Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-41/93, 07.10.1993, OdlUS II, 88 | 07.10.1993
Zakon o pravni pomoči (Ur. list SRS, št. 23/79) (ZPraP), 3. odst. 60. čl. Statut Odvetniške zbornice Slovenije z dne 20/7-1987, 11. čl.
U-I-43/93, 08.04.1993, OdlUS II, 36 | 08.04.1993
Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) (ZPos), 10. in 11. čl.
U-I-45/93, 22.04.1993, OdlUS II, 40 | 22.04.1993
Odlok Občinske skupščine Nova Gorica o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/85)
U-I-46/93, 04.11.1993, OdlUS II, 98 | 04.11.1993
Odlok Občinske skupščine Piran o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (Uradne objave, št. 29/92), 1. in 10. čl.
U-I-48/93, 30.06.1995, OdlUS IV, 66 | 30.06.1995
Odlok Občine Piran o začasni ureditvi vprašanj v zvezi s sestavo in pristojnostmi zborov ter o volitvah funkcionarjev občinske skupščine in izvršnega sveta (Ur. objave Občin Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Izola, Postojna in Sežana, št. 29/92)
U-I-47/93, 25.03.1993, OdlUS II, 31 | 25.03.1993
Zakon o lastinskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92 in 7/93) (ZLPP), posamezne določbe
U-I-49/93, 08.04.1993, OdlUS II, 37 | 08.04.1993
Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni list RS, št. 23/92), 1. odst. 4. čl., in 2. in 3. odst. 5. čl.
U-I-126/92, 18.02.1993, Ur. list RS, št. 12/93 in OdlUS II, 20 | 18.02.1993
Odlok Občinske skupščine Logatec o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Logatec (Ur. list RS, št. 40/90), 3. čl. Sklep Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1992 (Uradni list RS, št. 3/92)
U-I-44/93, 12.05.1994, Ur. list RS, št. 32/94 in OdlUS III, 52 | 12.05.1994
Zakon o financiranju javne porabe (Ur. list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93) (ZFJP), 36. a, 36. b in 36. č čl.
U-I-50/93, 12.05.1994,
Zakon o financiranju javne porabe (Ur. list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93) (ZFJP), 36. a, 36. b in 36. č čl.
U-I-51/93, 20.05.1993, OdlUS II, 46 | 20.05.1993
Sklep Izvrešnega sveta Skupščine občine Jesenice, iz 59. seje pod 4./1 točko z dne 30/12-1991
U-I-109/93, 20.04.1995,
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91, 56/92 - odl US, 13/93 - odl. US in 31/93) (ZDen), 22., 33., 4. odst. 42., 47., 48., 51. in 72. in 4. odst. 16. čl.
U-I-52/93, 18.11.1993, Ur. list RS, št. 67/93 in OdlUS II, 104 | 18.11.1993
Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/93) (ZPD), 88. čl.
U-I-53/93, 09.03.1995, Ur. list RS, št. 21/95 in OdlUS IV, 22 | 09.03.1995
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. list SRS, št. 15/76 , 1/89) (ZZZDR), 106. čl.
U-I-54/93, 04.04.1996, OdlUS V, 36 | 04.04.1996
Zakon o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (Ur. list RS, št. 13/93, 17/93)
U-I-66/93, 02.12.1993, Ur. list RS, št. 1/94 in OdlUS II, 113 | 02.12.1993
Zakon o izvršilnem postopku (Ur. list SFRJ, št. 20/78, 6/82, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90) (ZIP), 8. tč. 92. čl.
U-I-57/93, 03.02.1994, OdlUS III, 11 | 03.02.1994
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. list SRS, št. 15/76) (ZZZDR), 3., 4., 12., 16. in 32. čl.
Up-13/93, 19.11.1997,
Ustavna pritožba D. T. zoper odločbo Sodišča združenega dela Republike Slovenije št. I Sp 333/92 z dne 11.2.1993 v zvezi z odločbo Sodišča združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije št. SI 416/92 z dne 13.10.1992
U-I-65/93, 04.04.1996,
Zakon o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (Ur. list RS, št. 13/93, 17/93)
U-I-62/93, 27.05.1993, OdlUS II, 49 | 27.05.1993
Zakon o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (Uradni list RS, št. 13/93) (ZNOIP)

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 401 do 420 od 14958

OdlUS II, 88 | 07.10.1993

U-I-41/93

Zakon o pravni pomoči (Ur. list SRS, št. 23/79) (ZPraP), 3. odst. 60. čl. Statut Odvetniške zbornice Slovenije z dne 20/7-1987, 11. čl.

