Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-29/92, 17.12.1992, Ur. l. RS, št. 3/93 in OdlUS I, 103 | 17.12.1992
Odlok Skupščine občine Laško o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR 1-del) (Ur. list RS, št. 20/91-I in 29/91-I)
U-I-31/92, 20.01.1994, OdlUS III, 4 | 20.01.1994
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in 334/91-I) (ZDoh), 9. čl.
U-I-32/92, 14.05.1992,
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. do 119. člen
U-I-30/92, 28.05.1992, OdlUS I, 39 | 28.05.1992
Zakon o lukah (Ur. list SRS, št. 7/77, 21/78 in 29/86) (ZL), 5. in 20. čl. v delih, ki določajo, da skupščina občine lahko dodeli v uporabo obalo in morje
U-I-34/92, 18.03.1993, OdlUS II, 28 | 18.03.1993
Odlok Občinske skupščine Domžale o pravnem redu in miru v občini Domžale (Ur. vestnik občine Domžale, št. 2/92), 8. tč. 5. čl.
U-I-35/92, 12.11.1992, Ur. list RS, št. 56/92 in OdlUS I, 83 | 12.11.1992
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 3. odst. 153. čl.
U-I-36/92, 08.10.1992, Ur. list RS, št. 52/92 in OdlUS I, 63 | 08.10.1992
Odlok Občinske skupščine Slovenska Bistrica o spremembah in dopolnitvah odloka o ugotovitvi usklajenosti zazidalnih načrtov s sprejetim srednjeročnim družbenim planom občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986 - 1990 (Uradni list RS, št. 3/91-I)
U-I-37/92, 01.07.1993, OdlUS II, 62 | 01.07.1993
Uredba Zveznega izvršnega sveta o načinu in pogojih, ob katerih lahko uporabniki družbenih sredstev odpirajo in odpravljajo račune pri Službi družbenega knjigovodstva (Ur. list SFRJ, št. 39/84, 50/89, 63/89 in 32/91), v delu, ki se nanaša na odpiranje in odpravljanje računov pri službi družbenega knjigovodstva
U-I-41/92, 12.11.1992, Ur. list RS, št. 56/92 | 12.11.1992
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 3. odst. 153. čl.
U-I-39/92, 14.05.1992,
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 2. odst. 113. čl. in 1. odst. 117. člena
U-I-38/92, 08.10.1992, OdlUS I, 65 | 08.10.1992
Sklep Izvršnega sveta Občinske skupščine Jesenice, sprejetega na 57. seji, z dne 6/12-1991
U-I-40/92, 22.10.1992, OdlUS I, 70 | 22.10.1992
Odlok občinske skupščine Litija o potrditvi zazidalnega načrta v delu, ki se nanaša na zazidalni načrt Kresnice - zahodni del (Ur. list SRS, št. 26/74), Odlok iste občinske skupščine o zazidalnem načrtu Kresnice (Ur. list SRS, št. 31/76) in Odlok iste občinske skupščine o sprejemu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Kresnice (Ur. list SRS, št. 43/88)
U-I-42/92, 14.05.1992,
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. člen
U-II-43/92, 02.07.1992, Ur. list RS, št. 35/92 | 02.07.1992
Spor o pristojnosti
U-I-44/92, 11.04.1996, OdlUS V, 48 | 11.04.1996
Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 31/90), 2. al. 3. odst. 10. čl. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91), 3. al. 4. odst. 24. čl.
U-I-45/92, 12.11.1992, Ur. list RS, št. 56/92 | 12.11.1992
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 12/92) (ZPIZ), 308. čl.
U-I-47/92, 17.12.1992, OdlUS I, 104 | 17.12.1992
Navodilo št. 1/92 guvernerja Banke Slovenije o izvedbi potrebnih knjiženj, ki izhajajo iz ugotovitvenega sklepa o prevzemu določenih terjatev in obveznosti od Narodne banke Jugoslavije in iz ugotovitvenega sklepa o stanju poslovanja z dinarsko gotovino na dan 7/10-1991 in po zamenjavi dinarskih bankovcev in kovancev za vrednostne bone, sprejetega 3/2-1992, posamezne določbe
U-I-46/92, 09.12.1993, Ur. list RS, št. 3/94 in OdlUS II, 117 | 09.12.1993
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-48/92, 11.02.1993, Ur. list RS, št. 12/93 in OdlUS II, 15 | 11.02.1993
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 2/92) (ZZDej), 1. odst. 85. čl. Statut zdravniške zbornice Slovenije z dne 28/3-1992, 1. odst. 3. čl.
U-I-49/92, 12.11.1992, OdlUS I, 81 | 12.11.1992
Odlok Občinske skupščine Slovenska Bistrica o zagotavljanju sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih občine (Uradni list SRS, št. 38/86), 1., 2., 4. in 8. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 201 do 220 od 14955

Ur. l. RS, št. 3/93 in OdlUS I, 103 | 17.12.1992

U-I-29/92

Odlok Skupščine občine Laško o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR 1-del) (Ur. list RS, št. 20/91-I in 29/91-I)

Več

OdlUS III, 4 | 20.01.1994

U-I-31/92

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in 334/91-I) (ZDoh), 9. čl.

