Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-50/92, 12.11.1992, Ur. list RS, št. 56/92 in OdlUS I, 84 | 12.11.1992
Odlok Občinske skupščine Kamnik o višini nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskem območju Križ - Moste - Komenda (Ur. list SRS, št. 29/88), 2. in 6. čl.
U-I-51/92, 19.11.1992, OdlUS I, 92 | 19.11.1992
Sklep Občinske skupščine Domžale o imenovanju in preimenovanju ulic in naselij (Ur. vestnik občine Domžale, št. 2/92)
U-I-52/91, 19.11.1992,
Sklep Občinske skupščine Domžale o imenovanju in preimenovanju ulic in naselij (Ur. vestnik občine Domžale, št. 2/92)
U-I-53/92, 09.12.1993,
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-54/92, 09.12.1993,
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-55/92, 01.10.1992, Ur. list RS, št. 52/92 in OdlUS I, 62 | 01.10.1992
Zakon o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91 in 30/92) (ZFJP), 17. čl.
U-I-56/92, 14.10.1992,
Odlok Občinske skupščine Črnomelj o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/90) in popravek tega odloka (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/91), 3. čl. Odlok iste občinske skupščine o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/90) Odlok iste občinske skupščine o dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Ur. list RS, št. 25/91) Odlok iste občinske skupščine o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Ur. l. RS, št. 21/92)
U-I-63/92, 01.10.1992, Ur. list RS, št. 50/92 in OdlUS I, 60 | 01.10.1992
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Uradni list RS, št. 4/92), 3. čl.
U-I-57/92, 03.11.1994, Ur. list RS, št. 76/94 in OdlUS III, 117 | 03.11.1994
Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (Ur. list SRS, št. 26/73 in 1/86) (ZDKZ)
U-I-58/92, 09.12.1993,
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
Up-6/92, 04.11.1996, Ur. list RS, št. 75/96 in OdlUS V, 205 | 04.11.1996
Ustavna pritožba B. S. zoper dejanja pooblaščenih uradnih oseb Ministrstva za notranje zadeve, namestnika temeljnega javnega tožilca in preiskovalnega sodnika z dne 16.4.1992 in 17.4.1992
U-I-59/92, 19.11.1992, OdlUS I, 90 | 19.11.1992
Odlok Občinske skupščine Ormož o spremembi zazidalnega načrta cone družinske stanovanjske gradnje Hardek (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 15/92)
U-I-60/92, 17.06.1993, OdlUS II, 54 | 17.06.1993
Zakon o sodiščih združenega dela (Ur. list SFRJ, št. 24/74 in 38/84) (ZSZD) Zakon o sodiščih združenega dela (Ur. list SRS, št. 21/86 - prečiščeno besedilo, 41/87 in 8/90) (ZSZD)
U-I-67/92, 15.07.1993, Ur. list RS, št. 43/92 in OdlUS II, 69 | 15.07.1993
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 12/92) (ZPIZ), 49. čl.
U-I-61/92, 09.12.1993,
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-62/92, 09.12.1993,
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-64/92, 09.12.1993,
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
Up-7/92, 04.11.1996,
Ustavna pritožba J. B. zoper posamično dejanje pooblaščenih uradnih oseb Ministrstva za notranje zadeve
U-I-65/92, 11.01.1996, OdlUS V, 3 | 11.01.1996
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/92 in 13/93)
U-I-66/92, 09.12.1993,
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 221 do 240 od 14959

Ur. list RS, št. 56/92 in OdlUS I, 84 | 12.11.1992

U-I-50/92

Odlok Občinske skupščine Kamnik o višini nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskem območju Križ - Moste - Komenda (Ur. list SRS, št. 29/88), 2. in 6. čl.

Več

OdlUS I, 92 | 19.11.1992

U-I-51/92

Sklep Občinske skupščine Domžale o imenovanju in preimenovanju ulic in naselij (Ur. vestnik občine Domžale, št. 2/92)

Več

19.11.1992

U-I-52/91

Sklep Občinske skupščine Domžale o imenovanju in preimenovanju ulic in naselij (Ur. vestnik občine Domžale, št. 2/92)

Več

09.12.1993

U-I-53/92

Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.

Več

09.12.1993

U-I-54/92

Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.

Več

Ur. list RS, št. 52/92 in OdlUS I, 62 | 01.10.1992

U-I-55/92

Zakon o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91 in 30/92) (ZFJP), 17. čl.

Več

14.10.1992

U-I-56/92

Odlok Občinske skupščine Črnomelj o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/90) in popravek tega odloka (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/91), 3. čl. Odlok iste občinske skupščine o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/90) Odlok iste občinske skupščine o dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Ur. list RS, št. 25/91) Odlok iste občinske skupščine o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Ur. l. RS, št. 21/92)

Več

Ur. list RS, št. 50/92 in OdlUS I, 60 | 01.10.1992

U-I-63/92

Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Uradni list RS, št. 4/92), 3. čl.

Več

Ur. list RS, št. 76/94 in OdlUS III, 117 | 03.11.1994

U-I-57/92

Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (Ur. list SRS, št. 26/73 in 1/86) (ZDKZ)

Več

09.12.1993

U-I-58/92

Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.

Več

Ur. list RS, št. 75/96 in OdlUS V, 205 | 04.11.1996

Up-6/92

Ustavna pritožba B. S. zoper dejanja pooblaščenih uradnih oseb Ministrstva za notranje zadeve, namestnika temeljnega javnega tožilca in preiskovalnega sodnika z dne 16.4.1992 in 17.4.1992

Več

OdlUS I, 90 | 19.11.1992

U-I-59/92

Odlok Občinske skupščine Ormož o spremembi zazidalnega načrta cone družinske stanovanjske gradnje Hardek (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 15/92)

Več

OdlUS II, 54 | 17.06.1993

U-I-60/92

Zakon o sodiščih združenega dela (Ur. list SFRJ, št. 24/74 in 38/84) (ZSZD) Zakon o sodiščih združenega dela (Ur. list SRS, št. 21/86 - prečiščeno besedilo, 41/87 in 8/90) (ZSZD)

Več

Ur. list RS, št. 43/92 in OdlUS II, 69 | 15.07.1993

U-I-67/92

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 12/92) (ZPIZ), 49. čl.

Več

09.12.1993

U-I-61/92

Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.

Več

09.12.1993

U-I-62/92

Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.

Več

09.12.1993

U-I-64/92

Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.

Več

04.11.1996

Up-7/92

Ustavna pritožba J. B. zoper posamično dejanje pooblaščenih uradnih oseb Ministrstva za notranje zadeve

Več

OdlUS V, 3 | 11.01.1996

U-I-65/92

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/92 in 13/93)

Več

09.12.1993

U-I-66/92

Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.

Več