Več

OdlUS II, 36 | 08.04.1993

U-I-43/93

Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) (ZPos), 10. in 11. čl.

Več

OdlUS II, 40 | 22.04.1993

U-I-45/93

Odlok Občinske skupščine Nova Gorica o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/85)

Več

OdlUS II, 98 | 04.11.1993

U-I-46/93

Odlok Občinske skupščine Piran o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (Uradne objave, št. 29/92), 1. in 10. čl.

Več

OdlUS IV, 66 | 30.06.1995

U-I-48/93

Odlok Občine Piran o začasni ureditvi vprašanj v zvezi s sestavo in pristojnostmi zborov ter o volitvah funkcionarjev občinske skupščine in izvršnega sveta (Ur. objave Občin Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Izola, Postojna in Sežana, št. 29/92)

Več

OdlUS II, 31 | 25.03.1993

U-I-47/93

Zakon o lastinskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92 in 7/93) (ZLPP), posamezne določbe

Več

OdlUS II, 37 | 08.04.1993

U-I-49/93

Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni list RS, št. 23/92), 1. odst. 4. čl., in 2. in 3. odst. 5. čl.

Več

Ur. list RS, št. 12/93 in OdlUS II, 20 | 18.02.1993

U-I-126/92

Odlok Občinske skupščine Logatec o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Logatec (Ur. list RS, št. 40/90), 3. čl. Sklep Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1992 (Uradni list RS, št. 3/92)

Več

Ur. list RS, št. 32/94 in OdlUS III, 52 | 12.05.1994

U-I-44/93

Zakon o financiranju javne porabe (Ur. list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93) (ZFJP), 36. a, 36. b in 36. č čl.

Več

12.05.1994

U-I-50/93

Zakon o financiranju javne porabe (Ur. list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93) (ZFJP), 36. a, 36. b in 36. č čl.

Več

OdlUS II, 46 | 20.05.1993

U-I-51/93

Sklep Izvrešnega sveta Skupščine občine Jesenice, iz 59. seje pod 4./1 točko z dne 30/12-1991

Več

20.04.1995

U-I-109/93

Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91, 56/92 - odl US, 13/93 - odl. US in 31/93) (ZDen), 22., 33., 4. odst. 42., 47., 48., 51. in 72. in 4. odst. 16. čl.

Več

Ur. list RS, št. 67/93 in OdlUS II, 104 | 18.11.1993

U-I-52/93

Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/93) (ZPD), 88. čl.

Več

Ur. list RS, št. 21/95 in OdlUS IV, 22 | 09.03.1995

U-I-53/93

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. list SRS, št. 15/76 , 1/89) (ZZZDR), 106. čl.

Več

OdlUS V, 36 | 04.04.1996

U-I-54/93

Zakon o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (Ur. list RS, št. 13/93, 17/93)

Več

Ur. list RS, št. 1/94 in OdlUS II, 113 | 02.12.1993

U-I-66/93

Zakon o izvršilnem postopku (Ur. list SFRJ, št. 20/78, 6/82, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90) (ZIP), 8. tč. 92. čl.

Več

OdlUS III, 11 | 03.02.1994

U-I-57/93

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. list SRS, št. 15/76) (ZZZDR), 3., 4., 12., 16. in 32. čl.

Več

19.11.1997

Up-13/93

Ustavna pritožba D. T. zoper odločbo Sodišča združenega dela Republike Slovenije št. I Sp 333/92 z dne 11.2.1993 v zvezi z odločbo Sodišča združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije št. SI 416/92 z dne 13.10.1992

Več

04.04.1996

U-I-65/93

Zakon o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (Ur. list RS, št. 13/93, 17/93)

Več

OdlUS II, 49 | 27.05.1993

U-I-62/93

Zakon o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (Uradni list RS, št. 13/93) (ZNOIP)

Več