Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-35/91, 05.03.1992,
Sklep sveta Krajevne skupnosti Podgorje na Krasu o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91)
U-I-36/91, 03.10.1991, Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 03.10.1991
Odlok Skupščine mesta Ljubljane o organiziranju javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija (Uradni list RS, št. 7/91 in 9/91), 9. čl. in 2. stavek 1. odst. 12. čl.
U-I-37/91, 03.10.1991, Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 03.10.1991
Odlok Skupščine mesta Ljubljane o organiziranju javnega podjetja Ljubljanske tržnice (Uradni list RS, št. 7/91), 9. čl. in 1. odst. 12. čl.
U-I-38/91, 03.10.1991, Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 03.10.1991
Odlok Skupščine mesta Ljubljane o organiziranju javnega podjetja Parkirišča (Uradni list RS, št. 7/91), 9. čl. in 1. odst. 12. čl.
U-I-39/91, 03.10.1991, Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 03.10.1991
Odlok Skupščine mesta Ljubljane o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju javnega podjetja Snaga (Uradni list RS, št. 10/91), 6. čl.
U-I-41/91, 07.11.1991,
Sklep upravnega odbora Spar - Mercator d.o.o. Ljubljana, o zahtevanem profilu operativnega direktorja, z dne 24/1-1991 in 7/3-1991
U-I-40/91, 02.04.1992, Ur. list RS, št. 22/92 in OdlUS I, 22 | 02.04.1992
Odlok Občinske skupščine Maribor o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ptuj (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 26/90), 1., 4., 5. in 6. čl.
U-I-33/92, 28.01.1993,
Sklep skupščine krajevne skupnosti Leskovec o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 3/91) Sklep sveta krajevne skupnosti Leskovec o uvedbi samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 7/91)
U-I-7/91, 20.02.1992, Uradni list RS, št. 12/92 in OdlUS I, 10 | 20.02.1992
Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o predpisovanju zdravil (Uradni list RS, št. 45/90) Pravilnik Republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo o razvrščanju zdravil (Ur. list RS, št. 45/90, 7/91, 14/91 in 8/91)
U-I-42/91, 09.05.1991,
Odlok Skupščine mesta Ljubljana o organiziranju javnega podjetja Ljubljanske tržnice (Uradni list RS, št. 7/91) Odlok iste skupščine o določitvi komunalnih dejavnosti na območju ljubljanskih občin (Uradni list RS, št. 45/82 in 41/86), 1. čl.
U-I-43/91, 09.04.1992, OdlUS I, 25 | 09.04.1992
Zakon o obrambi in zaščiti (Ur. l. RS, št. 15/91) (ZOZ), 6. in 14. čl., 6. odst. 19. čl., 40. in 121. čl. Zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (Ur. l. SRS, št. 35/82 in 22/83 ter Ur. l. RS, št. 9/90) (ZSLO)
U-I-44/91, 23.05.1991,
Zakon o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) (ZFJP), 6. tč. 5. čl. in 12. čl. Zakon o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88) (ZCes), 3. tč. 1. odst. 38. čl.
U-I-45/91, 17.10.1991, Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 17.10.1991
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 10/91) (ZPIZ), 4. čl.
U-I-46/91, 17.10.1991, Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 17.10.1991
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 10/91) (ZPIZ), 2. in 4. čl.
U-I-47/91, 12.12.1991,
Odlok Občinske skupščine Celje o proračunu občine Celje za leto 1991 (Ur. list RS, št. 16/91)
U-I-48/91, 14.05.1992, OdlUS I, 34 | 14.05.1992
Zakon o proračunu Republike Slovenije za leto 1991 (Ur. list RS, št. 14/91) (ZPro91), posebni del - kolikor se nanaša na sredstva, razporejena Republiškemu sekretariatu za promet in zveze za investicije v cestno infrastrukturo (IV - 4.1.1), za vzdrževanje cestne infrastrukture (IV - 4.4.3.1) in za vračilo posojil za ceste (V - 5.1.1); Zakon o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90) (ZFJP), 6. tč. 5. čl. in 12. čl. Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 2/88) (ZCes), 3. tč. 1. odst. 38. čl.
U-I-49/91, 18.06.1992, OdlUS I, 41 | 18.06.1992
Pravilnik Izvršnega sveta Občinske skupščine Ljubljana Center o oddajanju poslovnih prostorov v najem, iz septembra 1990, 7. alinea 2. odst. 5. čl.
U-I-50/91, 19.12.1991,
Zakon o usmerjenem izobraževanju (Ur. list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89, 35/89 in Uradni list RS, št. 8/90) (ZUI) Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjem izobraževanju (Ur. list SRS, št. 29/85, 10/88 in 6/90)
U-I-28/91, 05.03.1992,
Sklep sveta Krajevne skupnosti Prešnica o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za razvoj krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 17/91)
U-I-51/91, 11.07.1991, Ur. l. RS, št. 7/91 (Leto I) | 11.07.1991
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o prioritetnem vrstnem redu plačil v tujino za skupne in splošne potrebe v Republiki Sloveniji v pogojih oteženega plačevanja v tujino (Ur. list RS, št. 17/91, 17/91, 20/91 in 26/91), 13. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 81 do 100 od 14956

05.03.1992

U-I-35/91

Sklep sveta Krajevne skupnosti Podgorje na Krasu o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91)

Več

Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 03.10.1991

U-I-36/91

Odlok Skupščine mesta Ljubljane o organiziranju javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija (Uradni list RS, št. 7/91 in 9/91), 9. čl. in 2. stavek 1. odst. 12. čl.

