Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 21 do 40 od 15749

Neobjavljeno | 17.04.2020

Up-258/20

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 2152/2019 z dne 11. 12. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Radovljici št. I 121/2019 z dne 21. 10. 2019 in s sklepom istega sodišča št. I 121/2019 z dne 27. 6. 2019 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ips 581/2019 z dne 17. 4. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Radovljici št. I 228/2016 (pristopna I 218/2017) z dne 18. 1. 2019

Več

Uradni list RS, št. 58/2020 | 16.04.2020

U-I-83/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20) se sprejme. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje 7. člena predpisa iz 1. točke izreka tega sklepa. V preostalem se predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje predpisa iz 1. točke izreka tega sklepa, zavrne. Odločitev iz 2. točke izreka tega sklepa se izvrši tako, da mora Vlada brez odlašanja po vročitvi tega sklepa, nato pa vsaj vsakih sedem dni na temelju mnenja stroke preverjati, ali so uvedeni ukrepi še potrebni za doseganje ciljev, in jih ob upoštevanju strokovnih razlogov podaljšati, spremeniti ali odpraviti. O tem mora Vlada obvestiti javnost.

Več

Neobjavljeno | 16.04.2020

U-I-115/17, Up-621/17

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 3. al. 2. tč. 1. odst. 386. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 161/2017 z dne 5. 4. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Krškem št. St 3460/2014 z dne 21. 12. 2016

Več

Neobjavljeno | 16.04.2020

U-I-21/20, Up-119/20

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 202/2019 z dne 24. 10. 2019 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča na Jesenicah št. PR 123/2019 z dne 4. 4. 2019 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) (ZP-1), 1. odst. 144. čl. v zvezi s 3. tč. 1. odst. 143. čl. Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16 in 54/17) (ZPrCP), 23. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.04.2020

Up-1061/17

Točka I izreka sodbe in sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 56/2017 z dne 7. 9. 2017 Ustavna pritožba zoper II. točko izreka sodbe in sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2746/2015 z dne 22. 6. 2016

Več

Neobjavljeno | 15.04.2020

Up-766/18

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 178/2017 z dne 20. 2. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 19/2017 z dne 9. 3. 2017 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. XIII (pravilno VIII) Ps 970/2016 z dne 21. 10. 2016

Več

Neobjavljeno | 14.04.2020

U-I-475/19

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) (ZPIZ-2), 2. odst. 401. čl.

Več

Neobjavljeno | 14.04.2020

U-I-426/18, Up-959/18

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. I Cp 164/2018 z dne 25. 5. 2018 Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19) (ZOdv), 5. odst. 17. čl.

Več

Neobjavljeno | 14.04.2020

U-I-425/18, Up-958/18

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. I Cp 196/2018 z dne 11. 5. 2018 Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19) (ZOdv), 5. odst. 17. čl.

Več

Uradni list RS, št. 58/2020 | 09.04.2020

U-I-194/19

Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19)(ZIOMVN)

Več

Uradni list RS, št. 63/2020 | 09.04.2020

U-I-82/17

Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) (ZObr), 2. odst. 93. čl.

Več

Neobjavljeno | 09.04.2020

U-I-265/18

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13) (ZVRK), 6. čl. Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14) (ZRTVS-1), 12. čl.

Več

Neobjavljeno | 09.04.2020

U-I-432/19

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17) (ZVDZ), 1. odst. 48. čl.

Več

Neobjavljeno | 09.04.2020

U-I-388/18

Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14) (ZRTVS-1), 2. in 3. odst. 12. čl. Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 39/14)

Več

Neobjavljeno | 02.04.2020

P-1/20

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 02.04.2020

U-I-140/16

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15, 102/15, 17/16, 50/16, 74/16, 34/17, 75/17, 44/18, 24/19 in 44/19)

Več

Neobjavljeno | 31.03.2020

Up-54/20

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 217/2019 z dne 9.12.2019

Več

Neobjavljeno | 26.03.2020

U-I-285/18, Up-583/18

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2507/2017 z dne 30. 1. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Cerknici št. P 21/2015 z dne 13. 9. 2017 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (ZPP), 5. odst. 98. čl.

Več

Neobjavljeno | 24.03.2020

Up-133/20

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 2055/2019 z dne 20. 11. 2019

Več

Neobjavljeno | 24.03.2020

U-I-40/20

Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva (Uradni list št. 64/19), 1., 4., 5., 6., 7. in 11. čl.

Več