Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-104/92, 07.07.1994, Ur. list RS, št. 45/1-94 in OdlUS III, 86 | 07.07.1994
Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91) (ZZ) Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/92) (ZZDej) Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 12/91-I) (ZOFVI)
U-I-105/92, 09.11.1994, OdlUS III, 120 | 09.11.1994
Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Klinični center Ljubljana (Ur. list RS, št. 34/92)
U-I-106/92, 07.10.1993, OdlUS II, 90 | 07.10.1993
Poslovnik o volitvah predstavnikov zavoda v svet zavoda Klinični center Ljubljana, z dne 23/7-1992
U-I-103/92, 12.11.1992, Ur. list RS, št. 56/92 | 12.11.1992
Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi izhodiščnih plač, št. 11-02/92-10/1-8 z dne 29/7-1992
U-I-107/92, 10.12.1992, Ur. list RS, št. 61/92 | 10.12.1992
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 1/91-I, 30/91-I in 38/92) (ZD), 41. in 13. a člen
U-I-109/92, 11.11.1993, Ur. list RS, št. 65/93 in OdlUS II, 100 | 11.11.1993
Sklep Sveta Banke Slovenije o prenehanju veljavnosti sklepa o pogojih in načinu dajanja kreditov bankam in drugim finančnim organizacijam za ohranjanje dnevne likvidnosti (Ur. list RS, št. 21/91-I) Ugotovitveni sklep Sveta Banke Slovenije o prevzemu določenih terjatev in obveznosti od Narodne banke Jugoslavije (Uradni list RS, št. 21/91-I)
U-I-108/92, 25.02.1993, Ur. list RS, št. 13/93 in OdlUS II, 22 | 25.02.1993
Odlok Občinske skupščine Murska Sobota o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Obrtno-skladiščne cone ob Markišavski cesti v Murski Soboti za območje med Lendavsko in Noršinsko ulico ter Puconskim potokom (Uradne objave pomurskih občin, št. 7/92), 2. čl.
U-I-110/92, 20.05.1993, OdlUS II, 48 | 20.05.1993
Zakon o dohodnini (Ur. list RS, št. 48/90, 34/91-I in 14/92) (ZDoh-90), 2. in 3. odst. 53. čl.
U-I-111/92, 16.06.1994, OdlUS III, 73 | 16.06.1994
Statut Mesta Ljubljane (Ur. list SRS, št. 13/86 in Ur. list RS, št. 21/91)
U-I-114/92, 09.12.1993, OdlUS II, 119 | 09.12.1993
Navodila Ministrstva za šolstvo in šport za izračun plač delavcem po zakonu v aprilu 1992
U-I-113/92, 27.10.1992, Neobjavljeno
Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi osnove za obračun plač za maj, junij, julij in avgust 1992
U-I-112/92, 12.11.1992, Ur. list RS, št. 56/92 | 12.11.1992
Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi izhodiščnih plač, št.11-02/92-10/1-8 z dne 29/7-1992
U-I-115/92, 24.12.1992, Ur. l. RS, št. 3/93 in OdlUS I, 105 | 24.12.1992
Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Ur. list SRS, št. 16/81 in 2/89 ter Uradni list RS, št. 33/91-I), 6. čl.
U-I-116/92, 14.10.1992, Ur. list RS, št. 52/92 in OdlUS I, 66 | 14.10.1992
Odlok o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč občine Ljubljana Šiška (Ur. list RS, št. 33/92)
U-I-117/92, 27.10.1992, Ur. l. RS, št. 53/92 | 27.10.1992
Sklep Vlade Republike Slovenije o osnovi za obračun plač v državnih organih za mesec avgustu 1992
U-I-118/92, 22.10.1992, Ur. l. RS, št. 53/92 in OdlUS I, 73 | 22.10.1992
Smernice za eliminisanje vanrednih prilika (Sl. list SFRJ - poverljivo glasilo broj 32, Beograd, 28/7-1989, godina IX) Navodila za ravnanje v izrednih razmerah
U-I-131/92, 09.11.1992, Ur. list RS, št. 56/92 | 09.11.1992
Akti Predsedstva Republike Slovenije s področja teritorialne obrambe z dne 3/2-1992: Poročilo o bojni pripravljenosti štabov in enot Teritorialne obrambe Republike Slovenije v letu 1991 Splošni načrt organizacije, opremljanja in oboroževanja ter usposabljanja Teritorialne obrambe Republike Slovenije Usmeritve za pripravo in izvajanje usposabljanja za obrambo in zaščito v Republiki Sloveniji v letu 1992 Soglasje k ustanovitvi šole za podčastnike Teritorialne obrambe Republike Slovenije
U-I-119/92, 03.12.1992, OdlUS I, 99 | 03.12.1992
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 2. alinea 3. odst. 117. člena
U-I-120/92, 10.12.1992, OdlUS I, 100 | 10.12.1992
Odlok Skupščine mesta Ljubljane o določitvi, spremembi in ukinitvi imen oziroma potekov cest, ulic in trga na območju mesta Ljubljane (Uradni list RS, št. 21/91-I), 2. točka 2. čl.
U-I-121/92, 27.10.1992, Neobjavljeno
Sklepi Vlade Republike Slovenije o določitvi osnove za obračun plač delavcev v državnih organih z dne 21/5-1992, 25/6-1992 in 27/8-1992

