I-8/92, 14.05.1992,
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 111. člen
U-I-9/92, 03.02.1994, Ur. list RS, št. 9/94 in OdlUS III, 9 | 03.02.1994
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 30. čl., 3. tč. 134. čl. in 138. čl.
U-I-10/92, 05.11.1992, Ur. list RS, št. 56/92 in OdlUS I, 79 | 05.11.1992
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91-I) (ZDen), 92. čl.
U-I-11/92, 14.05.1992,
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. in 119. člen
U-I-12/92, 05.03.1992, OdlUS I, 13 | 05.03.1992
Sklep Izvršnega sveta Skupščine Mesta Ljubljana, št. 2382/1-1991, z dne 15/11-1991
U-I-14/92, 14.05.1992,
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. člen
U-I-16/92, 01.10.1992, OdlUS I, 61 | 01.10.1992
Odlok Skupščine mesta Ljubljana o organiziranju javnega podjetja Parkirišča (Ur. list RS, št. 10/91)
U-I-17/92, 09.11.1992, Ur. list RS, št. 56/92 in OdlUS I, 80 | 09.11.1992
Akti Predsedstva Republike Slovenije s področja teritorialne obrambe z dne 3/2-1992: Poročilo o bojni pripravljenosti štabov in enot Teritorialne obrambe Republike Slovenije v letu 1991 Splošni načrt organizacije, opremljanja in oboroževanja ter usposabljanja Teritorialne obrambe Republike Slovenije Usmeritve za pripravo in izvajanje usposabljanja za obrambo in zaščito v Republiki Sloveniji v letu 1992 Soglasje k ustanovitvi šole za podčastnike Teritorialne obrambe Republike Slovenije
U-I-18/92, 09.07.1992, OdlUS I, 55 | 09.07.1992
Odlok Občinske skupščine Žalec o poslovnem času (Ur. list RS, št. 2/92), 1., 2., 3. in 8. alinea 16. čl. in 17. čl.
U-I-19/92, 26.11.1992, Ur. l. RS, št. 59/92 in OdlUS I, 98 | 26.11.1992
Odlok Občinske skupščine Žalec o javnem redu in miru ter o komunalni ureditvi (Ur. l. RS, št. 2/92), 10. čl. 4. in 8. tč. 12. čl., 19. čl. in 21. čl.
U-I-20/92, 12.11.1992, Ur. list RS, št. 56/92 in OdlUS I, 85 | 12.11.1992
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. list SFRJ, št. 44/90) (ZTPPIZ), 36. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 12/92) (ZPIZ), 308. čl.
U-I-22/92, 02.04.1992, OdlUS I, 21 | 02.04.1992
Sklep Občinske skupščine Novo mesto, št. 362-05/91, z dne 20/2-1992
U-I-21/92, 19.11.1992, Ur. list RS, št. 58/92 in OdlUS I, 87 | 19.11.1992
Sklepi o povečanju denarnih nadomestil (Ur. list RS, št. 13/91-I,27/91-I, 17/92 in 47/92)
Up-3/92, 23.04.1996,
1. Ustavna pritožba P.Č. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 348/91 z dne 19.12.1991 2. Ustavni pritožbi J.B. in A.D. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 348/91 z dne 19.12.1991
U-I-24/92, 14.10.1992,
Odlok Občinske skupščine Črnomelj o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/90) in popravek tega odloka (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/91), 3. čl. Odlok iste občinske skupščine o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/90) Odlok iste občinske skupščine o dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Ur. list RS, št. 25/91) Odlok iste občinske skupščine o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Ur. l. RS, št. 21/92)
U-I-25/92, 04.03.1993, Ur. list RS, št. 13/93 in OdlUS II, 23 | 04.03.1993
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91-I), (ZDen), 1. odst. 3 čl., 2. odst. 3. čl., 13. čl. in 14. čl.
U-I-28/92, 18.06.1992, OdlUS I, 42 | 18.06.1992
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o obrestni meri zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine (Ur. list RS, št. 28/91-I)
U-I-27/92, 09.07.1992, Ur. l. RS, št. 38/92 (popr. 50/92, str. 2927) in OdlUS I, 50 | 09.07.1992
Zakon o kazenskem postopku (Ur. list SFRJ, št. 26/86 in 74/87) (ZKP), 6. tč. 1. odst. 404. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 181 do 200 od 14958

Ur. l. RS, št. 38/92 (popr. 50/92, str. 2927) in OdlUS I, 49 | 09.07.1992

U-I-5/92

Odlok Občinske skupščine Izola o zazidalnem načrtu Marina v Izoli (Uradne objave, št. 4/90), 6. čl.

