Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-38/90, 10.01.1991, Neobjavljeno
Odlok Občinske skupščine Nova Gorica o obvezni uporabi in obveznem plačilu pitne vode iz javnih vodovodov v občini Nova Gorica (Ur. glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/85), 6. čl.
U-I-40/90, 16.05.1991, Neobjavljeno
Odlok Občinske skupščine Murska Sobota o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Goričkega v občini Murska Sobota (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, št. 10/90)
U-I-41/90, 17.01.1991, Ur. list RS, št. 5/91 | 17.01.1991
Odlok Občinske skupščine Kočevje o določitvi namena uporabe prostorov v centru mesta Kočevja za določene vrste poslovnih dejavnosti (Ur. list SRS, št. 16/87)
U-I-42/90, 21.03.1991, Neobjavljeno
Odlok Občinske skupščine Velenje o zazidalnem načrtu Mlin Titovo Velenje (Ur. vestnik občine Velenje, št. 3/89)
U-I-43/90, 21.03.1991, Neobjavljeno
Odlok Občinske skupščine Velenje o zazidalnem načrtu Mlin Titovo Velenje (Ur. vestnik občine Velenje, št. 3/89)
U-I-44/90, 28.02.1991, Ur. l. RS, št. 11/91 | 28.02.1991
Pravilnik Samoupravne stanovanjske skupnosti občine Brežice o pogojih in merilih za delno nadomeščanje stanarin v občini Brežice
U-I-45/90, 10.01.1991, Neobjavljeno
Srednjeročni in dolgoročni plan občine Koper
U-I-47/90, 03.10.1991, Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 03.10.1991
Zakon o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 14/90, 24/90 in 43/90) (ZRTVS), 2. odst. 9. čl.
U-I-47/90, 16.04.1992, Ur. list RS, št. 22/92 in OdlUS I, 27 | 16.04.1992
Zakon o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 14/90, 24/90 in 43/90) (ZRTVS), 2. odst. 9. čl.
U-I-46/90, 31.01.1991, Neobjavljeno
Statut družbenega podjetja za distribucijo električne energije Elektro Maribor, z dne 29/2-1989
U-I-49/90, 18.04.1991, Neobjavljeno
Sklep delavskega sveta podjetja Unitex, Ljubljana, z dne 25/4-1990
U-I-48/90, 03.10.1991, Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 03.10.1991
Zakon o osnovni šoli (Ur. list SRS, št. 5/80, 29/86, 31/86 in Ur. list RS, št. 8/90) (ZOsn), 3., 4., 35. in 36. čl.
U-I-52/90, 26.03.1992, Uradni list RS, št. 19/92 in OdlUS I, 18 | 26.03.1992
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, v katerih se opravljajo blagovni promet in storitve v blagovnem prometu (Ur. list RS, št. 23/90)
U-I-51/90, 14.05.1992, Ur. list RS, št. 29/92 in OdlUS I, 33 | 14.05.1992
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 14/90 in 5/91) (ZDR), 5. in 6. odst. 7. čl.
U-I-54/90, 09.05.1991, Ur. l. RS, št. 22/91 | 09.05.1991
Odlok Skupščine mesta Ljubljane o organiziranju javnega podjetja Snaga (Ur. list RS, št. 10/90 in 10/91), 1. in 13. čl. Sklep Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane, št. 976/1-90 z dne 5/9-1990
U-I-53/90, 10.01.1991, Neobjavljeno
Odlok Skupščine mesta Ljubljana o organiziranju javnega podjetja Žale (Ur. list RS, št. 16/90)
U-I-55/90, 14.02.1991, Neobjavljeno
Odlok Občinske skupščine Ljubljana Šiška o določitvi, katero zemljišče je namenjeno za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev (Ur. list SRS, št. 20/80)
U-I-56/90, 28.06.1991, Neobjavljeno
Zakon o začasni prepovedi sečnje v gozdovih v družbeni lastnini in začasni prepovedi prometa z nepremičninami v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 26/90 in 43/90) (ZZPS), 1. in 2. čl.
U-I-57/90, 20.06.1991, Neobjavljeno
Samoupravni sporazum o pravicah in obveznostih združenih kmetov v zvezi z uresničevanjem pravice do porodniškega dopusta (Uradni list SRS, št. 7/82, 17/82, 1/83 in 34/84), 2. čl.
U-I-58/90, 14.03.1991, Ur. l. RS, št. 14/91Ur. vestnik, št. 4/91 | 14.03.1991
Sklepi Občinske skupščine Velenje: 1. o razveljavitvi odloka Izvršnega sveta iste občinske skupščine o določitvi cen z dne 22/6-1990 2. o začasnem sprejemu odredbe o določitvi cen (Uradni vestnik občine Velenje, št. 13/90)