Več

14.05.1992

U-I-32/92

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. do 119. člen

Več

OdlUS I, 39 | 28.05.1992

U-I-30/92

Zakon o lukah (Ur. list SRS, št. 7/77, 21/78 in 29/86) (ZL), 5. in 20. čl. v delih, ki določajo, da skupščina občine lahko dodeli v uporabo obalo in morje

Več

OdlUS II, 28 | 18.03.1993

U-I-34/92

Odlok Občinske skupščine Domžale o pravnem redu in miru v občini Domžale (Ur. vestnik občine Domžale, št. 2/92), 8. tč. 5. čl.

Več

Ur. list RS, št. 56/92 in OdlUS I, 83 | 12.11.1992

U-I-35/92

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 3. odst. 153. čl.

Več

Ur. list RS, št. 52/92 in OdlUS I, 63 | 08.10.1992

U-I-36/92

Odlok Občinske skupščine Slovenska Bistrica o spremembah in dopolnitvah odloka o ugotovitvi usklajenosti zazidalnih načrtov s sprejetim srednjeročnim družbenim planom občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986 - 1990 (Uradni list RS, št. 3/91-I)

Več

OdlUS II, 62 | 01.07.1993

U-I-37/92

Uredba Zveznega izvršnega sveta o načinu in pogojih, ob katerih lahko uporabniki družbenih sredstev odpirajo in odpravljajo račune pri Službi družbenega knjigovodstva (Ur. list SFRJ, št. 39/84, 50/89, 63/89 in 32/91), v delu, ki se nanaša na odpiranje in odpravljanje računov pri službi družbenega knjigovodstva

Več

Ur. list RS, št. 56/92 | 12.11.1992

U-I-41/92

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 3. odst. 153. čl.

Več

14.05.1992

U-I-39/92

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 2. odst. 113. čl. in 1. odst. 117. člena

Več

OdlUS I, 65 | 08.10.1992

U-I-38/92

Sklep Izvršnega sveta Občinske skupščine Jesenice, sprejetega na 57. seji, z dne 6/12-1991

Več

OdlUS I, 70 | 22.10.1992

U-I-40/92

Odlok občinske skupščine Litija o potrditvi zazidalnega načrta v delu, ki se nanaša na zazidalni načrt Kresnice - zahodni del (Ur. list SRS, št. 26/74), Odlok iste občinske skupščine o zazidalnem načrtu Kresnice (Ur. list SRS, št. 31/76) in Odlok iste občinske skupščine o sprejemu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Kresnice (Ur. list SRS, št. 43/88)

Več

14.05.1992

U-I-42/92

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. člen

Več

Ur. list RS, št. 35/92 | 02.07.1992

U-II-43/92

Spor o pristojnosti

Več

OdlUS V, 48 | 11.04.1996

U-I-44/92

Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 31/90), 2. al. 3. odst. 10. čl. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91), 3. al. 4. odst. 24. čl.

Več

Ur. list RS, št. 56/92 | 12.11.1992

U-I-45/92

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 12/92) (ZPIZ), 308. čl.

Več

OdlUS I, 104 | 17.12.1992

U-I-47/92

Navodilo št. 1/92 guvernerja Banke Slovenije o izvedbi potrebnih knjiženj, ki izhajajo iz ugotovitvenega sklepa o prevzemu določenih terjatev in obveznosti od Narodne banke Jugoslavije in iz ugotovitvenega sklepa o stanju poslovanja z dinarsko gotovino na dan 7/10-1991 in po zamenjavi dinarskih bankovcev in kovancev za vrednostne bone, sprejetega 3/2-1992, posamezne določbe

Več

Ur. list RS, št. 3/94 in OdlUS II, 117 | 09.12.1993

U-I-46/92

Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.

Več

Ur. list RS, št. 12/93 in OdlUS II, 15 | 11.02.1993

U-I-48/92

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 2/92) (ZZDej), 1. odst. 85. čl. Statut zdravniške zbornice Slovenije z dne 28/3-1992, 1. odst. 3. čl.

Več

OdlUS I, 81 | 12.11.1992

U-I-49/92

Odlok Občinske skupščine Slovenska Bistrica o zagotavljanju sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih občine (Uradni list SRS, št. 38/86), 1., 2., 4. in 8. čl.

Več