Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-17/91, 11.07.1991,
Zakon o dohodnini (Ur. list RS, št. 48/90) (ZDoh), 3. alinea 6. čl., 2. alinea 1. odst. 13. čl., 3. alinea 1. odst. in 3. odst. 14. čl., 1. odst. 20. čl.
U-I-18/91, 26.03.1992, OdlUS I, 19 | 26.03.1992
Pravilnik izvršnih svetov ljubljanskih občin o pogojih in merilih za dodeljevanje družbenih stanovanj SLP sklada, katera po pooblastilu izvršnih svetov ljubljanskih občin dodeljuje Samoupravna interesna skupnost ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 21/89), 29. in 30. čl.
U-I-19/91, 29.05.1991,
Odlok Občinske skupščine Kočevje, o dobavah in odjemu pitne vode na območju občine Kočevje (Uradni list SRS, št. 9/82)
U-I-9/91, 28.06.1991, Ur. l. RS, št. 5/91 | 28.06.1991
Odlok Občinske skupščine Ljubljana Vič-Rudnik o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj (Uradni list SRS, št. 4/85), 4. in 5. čl., kolikor se nanaša na gradnjo športnega letališča Ljubljana - Ig Pravilnik prostorskih ureditvenih pogojev za Krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj (Uradni list SRS, št. 3/90), 15. čl.
U-I-20/91, 27.02.1992, OdlUS I, 11 | 27.02.1992
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 1/79, 11/81, 1/86 in Ur. list RS, št. 9/90, 5/91) (ZKZ), 3. odst. 14. čl. Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur. list RS, št. 26/90) (ZUN), 1. in 2. odst. 46. čl.
U-I-21/91, 07.10.1993, OdlUS II, 87 | 07.10.1993
Kolektivna pogodba o delovnih razmerjih med delavci in samostojnimi obrtniki (Ur. list SRS, št. 18/89), 2. odst. 16. čl.
U-I-22/91, 14.11.1991,
Odlok Občinske skupščine Jesenice o ureditvi odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenje greznic na območju občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/91 in 23/91), 3., 19., 20. in 31. čl.
U-I-122/91, 10.09.1992, Ur. list RS, št. 46/92 in OdlUS I, 56 | 10.09.1992
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 1/79, 11/81, 1/86, 9/90 in Ur. list RS, št. 5/91) (ZKZ), 51. do 58. čl. - poglavje 'zemljiški maksimum'
U-I-23/91, 20.06.1991,
Pravilnik o odstrelu medveda v Lovski družini Mokrc, z dne 9/9-1990
U-I-24/91, 17.10.1991, Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 17.10.1991
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 10/91)(ZPIZ), 4. čl.
U-I-24/91, 02.04.1992, OdlUS I, 23 | 02.04.1992
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 10/91) (ZPIZ), 4. čl.
U-I-25/91, 25.04.1991,
Sklep sveta Krajevne skupnosti Hrpelje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za Krajevno skupnost Hrpelje (Uradne objave, št. 6/91).
U-I-29/91, 24.10.1991,
Sklep sveta Krajevne skupnosti Rodik o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za vse potrebe Krajevne skupnosti (Ur. objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91)
U-I-30/91, 12.12.1991,
Sklep sveta Krajevne skupnosti Materija o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe Krajevne skupnosti Materija (Ur. objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91)
U-I-26/91, U-U-27/91, U-I-28/91, U-I-31/91, U-I-32/91, U-I-34/91, 05.03.1992, OdlUS I, 14 | 05.03.1992
Sklepa sveta Krajevne skupnosti Slivje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za realizacijo letnih planov v krajevni skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 6/91) in o uvedbi samoprispevka za realizacijo letnih planov v krajevni skupnosti Slivje (Uradni list RS, št. 14/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Gorjansko o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Prešnica o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za razvoj krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 17/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Lokev o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 8/91 in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 21/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Zazid o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 8/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 23/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Tomaj o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Podgorje na Krasu o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Dutovlje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 12/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 21/91 Sklepa sveta Krajevne skupnosti Dane pri Sežani o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 15/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 25/91)
U-I-27/91, 05.03.1992,
Sklep sveta Krajevne skupnosti Gorjansko o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91)
U-I-31/91, 05.03.1992,
Sklep sveta Krajevne skupnosti Lokev o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 8/91 in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 21/91)
U-I-32/91, 05.03.1992,
Sklep sveta Krajevne skupnosti Zazid o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 8/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 23/91)
U-I-33/91, 17.10.1991, Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 17.10.1991
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 10/91) (ZPIZ), 4. čl.
U-I-34/91, 05.03.1992,
Sklep sveta Krajevne skupnosti Tomaj o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91)

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 61 do 80 od 14956

11.07.1991

U-I-17/91

Zakon o dohodnini (Ur. list RS, št. 48/90) (ZDoh), 3. alinea 6. čl., 2. alinea 1. odst. 13. čl., 3. alinea 1. odst. in 3. odst. 14. čl., 1. odst. 20. čl.

