Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-370/06, 17.01.2008, Uradni list RS, št. 15/2008 in OdlUS XVII, 3 | 17.01.2008
Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 99/99, 64/01, 100/03, 134/03 – ur. p. b., 63/04, 100/04 – ur. p. b., 94/06 in 119/06 – ur. p. b.) (ZViS), 8. odst. 50. čl., 48., 49. čl., 5. odst. 50. in 51. čl., 7. odst. 33. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06) (ZViS), 15. čl., 10. čl., 2. odst. 15., 16., 17. in 19. čl. Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06)
U-I-380/06, 11.09.2008, Uradni list RS, št. 91/2008 in OdlUS XVII, 47 | 11.09.2008
Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) (ZDru), 1. odst. 10. čl. Zakon o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/04) (ZJRS), 3. čl.
U-I-386/06, 13.03.2008, Uradni list RS, št. 32/2008 in OdlUS XVII, 11 | 13.03.2008
Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/2000 – popr., 119/02, 41/04 in 96/04 – ur. p. b.) (ZON) Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 84/05) Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave (Uradni list RS, št. 87/05, 17/06, 21/07, 36/07 in 23/08)
P-30/06, 25.01.2007, Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-29/06, 05.10.2006, Uradni list RS, št. 105/2006 in OdlUS XV, 69 | 05.10.2006
Spor o pristojnosti
U-I-392/06, 19.10.2006, Uradni list RS, št. 112/2006 in OdlUS XV, 71 | 19.10.2006
Statut Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06), 5. odst. 71. čl.
Up-1969/06, 27.09.2007, Uradni list RS, št. 89/2007 in OdlUS XVI, 120 | 27.09.2007
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 141/2003 z dne 6. 4. 2004 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 578/2005 z dne 5. 7. 2006
U-I-406/06, 29.03.2007, Uradni list RS, št. 112/2006, Uradni list RS, št. 33/2007 in OdlUS XVI, 23 | 29.03.2007
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 79/06) (ZKL), 3. čl., besedilo 5. odst. 5. čl., 1. odst. 7. čl., 9. čl. in 10. čl. Program varstva in razvoja Kobilarne Lipica 2006–2010 št. 32201-1/2006/6 z dne 13. 4. 2006
U-I-411/06, 19.06.2008, Uradni list RS, št. 68/2008 in OdlUS XVII, 43 | 19.06.2008
Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01, 79/06 in 113/06 – ur. p. b.) (ZLet), posamezne določbe
Up-2073/06, 25.01.2007, Uradni list RS, št. 14/2007 in OdlUS XVI, 36 | 25.01.2007
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 256/2006 z dne 20. 10. 2006 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. II K 502/2006 z dne 16. 10. 2006
U-I-414/06, 24.01.2008, Uradni list RS, št. 16/2008 in OdlUS XVII, 5 | 24.01.2008
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 23/05 – ur. p. b., 44/05, 55/05 – ur. p. b., 40/06, 51/06 – popr., 70/06 – ur. p. b., 115/06 in 3/07 – ur. p. b.) (ZP-1), 2. odst. 223. čl. Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/2000, 2/04 in 47/04) (ZPPPD), 1. in 2. odst. 33. čl.
Up-2089/06, U-I-106/07, 18.10.2007, Uradni list RS, št. 102/2007 in OdlUS XVI, 111 | 18.10.2007
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 – ur. p. b., 2/04, 36/04 – ur. p. b., 52/07 in 73/07 – ur. p. b.) (ZPP) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 346/2006 z dne 13. 7. 2006
Up-2088/06, 06.12.2006, OdlUS XV, 109 | 06.12.2006
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1638/2006 z dne 25. 10. 2006 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Kpr 160/2006 z dne 16. 10. 2006
Up-2094/06, 20.03.2008, Uradni list RS, 37/2008 in OdlUS XVII, 28 | 20.03.2008
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 300/2005 z dne 30. 6. 2006 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 340/2004 z dne 22. 12. 2004 in s sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju št. K 2/2003 z dne 12. 11. 2003
U-I-253/07, Up-2118/06, 20.11.2008, Uradni list RS, št. 116/2008 in OdlUS XVII, 67 | 20.11.2008
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02 in 69/04) (ZPP), 2. odst. 367. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 125/2006 z dne 13. 4. 2006 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 1744/2004 z dne 17. 11. 2005
U-I-425/06, 02.07.2009, Uradni list RS, št. 55/2009 in OdlUS XVIII, 29 | 02.07.2009
Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/05) (ZRIPS), 22. čl.
U-I-427/06, 09.10.2008, Uradni list RS, št. 100/2008 in OdlUS XVII, 50 | 09.10.2008
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000, 51/02, 72/05, 94/07 – ur. p. b., 60/07 in 76/08) (ZLS)
Up-2195/06, 11.09.2007, Uradni list RS, št. 85/2007 in OdlUS XVI, 104 | 11.09.2007
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 1323/2006 z dne 27. 9. 2006
Up-2214/06, 20.09.2007, Uradni list RS, št. 89/2007 in OdlUS XVI, 105 | 20.09.2007
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 1447/2006 z dne 18. 10. 2006
Up-2216/06, 20.05.2008, Uradni list RS, št. 59/2008 in OdlUS XVII, 34 | 20.05.2008
Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Cp 1218/2006 z dne 22. 9. 2006 Sklep Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. In 05/00079 z dne 15. 3. 2006

