Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
Up-1096/06, 13.12.2007, Uradni list RS, št. 119/2007 in OdlUS XVI, 119 | 13.12.2007
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 660/2003 z dne 12. 4. 2006
Up-1165/06, 12.04.2007, Uradni list RS, št. 44/2007 in OdlUS XVI, 52 | 12.04.2007
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 659/2006 z dne 24. 5. 2006
Up-1187/06, 19.10.2006, Uradni list RS, št. 112/2006 in OdlUS XV, 100 | 19.10.2006
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 923/2006 z dne 22. 6. 2006
Up-1229/06, 07.02.2007, Uradni list RS, št. 16/2007 in OdlUS XVI, 40 | 07.02.2007
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 619/2006 z dne 10. 5. 2006
Up-1299/06, 15.03.2007, Uradni list RS, št. 31/2007 in OdlUS XVI, 48 | 15.03.2007
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 208/2006 z dne 15. 6. 2006, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 3068/2005 z dne 10. 1. 2006 in sodba Okrajnega sodišča v Murski Soboti št. P 585/90 z dne 18. 11. 2005
Up-1321/06, 22.05.2008, Uradni list RS, št. 59/2008 in OdlUS XVII, 36 | 22.05.2008
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 550/2005 z dne 25. 5. 2006 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 480/2005 z dne 30. 3. 3005
P-27/06, 14.12.2006, Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-1369/06, 13.11.2008, Uradni list RS, št. 113/2008 in OdlUS XVII, 92 | 13.11.2008
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 169/2006 z dne 11. 5. 2006
P-28/06, 18.01.2007, Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-344/06, 20.11.2008, Uradni list RS, št. 113/2008 in OdlUS XVII, 61 | 20.11.2008
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – u. p. b. ter 93/07) (ZIZ), 4. odst. 33. čl.
Up-1378/06, 20.05.2008, Uradni list RS, št. 59/2008 in OdlUS XVII, 41 | 20.05.2008
Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 512/2004 z dne 25. 5. 2006 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega sodišča v Celju št. Cp 543/2004 z dne 21. 4. 2004 ter s sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. P 257/2002 z dne 19. 6. 2002 in s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. P 257/2002 z dne 24. 9. 2002
U-I-348/06, 25.01.2007, Uradni list RS, št. 11/2007, Uradni vestnik Občine Domžale, št. 2/2007 in OdlUS XVI, 9 | 25.01.2007
Odlok o ureditvenem načrtu območja D 21/1 Športni park – Sever (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/02)
Up-1455/06, 14.06.2007, Uradni list RS, št. 56/2007 in OdlUS XVI, 93 | 14.06.2007
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 89/2006 z dne 23. 5. 2006
Up-1458/06, 19.10.2006, Uradni list RS, št. 112/2006 | 19.10.2006
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 981/2006 z dne 20. 7. 2006 in sodba Upravnega sodišča št. U 1082/2006 z dne 10. 5. 2006
U-I-354/06, 09.10.2008, Uradni list RS, št. 104/2008, Uradni vestnik občine Moravče, št. 7/2008 in OdlUS XVII, 52 | 09.10.2008
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni vestnik občine Moravče, št. 1/06), 2. odst. 9. čl.
Up-1525/06, 21.06.2007, Uradni list RS, št. 58/2007 in OdlUS XVI, 99 | 21.06.2007
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 1043/2006 z dne 12. 7. 2006 in sodba Upravnega sodišča št. U 1129/2006 z dne 10. 5. 2006
Up-478/05, 16.11.2006, OdlUS XV, 104 | 16.11.2006
Predlog, naj Ustavno sodišče prizna stroške v zvezi z ustavno pritožbo Predlog, naj Ustavno sodišče izda sklep o odmeri stroškov postopka o prekršku
U-I-357/06, 10.04.2008, Uradni list RS, št. 40/2008 in OdlUS XVII, 16 | 10.04.2008
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 92/98), 6. čl.
Up-1722/06, 21.06.2007, Uradni list RS, št. 58/2007 in OdlUS XVI, 97 | 21.06.2007
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 234/2006 z dne 22. 6. 2006, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 4967/2005 z dne 7. 12. 2005 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1192/2005-III z dne 4. 7. 2005
U-I-372/06, 13.11.2008, Uradni list RS, št. 111/2008; Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 27/2008 in OdlUS XVII, 58 | 13.11.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 2/01)

