Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 61 do 80 od 168

Neobjavljeno | 07.02.2019

Up-593/16

Sklep Vrhovnega sodišča št. II Up 1/2016 z dne 18. 5. 2016

Več

Neobjavljeno | 27.03.2019

U-I-155/16

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (ZDavP-2), 4. in 5. odst. 174. čl.

Več

Uradni list RS, št. 24/2019 | 27.03.2019

U-I-5/19

Izvrševanje Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Ob Belokriški" (Uradni list RS, št. 76/18), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja (Uradni list RS, št. 76/18) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi (Uradni list RS, št. 76/18) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.

Več

Uradni list RS, št. 32/2019 in OdlUS | 13.03.2019

Up-672/16

Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 29/2016 z dne 17. 5. 2016, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 193/2015 z dne 8. 10. 2015 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. XII Ps 2483/2013 z dne 11. 2. 2015

Več

Neobjavljeno | 14.03.2019

Up-608/14

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 8092/2010 z dne 8. 5. 2014 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 8092/2010 z dne 14. 3. 2013 in s sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu št. II K 8092/2010 z dne 15. 3. 2012

Več

Uradni list RS, št. 26/2019 in OdlUS | 14.03.2019

Up-95/16

Sodba Vrhovnega sodišča št. III Ips 64/2014 z dne 28. 10. 2015

Več

Neobjavljeno | 14.03.2019

Up-606/18

Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. Su 258/2018 z dne 15. 3. 2018

Več

Neobjavljeno | 04.04.2019

P-4/18

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 08.04.2019

Up-1544/18

Ustavna pritožba družbe ELEKTRO ŠTUMPFL, d. o. o., Slovenj Gradec, zoper I. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 2017/2018 z dne 5. 9. 2018 v zvezi z II. točko izreka sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0865 In 426/2012 z dne 28. 3. 2018 Ustavna pritožba družbe GO ING, d. o. o., Celje, zoper II. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 2017/2018 z dne 5. 9. 2018 v zvezi s I. in II. točko izreka sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0865 In 426/2012 z dne 30. 3. 2018

Več

Neobjavljeno | 08.04.2019

Up-278/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 180/2017 z dne 6. 12. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2869/2016 z dne 14. 12. 2016 in s I. in IV. točko izreka sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1332/2003-II z dne 25. 5. 2016

Več

Neobjavljeno | 25.11.2019

Up-584/17

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 45/2017 z dne 12. 4. 2017 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 384/2016 z dne 20. 12. 2016

Več

Neobjavljeno | 14.11.2019

Up-190/17, U-I-106/19

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 330/2016 z dne 14. 12. 2016 se ne sprejme. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. II U 44/2015 z dne 18. 8. 2016 se sprejme v obravnavo. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 66/19) se sprejme.

Več

Neobjavljeno | 18.11.2019

Up-1175/19

Ustavna pritožba zoper: - sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 271/2015 z dne 10. 5. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 271/2015 z dne 17. 3. 2017, - poziv Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I IKZ 271/2015 z dne 19. 9. 2019 in - ravnanje Okrožnega sodišča v Ljubljani in Vrhovnega sodišča v zvezi z odločanjem o predlogu za odlog izvrševanja kazni zapora, podanem v vloženi zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 271/2015 z dne 17. 3. 2017

Več

Uradni list RS, št. 73/2019 in OdlUS | 24.10.2019

U-I-479/18, Up-469/15

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) (ZP-1) Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. ZSV 213/2014 z dne 2. 3. 2015

Več

Neobjavljeno | 21.11.2019

Up-1135/17

Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 179/2014 z dne 7. 4. 2015

Več

Neobjavljeno | 21.11.2019

Up-47/17

Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 91/2016 z dne 17. 11. 2016 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2461/2015 z dne 30. 11. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Radovljici št. N 37/2014 z dne 22. 4. 2015

Več

Neobjavljeno | 21.11.2019

Up-582/17

Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 136/2015 z dne 14. 4. 2016 Odločba Ministrstva za okolje in prostor št. 3555-40/2013/2-ŠZ z dne 4. 6. 2015 in odločba Agencije Republike Slovenije za okolje št. 35529-1/2013-13 z dne 23. 4. 2013

Več

Neobjavljeno | 09.12.2019

Up-548/16

Sodba Okrajnega sodišča v Novi Gorici št. ZSV 45/2016 z dne 6. 4. 2016

Več

Neobjavljeno | 09.12.2019

Up-661/16

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 20654/2010 z dne 7. 4. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 20654/2010 z dne 9. 12. 2014 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 20654/2010 z dne 25. 10. 2013

Več

Neobjavljeno | 18.12.2019

Up-350/16, Up-750/16 U-I-72/16, U-I-160/16

Predlagateljice začetka stečajnega postopka nad družbo T-2, d. o. o., Ljubljana, upnice DUTB, d. d., TCK, d. o. o. (prej HYPO ALPE-ADRIA-BANK, d. d., Ljubljana), in Abanka, d. d. (prej Banka Celje, d. d., Celje), vse Ljubljana, so dolžne družbi GRATEL, d. o. o., Kranj, solidarno plačati stroške postopka z ustavnima pritožbama v znesku 1.854,40 EUR v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti dalje do plačila.

Več