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 221 do 240 od 14791

Uradni list RS, št. 15/2008 in OdlUS XVII, 3 | 17.01.2008

U-I-370/06

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 99/99, 64/01, 100/03, 134/03 – ur. p. b., 63/04, 100/04 – ur. p. b., 94/06 in 119/06 – ur. p. b.) (ZViS), 8. odst. 50. čl., 48., 49. čl., 5. odst. 50. in 51. čl., 7. odst. 33. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06) (ZViS), 15. čl., 10. čl., 2. odst. 15., 16., 17. in 19. čl. Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06)

Več

Uradni list RS, št. 91/2008 in OdlUS XVII, 47 | 11.09.2008

U-I-380/06

Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) (ZDru), 1. odst. 10. čl. Zakon o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/04) (ZJRS), 3. čl.

Več

Uradni list RS, št. 32/2008 in OdlUS XVII, 11 | 13.03.2008

U-I-386/06

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/2000 – popr., 119/02, 41/04 in 96/04 – ur. p. b.) (ZON) Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 84/05) Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave (Uradni list RS, št. 87/05, 17/06, 21/07, 36/07 in 23/08)

Več

Neobjavljeno | 25.01.2007

P-30/06

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 105/2006 in OdlUS XV, 69 | 05.10.2006

P-29/06

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 112/2006 in OdlUS XV, 71 | 19.10.2006

U-I-392/06

Statut Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06), 5. odst. 71. čl.

Več

Uradni list RS, št. 89/2007 in OdlUS XVI, 120 | 27.09.2007

Up-1969/06

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 141/2003 z dne 6. 4. 2004 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 578/2005 z dne 5. 7. 2006

Več

Uradni list RS, št. 112/2006, Uradni list RS, št. 33/2007 in OdlUS XVI, 23 | 29.03.2007

U-I-406/06

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 79/06) (ZKL), 3. čl., besedilo 5. odst. 5. čl., 1. odst. 7. čl., 9. čl. in 10. čl. Program varstva in razvoja Kobilarne Lipica 2006–2010 št. 32201-1/2006/6 z dne 13. 4. 2006

Več

Uradni list RS, št. 68/2008 in OdlUS XVII, 43 | 19.06.2008

U-I-411/06

Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01, 79/06 in 113/06 – ur. p. b.) (ZLet), posamezne določbe

Več

Uradni list RS, št. 14/2007 in OdlUS XVI, 36 | 25.01.2007

Up-2073/06

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 256/2006 z dne 20. 10. 2006 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. II K 502/2006 z dne 16. 10. 2006

Več

Uradni list RS, št. 16/2008 in OdlUS XVII, 5 | 24.01.2008

U-I-414/06

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 23/05 – ur. p. b., 44/05, 55/05 – ur. p. b., 40/06, 51/06 – popr., 70/06 – ur. p. b., 115/06 in 3/07 – ur. p. b.) (ZP-1), 2. odst. 223. čl. Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/2000, 2/04 in 47/04) (ZPPPD), 1. in 2. odst. 33. čl.

Več

Uradni list RS, št. 102/2007 in OdlUS XVI, 111 | 18.10.2007

Up-2089/06, U-I-106/07

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 – ur. p. b., 2/04, 36/04 – ur. p. b., 52/07 in 73/07 – ur. p. b.) (ZPP) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 346/2006 z dne 13. 7. 2006

Več

OdlUS XV, 109 | 06.12.2006

Up-2088/06

Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1638/2006 z dne 25. 10. 2006 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Kpr 160/2006 z dne 16. 10. 2006

Več

Uradni list RS, 37/2008 in OdlUS XVII, 28 | 20.03.2008

Up-2094/06

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 300/2005 z dne 30. 6. 2006 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 340/2004 z dne 22. 12. 2004 in s sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju št. K 2/2003 z dne 12. 11. 2003

Več

Uradni list RS, št. 116/2008 in OdlUS XVII, 67 | 20.11.2008

U-I-253/07, Up-2118/06

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02 in 69/04) (ZPP), 2. odst. 367. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 125/2006 z dne 13. 4. 2006 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 1744/2004 z dne 17. 11. 2005

Več

Uradni list RS, št. 55/2009 in OdlUS XVIII, 29 | 02.07.2009

U-I-425/06

Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/05) (ZRIPS), 22. čl.

Več

Uradni list RS, št. 100/2008 in OdlUS XVII, 50 | 09.10.2008

U-I-427/06

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000, 51/02, 72/05, 94/07 – ur. p. b., 60/07 in 76/08) (ZLS)

Več

Uradni list RS, št. 85/2007 in OdlUS XVI, 104 | 11.09.2007

Up-2195/06

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 1323/2006 z dne 27. 9. 2006

Več

Uradni list RS, št. 89/2007 in OdlUS XVI, 105 | 20.09.2007

Up-2214/06

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 1447/2006 z dne 18. 10. 2006

Več

Uradni list RS, št. 59/2008 in OdlUS XVII, 34 | 20.05.2008

Up-2216/06

Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Cp 1218/2006 z dne 22. 9. 2006 Sklep Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. In 05/00079 z dne 15. 3. 2006

Več