Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 61 do 80 od 15749

Neobjavljeno | 05.03.2020

Up-150/19, Up-151/19

Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 250/2018 z dne 15. 11. 2018 in sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. PR 420/2016-2453 z dne 11. 7. 2018

Več

Neobjavljeno | 04.03.2020

U-I-431/18

Zakon o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92) (ZVPR), 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. čl.

Več

Neobjavljeno | 04.03.2020

Up-467/17, U-I-85/17

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 198/2016 z dne 15. 3. 2017 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 433/2015 z dne 3. 3. 2016 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) (ZUP), 4. odst. 28. čl. in 1. odst. 31. čl. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 74. čl.

Več

Neobjavljeno | 03.03.2020

U-I-386/18

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17) (ZVDZ), 2., 3. in 4. odst. 43. čl. Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 39/14)

Več

Neobjavljeno | 02.03.2020

Up-1085/16

Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 159/2016 z dne 13. 10. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 645/2015 z dne 11. 2. 2016 in s sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. P 73/2008 z dne 27. 6. 2015

Več

Neobjavljeno | 02.03.2020

Up-960/18

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 61/2018 z dne 18. 4. 2018

Več

Neobjavljeno | 02.03.2020

U-I-109/17, Up-594/17

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 41/2017 z dne 19. 4. 2017 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1257/2015 z dne 21. 12. 2016 Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 46/15 in 10/18) (ZCes-1) Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1)

Več

Neobjavljeno | 02.03.2020

Up-367/19

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 187/2018 z dne 20. 12. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 611/2017 z dne 22. 2. 2018 in sodbo Okrajnega sodišča v Celju št. P 552/2015 z dne 22. 8. 2017

Več

Neobjavljeno | 02.03.2020

Up-133/19

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1299/2018 z dne 14. 11. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Črnomlju št. N 9/2008 z dne 7. 3. 2018

Več

Neobjavljeno | 02.03.2020

Up-517/17

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 64/2017 z dne 6. 4. 2017 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2410/2016 z dne 4. 1. 2017 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. IV P 1287/2014 z dne 5. 5. 2016

Več

Neobjavljeno | 02.03.2020

Up-238/19

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 409/2018 z dne 18. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ajdovščini št. N 6/2012 z dne 22. 1. 2018

Več

Neobjavljeno | 02.03.2020

Up-361/19

1. Ustavna pritožba A.B. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 330/2018 z dne 10. 1. 2019 2. Ustavna pritožba A.B. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 21/2018 z dne 18. 7. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča na Vrhniki št. N 85/2015 z dne 21. 9. 2017 3. Ustavna pritožba C.D.

Več

Neobjavljeno | 27.02.2020

Up-1197/19

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 95/2019 z dne 4. 7. 2019

Več

Neobjavljeno | 27.02.2020

Up-1696/19

Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici št. Kt/23006/2016/7-DB-mn z dne 14. 8. 2017

Več

Neobjavljeno | 26.02.2020

Up-1373/18

Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Ks 13614/2018 z dne 5. 9. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpr 13614/2018 z dne 23. 7. 2018

Več

Neobjavljeno | 26.02.2020

Up-1377/19

Ustavna pritožba zoper obvestilo Policijske postaje Zagorje ob Savi o zaključku policijske preiskave suma storitve kaznivega dejanja št.2300-122/2019/4 z dne 9. 10. 2019

Več

Neobjavljeno | 26.02.2020

Up-819/16

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 90495/2010 z dne 9. 6. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 90495/2010 z dne 4. 12. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I K 90495/2010 z dne 13. 1. 2014

Več

Neobjavljeno | 26.02.2020

Up-113/20

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. VII Kp 105/2017 z dne 4. 7. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novem mestu št. I K 105/2017 z dne 18. 2. 2019

Več

Neobjavljeno | 26.02.2020

Up-1318/18

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 16109/2015 z dne 19. 7. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 16109/2015 z dne 13. 4. 2017 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. I K 16109/2015 z dne 24. 11. 2016

Več

Neobjavljeno | 26.02.2020

Up-640/19

Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Celju št. X Kpr 43986/2015 z dne 18. 2. 2019

Več