Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-124/92, 11.02.1993, OdlUS II, 14 | 11.02.1993
Odlok Občinske skupščine Celje o zazidalnem načrtu Strmec pri Vojniku (Ur. list SRS, št. 15/80)
U-I-68/92, 05.05.1994,
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 43/90) (ZRTVS-90-B)
U-I-69/92, 10.12.1992, Ur. list RS, št. 61/92 in OdlUS I, 102 | 10.12.1992
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 1/91-I, 30/91-I in 38/92) (ZD), 41. in 13. a člen
U-I-70/92, 05.11.1992, Ur. list RS, št. 55/92 in OdlUS I, 77 | 05.11.1992
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. list RS, št. 4/92), 5. odst. 1. člena
U-I-71/92, 12.11.1992, OdlUS I, 82 | 12.11.1992
Odlok Občinske skupščine Krško o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Krško (Skupščinski Dolenjski list, št. 3/86, Uradni list SRS, št. 1/87, 43/87, 21/89 in Ur. list RS, št. 22/91), 171. čl.
U-I-72/92, 23.06.1993, Ur. list RS, št. 42/93 in OdlUS II, 56 | 23.06.1993
Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Ur. list RS, št. 23/92), 2. odst. 9. čl. ter 4. in 5. čl.
U-I-73/92, 09.12.1993,
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
Up-9/92, 14.06.1995, OdlUS IV, 159 | 14.06.1995
Ustavna pritožba zoper odločbo Sodišča združenega dela Republike Slovenije opr. št. I Sp 386/91 z dne 2/4-1992 Odločba Sodišča združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji, opr. št. 135/91 z dne 25/6- 1991 Dokončni sklep strokovne službe Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije št. P-703.718 z dne 28/3-1991
U-I-74/92, 19.11.1992, Ur. list RS, št. 58/92 in OdlUS I, 88 | 19.11.1992
Pravilnik o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Ur. l. SRS, št. 11/80), 12., 13.,čl., v 14. in 15. čl. 4. alinea in beseda 'skupščine' v 5. alinei
U-I-75/92, 31.03.1994, Ur. list RS, št. 23/94 in OdlUS III, 27 | 31.03.1994
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91-I in 31/93) (ZDen), 6., 12., 27., 28. in 29. tč. 3. čl. ter 22. in 23. čl.
U-I-76/92, 09.12.1993,
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-139/93, 15.04.1994, Ur. list RS, št. 26/94 in OdlUS III, 39 | 15.04.1994
Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92 in 71/93) (ZPD), 19. tč. 18. čl.
U-I-77/92, 09.12.1993,
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-78/92, 22.10.1992, OdlUS I, 72 | 22.10.1992
Sklep Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Center o povišanju stanarin za najemna stanovanja, zgrajena iz sredstev solidarnosti in vzajemnosti in ostala stanovanja v lasti občine Ljubljana Center
U-I-80/92, 17.02.1994, OdlUS III, 17 | 17.02.1994
Zakon o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/90 in 45/90) (ZVS) Odlok Skupščine mesta Ljubljane o sestavi zborov in določitvi volilnih enot za volitve v zbore Skupščine mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 1/90) Odlok Skupščine občine Ljubljana Center o sestavi zborov in določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 25/92) Odlok Skupščine občine Ljubljana Bežigrad o volitvah v zbore Skupščine občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list SRS, št. 1/90 in 16/90 ter Uradni list RS, št. 26/92) Odlok Skupščine občine Ljubjana Moste-Polje o sestavi zborov in določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 35/92) Odlok Skupščine občine Ljubljana Šiška o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 1/90) Odlok Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine in o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 1/90)
U-I-79/92, 05.11.1992, OdlUS I, 78 | 05.11.1992
Pravilnik o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev v organih carinske službe (Ur. list RS, št. 5/92), 40., 41., 42. in 43. čl.
U-I-81/92, 09.12.1993,
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-82/92, 11.11.1993, Ur. list RS, št. 65/93 in OdlUS II, 101 | 11.11.1993
Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oz. premoženja (Ur. list RS, št. 23/92), 1. in 2. odst.
U-I-83/92, 23.06.1993, Ur. list RS, št. 47/93 in OdlUS II, 57 | 23.06.1993
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 72., 73. in 74. čl.
U-I-84/92, 18.03.1993, OdlUS II, 30 | 18.03.1993
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 12/92) (ZPIZ), 235. do 239. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 241 do 260 od 14958

