Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-59/90, 13.06.1991, Neobjavljeno
Odlok Občinske skupščine Izola o ureditvenem načrtu 'Simonov zaliv' v Izoli (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 39/89)
U-I-60/90, 14.11.1991, Neobjavljeno
Odlok Občinske skupščine Gornja Radgona o posebnem občinskem prometnem davku od plačil za storitve (Ur. objave pomurskih občin, št. 9/89) Tarifna št. 1 tarife posebnega občinskega prometnega davka od plačil za storitve (Ur. objave pomurskih občin, št. 13/89)
U-I-61/90, 25.04.1991, Neobjavljeno
Odlok Občinske skupščine Žalec o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov (Uradni list RS, št. 44/90), 19., 23. in 24. čl.
U-I-62/90, 26.03.1992, Neobjavljeno
Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje družbenih stanovanj SLP sklada, katerega po pooblastilu izvršnih svetov ljubljanskih občin dodeljuje Samoupravna interesna skupnost ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 21/89), 29. in 30. čl.
U-I-15/92, 26.03.1992, OdlUS I, 20 | 26.03.1992
Odlok Občinske skupščine Jesenice o ureditvi odvajanja odpadnih voda ter o čiščenju greznic na območju občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/91, 18/91, 23/91, 24/91-I in 32/91-I)
U-I-63/90, 29.05.1991, Ur. l. RS, št. 24/91 | 29.05.1991
Odlok Občinske skupščine Slovenske Konjice o plačevanju prispevka za Komunalno skupnost občine Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 20/89)
U-I-1/91, 21.02.1991, Neobjavljeno
Odlok Občinske skupščine Žalec o občinskih upravnih organih (Ur. list RS, št. 22/90), 5. čl.
U-I-2/91, 20.06.1991, Ur. l. RS, št. 5/91 | 20.06.1991
Odlok Občinske skupščine Radovljica o ustanovitvi javnega podjetja za komunalno dejavnost (Uradni vestnik Gorenjske, št. 9/90), posamezne določbe
U-I-3/91, 23.01.1992, OdlUS I, 2 | 23.01.1992
Odlok Občinske skupščine Radovljica o ustanovitvi javnega podjetja - Agencije za razvoj kulture in komunikacije Razor Radovljica (Ur. vestnik Gorenjske, št. 9/90)
U-I-4/91, 23.05.1991, Ur. l. RS, št. 23/91 | 23.05.1991
Statut Skupnosti stanovalcev Ulica bratov Učakar, št. 48 - 50, z dne 22/9-1990
U-I-5/91, 11.07.1991, Neobjavljeno
Zakon o davkih občanov (Ur. list SRS, št. 36/88 in 8/89) (ZDO) Zakon o dohodnini (Ur. list RS, št. 48/90) (ZDoh), 3. alinea 6. čl., 2. alinea 1. odst. 13. čl., 3. alinea 1. odst. in 3. odst. 14. čl., 1. odst. 20. čl.
U-I-6/91, 04.04.1991, Ur. l. RS, št. 20/91 | 04.04.1991
Odlok Občinske skupščine Ravne na Koroškem o spremembi območja katastrske občine Podgora (Medobčinski uradni vestnik občin Dravograd, Maribor, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Slovenska Bistrica, št. 16/79)
U-I-8/91, 09.05.1991, Ur. l. RS, št. 22/91 | 09.05.1991
Spremembe in dopolnitve statuta občine Ljubljana - Bežigrad (Ur. list RS, št. 2/91), 39., 43., 48. in 55. čl.
U-I-10/91, 03.10.1991, Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87 in 27/89 ter Ur. list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91) (ZPIZ), 148. čl.
U-I-11/91, 28.06.1991, Neobjavljeno
Zakon o rednih sodiščih (Ur. list SRS, št. 10/77, 4/82, 7/86, 41/87, 24/88 in 8/90) (ZRS), 73. čl.
U-I-12/91, 19.12.1991, Ur. l. RS, št. 1/92 | 19.12.1991
Pravilnik podjetja Tehno-impex o oddaji vozil v uporabo, z dne 15/6-1990
U-I-14/91, 05.05.1994, OdlUS III, 46 | 05.05.1994
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 43/90) (ZRTVS-90-B)
U-I-13/91, 12.03.1992, OdlUS I, 15 | 12.03.1992
Statutarni sklep Sveta RTV Slovenija z dne 15/1-1991 (Informator RTV Slovenija, št. 1/91, z dne 21/1-1991)
U-I-15/91, 13.06.1991, Ur. l. RS, št. 4/91 | 13.06.1991
Odlok skupščine mesta Ljubljana o združevanju sredstev stanarin in najemnin na območju ljubljanskih občin (Uradni list RS, št. 6/91), 4. čl. Odlok iste skupščine o spremembah in dopolnitvah odloka o združevanju sredstev stanarin in najemnin na območju ljubljanskih občin (Uradni list RS, št. 16/91), 2. in 3. čl. v delu, ki opredeljujejo začetek uporabe 'od 1/2-1991' in 'od 1/4-1991'
U-I-16/91, 11.07.1991, Neobjavljeno
Sklepi in mnenja poslovodnega sveta Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, z dne 30/1-1991, 2.a točka