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 201 do 220 od 14839

Uradni list RS, št. 119/2007 in OdlUS XVI, 119 | 13.12.2007

Up-1096/06

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 660/2003 z dne 12. 4. 2006

Več

Uradni list RS, št. 44/2007 in OdlUS XVI, 52 | 12.04.2007

Up-1165/06

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 659/2006 z dne 24. 5. 2006

Več

Uradni list RS, št. 112/2006 in OdlUS XV, 100 | 19.10.2006

Up-1187/06

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 923/2006 z dne 22. 6. 2006

Več

Uradni list RS, št. 16/2007 in OdlUS XVI, 40 | 07.02.2007

Up-1229/06

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 619/2006 z dne 10. 5. 2006

Več

Uradni list RS, št. 31/2007 in OdlUS XVI, 48 | 15.03.2007

Up-1299/06

Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 208/2006 z dne 15. 6. 2006, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 3068/2005 z dne 10. 1. 2006 in sodba Okrajnega sodišča v Murski Soboti št. P 585/90 z dne 18. 11. 2005

Več

Uradni list RS, št. 59/2008 in OdlUS XVII, 36 | 22.05.2008

Up-1321/06

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 550/2005 z dne 25. 5. 2006 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 480/2005 z dne 30. 3. 3005

Več

Neobjavljeno | 14.12.2006

P-27/06

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 113/2008 in OdlUS XVII, 92 | 13.11.2008

Up-1369/06

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 169/2006 z dne 11. 5. 2006

Več

Neobjavljeno | 18.01.2007

P-28/06

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 113/2008 in OdlUS XVII, 61 | 20.11.2008

U-I-344/06

Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – u. p. b. ter 93/07) (ZIZ), 4. odst. 33. čl.

Več

Uradni list RS, št. 59/2008 in OdlUS XVII, 41 | 20.05.2008

Up-1378/06

Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 512/2004 z dne 25. 5. 2006 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega sodišča v Celju št. Cp 543/2004 z dne 21. 4. 2004 ter s sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. P 257/2002 z dne 19. 6. 2002 in s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. P 257/2002 z dne 24. 9. 2002

Več

Uradni list RS, št. 11/2007, Uradni vestnik Občine Domžale, št. 2/2007 in OdlUS XVI, 9 | 25.01.2007

U-I-348/06

Odlok o ureditvenem načrtu območja D 21/1 Športni park – Sever (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/02)

Več

Uradni list RS, št. 56/2007 in OdlUS XVI, 93 | 14.06.2007

Up-1455/06

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 89/2006 z dne 23. 5. 2006

Več

Uradni list RS, št. 112/2006 | 19.10.2006

Up-1458/06

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 981/2006 z dne 20. 7. 2006 in sodba Upravnega sodišča št. U 1082/2006 z dne 10. 5. 2006

Več

Uradni list RS, št. 104/2008, Uradni vestnik občine Moravče, št. 7/2008 in OdlUS XVII, 52 | 09.10.2008

U-I-354/06

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni vestnik občine Moravče, št. 1/06), 2. odst. 9. čl.

Več

Uradni list RS, št. 58/2007 in OdlUS XVI, 99 | 21.06.2007

Up-1525/06

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 1043/2006 z dne 12. 7. 2006 in sodba Upravnega sodišča št. U 1129/2006 z dne 10. 5. 2006

Več

OdlUS XV, 104 | 16.11.2006

Up-478/05

Predlog, naj Ustavno sodišče prizna stroške v zvezi z ustavno pritožbo Predlog, naj Ustavno sodišče izda sklep o odmeri stroškov postopka o prekršku

Več

Uradni list RS, št. 40/2008 in OdlUS XVII, 16 | 10.04.2008

U-I-357/06

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 92/98), 6. čl.

Več

Uradni list RS, št. 58/2007 in OdlUS XVI, 97 | 21.06.2007

Up-1722/06

Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 234/2006 z dne 22. 6. 2006, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 4967/2005 z dne 7. 12. 2005 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1192/2005-III z dne 4. 7. 2005

Več

Uradni list RS, št. 111/2008; Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 27/2008 in OdlUS XVII, 58 | 13.11.2008

U-I-372/06

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 2/01)

Več