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 281 do 300 od 14879

Ur. list RS, št. 45/1-94 in OdlUS III, 86 | 07.07.1994

U-I-104/92

Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91) (ZZ) Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/92) (ZZDej) Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 12/91-I) (ZOFVI)

Več

OdlUS III, 120 | 09.11.1994

U-I-105/92

Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Klinični center Ljubljana (Ur. list RS, št. 34/92)

Več

OdlUS II, 90 | 07.10.1993

U-I-106/92

Poslovnik o volitvah predstavnikov zavoda v svet zavoda Klinični center Ljubljana, z dne 23/7-1992

Več

Ur. list RS, št. 56/92 | 12.11.1992

U-I-103/92

Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi izhodiščnih plač, št. 11-02/92-10/1-8 z dne 29/7-1992

Več

Ur. list RS, št. 61/92 | 10.12.1992

U-I-107/92

Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 1/91-I, 30/91-I in 38/92) (ZD), 41. in 13. a člen

Več

Ur. list RS, št. 65/93 in OdlUS II, 100 | 11.11.1993

U-I-109/92

Sklep Sveta Banke Slovenije o prenehanju veljavnosti sklepa o pogojih in načinu dajanja kreditov bankam in drugim finančnim organizacijam za ohranjanje dnevne likvidnosti (Ur. list RS, št. 21/91-I) Ugotovitveni sklep Sveta Banke Slovenije o prevzemu določenih terjatev in obveznosti od Narodne banke Jugoslavije (Uradni list RS, št. 21/91-I)

Več

Ur. list RS, št. 13/93 in OdlUS II, 22 | 25.02.1993

U-I-108/92

Odlok Občinske skupščine Murska Sobota o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Obrtno-skladiščne cone ob Markišavski cesti v Murski Soboti za območje med Lendavsko in Noršinsko ulico ter Puconskim potokom (Uradne objave pomurskih občin, št. 7/92), 2. čl.

Več

OdlUS II, 48 | 20.05.1993

U-I-110/92

Zakon o dohodnini (Ur. list RS, št. 48/90, 34/91-I in 14/92) (ZDoh-90), 2. in 3. odst. 53. čl.

Več

OdlUS III, 73 | 16.06.1994

U-I-111/92

Statut Mesta Ljubljane (Ur. list SRS, št. 13/86 in Ur. list RS, št. 21/91)

Več

OdlUS II, 119 | 09.12.1993

U-I-114/92

Navodila Ministrstva za šolstvo in šport za izračun plač delavcem po zakonu v aprilu 1992

Več

Neobjavljeno | 27.10.1992

U-I-113/92

Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi osnove za obračun plač za maj, junij, julij in avgust 1992

Več

Ur. list RS, št. 56/92 | 12.11.1992

U-I-112/92

Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi izhodiščnih plač, št.11-02/92-10/1-8 z dne 29/7-1992

Več

Ur. l. RS, št. 3/93 in OdlUS I, 105 | 24.12.1992

U-I-115/92

Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Ur. list SRS, št. 16/81 in 2/89 ter Uradni list RS, št. 33/91-I), 6. čl.

Več

Ur. list RS, št. 52/92 in OdlUS I, 66 | 14.10.1992

U-I-116/92

Odlok o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč občine Ljubljana Šiška (Ur. list RS, št. 33/92)

Več

Ur. l. RS, št. 53/92 | 27.10.1992

U-I-117/92

Sklep Vlade Republike Slovenije o osnovi za obračun plač v državnih organih za mesec avgustu 1992

Več

Ur. l. RS, št. 53/92 in OdlUS I, 73 | 22.10.1992

U-I-118/92

Smernice za eliminisanje vanrednih prilika (Sl. list SFRJ - poverljivo glasilo broj 32, Beograd, 28/7-1989, godina IX) Navodila za ravnanje v izrednih razmerah

Več

Ur. list RS, št. 56/92 | 09.11.1992

U-I-131/92

Akti Predsedstva Republike Slovenije s področja teritorialne obrambe z dne 3/2-1992: Poročilo o bojni pripravljenosti štabov in enot Teritorialne obrambe Republike Slovenije v letu 1991 Splošni načrt organizacije, opremljanja in oboroževanja ter usposabljanja Teritorialne obrambe Republike Slovenije Usmeritve za pripravo in izvajanje usposabljanja za obrambo in zaščito v Republiki Sloveniji v letu 1992 Soglasje k ustanovitvi šole za podčastnike Teritorialne obrambe Republike Slovenije

Več

OdlUS I, 99 | 03.12.1992

U-I-119/92

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 2. alinea 3. odst. 117. člena

Več

OdlUS I, 100 | 10.12.1992

U-I-120/92

Odlok Skupščine mesta Ljubljane o določitvi, spremembi in ukinitvi imen oziroma potekov cest, ulic in trga na območju mesta Ljubljane (Uradni list RS, št. 21/91-I), 2. točka 2. čl.

Več

Neobjavljeno | 27.10.1992

U-I-121/92

Sklepi Vlade Republike Slovenije o določitvi osnove za obračun plač delavcev v državnih organih z dne 21/5-1992, 25/6-1992 in 27/8-1992

Več