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 41 do 60 od 14909

Neobjavljeno | 13.06.1991

U-I-59/90

Odlok Občinske skupščine Izola o ureditvenem načrtu 'Simonov zaliv' v Izoli (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 39/89)

Več

Neobjavljeno | 14.11.1991

U-I-60/90

Odlok Občinske skupščine Gornja Radgona o posebnem občinskem prometnem davku od plačil za storitve (Ur. objave pomurskih občin, št. 9/89) Tarifna št. 1 tarife posebnega občinskega prometnega davka od plačil za storitve (Ur. objave pomurskih občin, št. 13/89)

Več

Neobjavljeno | 25.04.1991

U-I-61/90

Odlok Občinske skupščine Žalec o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov (Uradni list RS, št. 44/90), 19., 23. in 24. čl.

Več

Neobjavljeno | 26.03.1992

U-I-62/90

Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje družbenih stanovanj SLP sklada, katerega po pooblastilu izvršnih svetov ljubljanskih občin dodeljuje Samoupravna interesna skupnost ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 21/89), 29. in 30. čl.

Več

OdlUS I, 20 | 26.03.1992

U-I-15/92

Odlok Občinske skupščine Jesenice o ureditvi odvajanja odpadnih voda ter o čiščenju greznic na območju občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/91, 18/91, 23/91, 24/91-I in 32/91-I)

Več

Ur. l. RS, št. 24/91 | 29.05.1991

U-I-63/90

Odlok Občinske skupščine Slovenske Konjice o plačevanju prispevka za Komunalno skupnost občine Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 20/89)

Več

Neobjavljeno | 21.02.1991

U-I-1/91

Odlok Občinske skupščine Žalec o občinskih upravnih organih (Ur. list RS, št. 22/90), 5. čl.

Več

Ur. l. RS, št. 5/91 | 20.06.1991

U-I-2/91

Odlok Občinske skupščine Radovljica o ustanovitvi javnega podjetja za komunalno dejavnost (Uradni vestnik Gorenjske, št. 9/90), posamezne določbe

Več

OdlUS I, 2 | 23.01.1992

U-I-3/91

Odlok Občinske skupščine Radovljica o ustanovitvi javnega podjetja - Agencije za razvoj kulture in komunikacije Razor Radovljica (Ur. vestnik Gorenjske, št. 9/90)

Več

Ur. l. RS, št. 23/91 | 23.05.1991

U-I-4/91

Statut Skupnosti stanovalcev Ulica bratov Učakar, št. 48 - 50, z dne 22/9-1990

Več

Neobjavljeno | 11.07.1991

U-I-5/91

Zakon o davkih občanov (Ur. list SRS, št. 36/88 in 8/89) (ZDO) Zakon o dohodnini (Ur. list RS, št. 48/90) (ZDoh), 3. alinea 6. čl., 2. alinea 1. odst. 13. čl., 3. alinea 1. odst. in 3. odst. 14. čl., 1. odst. 20. čl.

Več

Ur. l. RS, št. 20/91 | 04.04.1991

U-I-6/91

Odlok Občinske skupščine Ravne na Koroškem o spremembi območja katastrske občine Podgora (Medobčinski uradni vestnik občin Dravograd, Maribor, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Slovenska Bistrica, št. 16/79)

Več

Ur. l. RS, št. 22/91 | 09.05.1991

U-I-8/91

Spremembe in dopolnitve statuta občine Ljubljana - Bežigrad (Ur. list RS, št. 2/91), 39., 43., 48. in 55. čl.

Več

Neobjavljeno | 03.10.1991

U-I-10/91

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87 in 27/89 ter Ur. list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91) (ZPIZ), 148. čl.

Več

Neobjavljeno | 28.06.1991

U-I-11/91

Zakon o rednih sodiščih (Ur. list SRS, št. 10/77, 4/82, 7/86, 41/87, 24/88 in 8/90) (ZRS), 73. čl.

Več

Ur. l. RS, št. 1/92 | 19.12.1991

U-I-12/91

Pravilnik podjetja Tehno-impex o oddaji vozil v uporabo, z dne 15/6-1990

Več

OdlUS III, 46 | 05.05.1994

U-I-14/91

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 43/90) (ZRTVS-90-B)

Več

OdlUS I, 15 | 12.03.1992

U-I-13/91

Statutarni sklep Sveta RTV Slovenija z dne 15/1-1991 (Informator RTV Slovenija, št. 1/91, z dne 21/1-1991)

Več

Ur. l. RS, št. 4/91 | 13.06.1991

U-I-15/91

Odlok skupščine mesta Ljubljana o združevanju sredstev stanarin in najemnin na območju ljubljanskih občin (Uradni list RS, št. 6/91), 4. čl. Odlok iste skupščine o spremembah in dopolnitvah odloka o združevanju sredstev stanarin in najemnin na območju ljubljanskih občin (Uradni list RS, št. 16/91), 2. in 3. čl. v delu, ki opredeljujejo začetek uporabe 'od 1/2-1991' in 'od 1/4-1991'

Več

Neobjavljeno | 11.07.1991

U-I-16/91

Sklepi in mnenja poslovodnega sveta Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, z dne 30/1-1991, 2.a točka

Več