Več

OdlUS I, 19 | 26.03.1992

U-I-18/91

Pravilnik izvršnih svetov ljubljanskih občin o pogojih in merilih za dodeljevanje družbenih stanovanj SLP sklada, katera po pooblastilu izvršnih svetov ljubljanskih občin dodeljuje Samoupravna interesna skupnost ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 21/89), 29. in 30. čl.

Več

29.05.1991

U-I-19/91

Odlok Občinske skupščine Kočevje, o dobavah in odjemu pitne vode na območju občine Kočevje (Uradni list SRS, št. 9/82)

Več

Ur. l. RS, št. 5/91 | 28.06.1991

U-I-9/91

Odlok Občinske skupščine Ljubljana Vič-Rudnik o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj (Uradni list SRS, št. 4/85), 4. in 5. čl., kolikor se nanaša na gradnjo športnega letališča Ljubljana - Ig Pravilnik prostorskih ureditvenih pogojev za Krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj (Uradni list SRS, št. 3/90), 15. čl.

Več

OdlUS I, 11 | 27.02.1992

U-I-20/91

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 1/79, 11/81, 1/86 in Ur. list RS, št. 9/90, 5/91) (ZKZ), 3. odst. 14. čl. Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur. list RS, št. 26/90) (ZUN), 1. in 2. odst. 46. čl.

Več

OdlUS II, 87 | 07.10.1993

U-I-21/91

Kolektivna pogodba o delovnih razmerjih med delavci in samostojnimi obrtniki (Ur. list SRS, št. 18/89), 2. odst. 16. čl.

Več

14.11.1991

U-I-22/91

Odlok Občinske skupščine Jesenice o ureditvi odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenje greznic na območju občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/91 in 23/91), 3., 19., 20. in 31. čl.

Več

Ur. list RS, št. 46/92 in OdlUS I, 56 | 10.09.1992

U-I-122/91

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 1/79, 11/81, 1/86, 9/90 in Ur. list RS, št. 5/91) (ZKZ), 51. do 58. čl. - poglavje 'zemljiški maksimum'

Več

20.06.1991

U-I-23/91

Pravilnik o odstrelu medveda v Lovski družini Mokrc, z dne 9/9-1990

Več

Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 17.10.1991

U-I-24/91

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 10/91)(ZPIZ), 4. čl.

Več

OdlUS I, 23 | 02.04.1992

U-I-24/91

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 10/91) (ZPIZ), 4. čl.

Več

25.04.1991

U-I-25/91

Sklep sveta Krajevne skupnosti Hrpelje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za Krajevno skupnost Hrpelje (Uradne objave, št. 6/91).

Več

24.10.1991

U-I-29/91

Sklep sveta Krajevne skupnosti Rodik o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za vse potrebe Krajevne skupnosti (Ur. objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91)

Več

12.12.1991

U-I-30/91

Sklep sveta Krajevne skupnosti Materija o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe Krajevne skupnosti Materija (Ur. objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91)

Več

OdlUS I, 14 | 05.03.1992

U-I-26/91, U-U-27/91, U-I-28/91, U-I-31/91, U-I-32/91, U-I-34/91

Sklepa sveta Krajevne skupnosti Slivje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za realizacijo letnih planov v krajevni skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 6/91) in o uvedbi samoprispevka za realizacijo letnih planov v krajevni skupnosti Slivje (Uradni list RS, št. 14/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Gorjansko o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Prešnica o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za razvoj krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 17/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Lokev o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 8/91 in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 21/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Zazid o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 8/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 23/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Tomaj o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Podgorje na Krasu o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Dutovlje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 12/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 21/91 Sklepa sveta Krajevne skupnosti Dane pri Sežani o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 15/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 25/91)

Več

05.03.1992

U-I-27/91

Sklep sveta Krajevne skupnosti Gorjansko o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91)

Več

05.03.1992

U-I-31/91

Sklep sveta Krajevne skupnosti Lokev o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 8/91 in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 21/91)

Več

05.03.1992

U-I-32/91

Sklep sveta Krajevne skupnosti Zazid o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 8/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 23/91)

Več

Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 17.10.1991

U-I-33/91

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 10/91) (ZPIZ), 4. čl.

Več

05.03.1992

U-I-34/91

Sklep sveta Krajevne skupnosti Tomaj o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91)

Več