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 21 do 40 od 14878

Neobjavljeno | 10.01.1991

U-I-38/90

Odlok Občinske skupščine Nova Gorica o obvezni uporabi in obveznem plačilu pitne vode iz javnih vodovodov v občini Nova Gorica (Ur. glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/85), 6. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.05.1991

U-I-40/90

Odlok Občinske skupščine Murska Sobota o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Goričkega v občini Murska Sobota (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, št. 10/90)

Več

Ur. list RS, št. 5/91 | 17.01.1991

U-I-41/90

Odlok Občinske skupščine Kočevje o določitvi namena uporabe prostorov v centru mesta Kočevja za določene vrste poslovnih dejavnosti (Ur. list SRS, št. 16/87)

Več

Neobjavljeno | 21.03.1991

U-I-42/90

Odlok Občinske skupščine Velenje o zazidalnem načrtu Mlin Titovo Velenje (Ur. vestnik občine Velenje, št. 3/89)

Več

Neobjavljeno | 21.03.1991

U-I-43/90

Odlok Občinske skupščine Velenje o zazidalnem načrtu Mlin Titovo Velenje (Ur. vestnik občine Velenje, št. 3/89)

Več

Ur. l. RS, št. 11/91 | 28.02.1991

U-I-44/90

Pravilnik Samoupravne stanovanjske skupnosti občine Brežice o pogojih in merilih za delno nadomeščanje stanarin v občini Brežice

Več

Neobjavljeno | 10.01.1991

U-I-45/90

Srednjeročni in dolgoročni plan občine Koper

Več

Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 03.10.1991

U-I-47/90

Zakon o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 14/90, 24/90 in 43/90) (ZRTVS), 2. odst. 9. čl.

Več

Ur. list RS, št. 22/92 in OdlUS I, 27 | 16.04.1992

U-I-47/90

Zakon o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 14/90, 24/90 in 43/90) (ZRTVS), 2. odst. 9. čl.

Več

Neobjavljeno | 31.01.1991

U-I-46/90

Statut družbenega podjetja za distribucijo električne energije Elektro Maribor, z dne 29/2-1989

Več

Neobjavljeno | 18.04.1991

U-I-49/90

Sklep delavskega sveta podjetja Unitex, Ljubljana, z dne 25/4-1990

Več

Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 03.10.1991

U-I-48/90

Zakon o osnovni šoli (Ur. list SRS, št. 5/80, 29/86, 31/86 in Ur. list RS, št. 8/90) (ZOsn), 3., 4., 35. in 36. čl.

Več

Uradni list RS, št. 19/92 in OdlUS I, 18 | 26.03.1992

U-I-52/90

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, v katerih se opravljajo blagovni promet in storitve v blagovnem prometu (Ur. list RS, št. 23/90)

Več

Ur. list RS, št. 29/92 in OdlUS I, 33 | 14.05.1992

U-I-51/90

Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 14/90 in 5/91) (ZDR), 5. in 6. odst. 7. čl.

Več

Ur. l. RS, št. 22/91 | 09.05.1991

U-I-54/90

Odlok Skupščine mesta Ljubljane o organiziranju javnega podjetja Snaga (Ur. list RS, št. 10/90 in 10/91), 1. in 13. čl. Sklep Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane, št. 976/1-90 z dne 5/9-1990

Več

Neobjavljeno | 10.01.1991

U-I-53/90

Odlok Skupščine mesta Ljubljana o organiziranju javnega podjetja Žale (Ur. list RS, št. 16/90)

Več

Neobjavljeno | 14.02.1991

U-I-55/90

Odlok Občinske skupščine Ljubljana Šiška o določitvi, katero zemljišče je namenjeno za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev (Ur. list SRS, št. 20/80)

Več

Neobjavljeno | 28.06.1991

U-I-56/90

Zakon o začasni prepovedi sečnje v gozdovih v družbeni lastnini in začasni prepovedi prometa z nepremičninami v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 26/90 in 43/90) (ZZPS), 1. in 2. čl.

Več

Neobjavljeno | 20.06.1991

U-I-57/90

Samoupravni sporazum o pravicah in obveznostih združenih kmetov v zvezi z uresničevanjem pravice do porodniškega dopusta (Uradni list SRS, št. 7/82, 17/82, 1/83 in 34/84), 2. čl.

Več

Ur. l. RS, št. 14/91Ur. vestnik, št. 4/91 | 14.03.1991

U-I-58/90

Sklepi Občinske skupščine Velenje: 1. o razveljavitvi odloka Izvršnega sveta iste občinske skupščine o določitvi cen z dne 22/6-1990 2. o začasnem sprejemu odredbe o določitvi cen (Uradni vestnik občine Velenje, št. 13/90)

Več