Več

Ur. list RS, št. 34/92 in OdlUS I, 43 | 18.06.1992

U-I-7/92

Odredba Izvršnega sveta Občinske skupščine Celje o določitvi najvišjih cen (Ur. list RS, št. 23/91-I), 3. čl. Odredba istega organa o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen (Ur. list RS, št. 27/91-I), 2. čl.

Več

14.05.1992

U-I-8/92

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 111. člen

Več

Ur. list RS, št. 9/94 in OdlUS III, 9 | 03.02.1994

U-I-9/92

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 30. čl., 3. tč. 134. čl. in 138. čl.

Več

Ur. list RS, št. 56/92 in OdlUS I, 79 | 05.11.1992

U-I-10/92

Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91-I) (ZDen), 92. čl.

Več

14.05.1992

U-I-11/92

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. in 119. člen

Več

OdlUS I, 13 | 05.03.1992

U-I-12/92

Sklep Izvršnega sveta Skupščine Mesta Ljubljana, št. 2382/1-1991, z dne 15/11-1991

Več

14.05.1992

U-I-14/92

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. člen

Več

OdlUS I, 61 | 01.10.1992

U-I-16/92

Odlok Skupščine mesta Ljubljana o organiziranju javnega podjetja Parkirišča (Ur. list RS, št. 10/91)

Več

Ur. list RS, št. 56/92 in OdlUS I, 80 | 09.11.1992

U-I-17/92

Akti Predsedstva Republike Slovenije s področja teritorialne obrambe z dne 3/2-1992: Poročilo o bojni pripravljenosti štabov in enot Teritorialne obrambe Republike Slovenije v letu 1991 Splošni načrt organizacije, opremljanja in oboroževanja ter usposabljanja Teritorialne obrambe Republike Slovenije Usmeritve za pripravo in izvajanje usposabljanja za obrambo in zaščito v Republiki Sloveniji v letu 1992 Soglasje k ustanovitvi šole za podčastnike Teritorialne obrambe Republike Slovenije

Več

OdlUS I, 55 | 09.07.1992

U-I-18/92

Odlok Občinske skupščine Žalec o poslovnem času (Ur. list RS, št. 2/92), 1., 2., 3. in 8. alinea 16. čl. in 17. čl.

Več

Ur. l. RS, št. 59/92 in OdlUS I, 98 | 26.11.1992

U-I-19/92

Odlok Občinske skupščine Žalec o javnem redu in miru ter o komunalni ureditvi (Ur. l. RS, št. 2/92), 10. čl. 4. in 8. tč. 12. čl., 19. čl. in 21. čl.

Več

Ur. list RS, št. 56/92 in OdlUS I, 85 | 12.11.1992

U-I-20/92

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. list SFRJ, št. 44/90) (ZTPPIZ), 36. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 12/92) (ZPIZ), 308. čl.

Več

OdlUS I, 21 | 02.04.1992

U-I-22/92

Sklep Občinske skupščine Novo mesto, št. 362-05/91, z dne 20/2-1992

Več

Ur. list RS, št. 58/92 in OdlUS I, 87 | 19.11.1992

U-I-21/92

Sklepi o povečanju denarnih nadomestil (Ur. list RS, št. 13/91-I,27/91-I, 17/92 in 47/92)

Več

23.04.1996

Up-3/92

1. Ustavna pritožba P.Č. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 348/91 z dne 19.12.1991 2. Ustavni pritožbi J.B. in A.D. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 348/91 z dne 19.12.1991

Več

14.10.1992

U-I-24/92

Odlok Občinske skupščine Črnomelj o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/90) in popravek tega odloka (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/91), 3. čl. Odlok iste občinske skupščine o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/90) Odlok iste občinske skupščine o dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Ur. list RS, št. 25/91) Odlok iste občinske skupščine o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Ur. l. RS, št. 21/92)

Več

Ur. list RS, št. 13/93 in OdlUS II, 23 | 04.03.1993

U-I-25/92

Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91-I), (ZDen), 1. odst. 3 čl., 2. odst. 3. čl., 13. čl. in 14. čl.

Več

OdlUS I, 42 | 18.06.1992

U-I-28/92

Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o obrestni meri zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine (Ur. list RS, št. 28/91-I)

Več

Ur. l. RS, št. 38/92 (popr. 50/92, str. 2927) in OdlUS I, 50 | 09.07.1992

U-I-27/92

Zakon o kazenskem postopku (Ur. list SFRJ, št. 26/86 in 74/87) (ZKP), 6. tč. 1. odst. 404. čl.

Več