OdlUS II, 14 | 11.02.1993

U-I-124/92

Odlok Občinske skupščine Celje o zazidalnem načrtu Strmec pri Vojniku (Ur. list SRS, št. 15/80)

Več

05.05.1994

U-I-68/92

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 43/90) (ZRTVS-90-B)

Več

Ur. list RS, št. 61/92 in OdlUS I, 102 | 10.12.1992

U-I-69/92

Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 1/91-I, 30/91-I in 38/92) (ZD), 41. in 13. a člen

Več

Ur. list RS, št. 55/92 in OdlUS I, 77 | 05.11.1992

U-I-70/92

Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. list RS, št. 4/92), 5. odst. 1. člena

Več

OdlUS I, 82 | 12.11.1992

U-I-71/92

Odlok Občinske skupščine Krško o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Krško (Skupščinski Dolenjski list, št. 3/86, Uradni list SRS, št. 1/87, 43/87, 21/89 in Ur. list RS, št. 22/91), 171. čl.

Več

Ur. list RS, št. 42/93 in OdlUS II, 56 | 23.06.1993

U-I-72/92

Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Ur. list RS, št. 23/92), 2. odst. 9. čl. ter 4. in 5. čl.

Več

09.12.1993

U-I-73/92

Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.

Več

OdlUS IV, 159 | 14.06.1995

Up-9/92

Ustavna pritožba zoper odločbo Sodišča združenega dela Republike Slovenije opr. št. I Sp 386/91 z dne 2/4-1992 Odločba Sodišča združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji, opr. št. 135/91 z dne 25/6- 1991 Dokončni sklep strokovne službe Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije št. P-703.718 z dne 28/3-1991

Več

Ur. list RS, št. 58/92 in OdlUS I, 88 | 19.11.1992

U-I-74/92

Pravilnik o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Ur. l. SRS, št. 11/80), 12., 13.,čl., v 14. in 15. čl. 4. alinea in beseda 'skupščine' v 5. alinei

Več

Ur. list RS, št. 23/94 in OdlUS III, 27 | 31.03.1994

U-I-75/92

Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91-I in 31/93) (ZDen), 6., 12., 27., 28. in 29. tč. 3. čl. ter 22. in 23. čl.

Več

09.12.1993

U-I-76/92

Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.

Več

Ur. list RS, št. 26/94 in OdlUS III, 39 | 15.04.1994

U-I-139/93

Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92 in 71/93) (ZPD), 19. tč. 18. čl.

Več

09.12.1993

U-I-77/92

Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.

Več

OdlUS I, 72 | 22.10.1992

U-I-78/92

Sklep Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Center o povišanju stanarin za najemna stanovanja, zgrajena iz sredstev solidarnosti in vzajemnosti in ostala stanovanja v lasti občine Ljubljana Center

Več

OdlUS III, 17 | 17.02.1994

U-I-80/92

Zakon o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/90 in 45/90) (ZVS) Odlok Skupščine mesta Ljubljane o sestavi zborov in določitvi volilnih enot za volitve v zbore Skupščine mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 1/90) Odlok Skupščine občine Ljubljana Center o sestavi zborov in določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 25/92) Odlok Skupščine občine Ljubljana Bežigrad o volitvah v zbore Skupščine občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list SRS, št. 1/90 in 16/90 ter Uradni list RS, št. 26/92) Odlok Skupščine občine Ljubjana Moste-Polje o sestavi zborov in določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 35/92) Odlok Skupščine občine Ljubljana Šiška o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 1/90) Odlok Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine in o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 1/90)

Več

OdlUS I, 78 | 05.11.1992

U-I-79/92

Pravilnik o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev v organih carinske službe (Ur. list RS, št. 5/92), 40., 41., 42. in 43. čl.

Več

09.12.1993

U-I-81/92

Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.

Več

Ur. list RS, št. 65/93 in OdlUS II, 101 | 11.11.1993

U-I-82/92

Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oz. premoženja (Ur. list RS, št. 23/92), 1. in 2. odst.

Več

Ur. list RS, št. 47/93 in OdlUS II, 57 | 23.06.1993

U-I-83/92

Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 72., 73. in 74. čl.

Več

OdlUS II, 30 | 18.03.1993

U-I-84/92

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 12/92) (ZPIZ), 235. do 239. čl.

Več