Več

Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 03.10.1991

U-I-37/91

Odlok Skupščine mesta Ljubljane o organiziranju javnega podjetja Ljubljanske tržnice (Uradni list RS, št. 7/91), 9. čl. in 1. odst. 12. čl.

Več

Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 03.10.1991

U-I-38/91

Odlok Skupščine mesta Ljubljane o organiziranju javnega podjetja Parkirišča (Uradni list RS, št. 7/91), 9. čl. in 1. odst. 12. čl.

Več

Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 03.10.1991

U-I-39/91

Odlok Skupščine mesta Ljubljane o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju javnega podjetja Snaga (Uradni list RS, št. 10/91), 6. čl.

Več

07.11.1991

U-I-41/91

Sklep upravnega odbora Spar - Mercator d.o.o. Ljubljana, o zahtevanem profilu operativnega direktorja, z dne 24/1-1991 in 7/3-1991

Več

Ur. list RS, št. 22/92 in OdlUS I, 22 | 02.04.1992

U-I-40/91

Odlok Občinske skupščine Maribor o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ptuj (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 26/90), 1., 4., 5. in 6. čl.

Več

28.01.1993

U-I-33/92

Sklep skupščine krajevne skupnosti Leskovec o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 3/91) Sklep sveta krajevne skupnosti Leskovec o uvedbi samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 7/91)

Več

Uradni list RS, št. 12/92 in OdlUS I, 10 | 20.02.1992

U-I-7/91

Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o predpisovanju zdravil (Uradni list RS, št. 45/90) Pravilnik Republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo o razvrščanju zdravil (Ur. list RS, št. 45/90, 7/91, 14/91 in 8/91)

Več

09.05.1991

U-I-42/91

Odlok Skupščine mesta Ljubljana o organiziranju javnega podjetja Ljubljanske tržnice (Uradni list RS, št. 7/91) Odlok iste skupščine o določitvi komunalnih dejavnosti na območju ljubljanskih občin (Uradni list RS, št. 45/82 in 41/86), 1. čl.

Več

OdlUS I, 25 | 09.04.1992

U-I-43/91

Zakon o obrambi in zaščiti (Ur. l. RS, št. 15/91) (ZOZ), 6. in 14. čl., 6. odst. 19. čl., 40. in 121. čl. Zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (Ur. l. SRS, št. 35/82 in 22/83 ter Ur. l. RS, št. 9/90) (ZSLO)

Več

23.05.1991

U-I-44/91

Zakon o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) (ZFJP), 6. tč. 5. čl. in 12. čl. Zakon o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88) (ZCes), 3. tč. 1. odst. 38. čl.

Več

Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 17.10.1991

U-I-45/91

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 10/91) (ZPIZ), 4. čl.

Več

Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 17.10.1991

U-I-46/91

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 10/91) (ZPIZ), 2. in 4. čl.

Več

12.12.1991

U-I-47/91

Odlok Občinske skupščine Celje o proračunu občine Celje za leto 1991 (Ur. list RS, št. 16/91)

Več

OdlUS I, 34 | 14.05.1992

U-I-48/91

Zakon o proračunu Republike Slovenije za leto 1991 (Ur. list RS, št. 14/91) (ZPro91), posebni del - kolikor se nanaša na sredstva, razporejena Republiškemu sekretariatu za promet in zveze za investicije v cestno infrastrukturo (IV - 4.1.1), za vzdrževanje cestne infrastrukture (IV - 4.4.3.1) in za vračilo posojil za ceste (V - 5.1.1); Zakon o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90) (ZFJP), 6. tč. 5. čl. in 12. čl. Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 2/88) (ZCes), 3. tč. 1. odst. 38. čl.

Več

OdlUS I, 41 | 18.06.1992

U-I-49/91

Pravilnik Izvršnega sveta Občinske skupščine Ljubljana Center o oddajanju poslovnih prostorov v najem, iz septembra 1990, 7. alinea 2. odst. 5. čl.

Več

19.12.1991

U-I-50/91

Zakon o usmerjenem izobraževanju (Ur. list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89, 35/89 in Uradni list RS, št. 8/90) (ZUI) Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjem izobraževanju (Ur. list SRS, št. 29/85, 10/88 in 6/90)

Več

05.03.1992

U-I-28/91

Sklep sveta Krajevne skupnosti Prešnica o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za razvoj krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 17/91)

Več

Ur. l. RS, št. 7/91 (Leto I) | 11.07.1991

U-I-51/91

Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o prioritetnem vrstnem redu plačil v tujino za skupne in splošne potrebe v Republiki Sloveniji v pogojih oteženega plačevanja v tujino (Ur. list RS, št. 17/91, 17/91, 20/91 in 26/91), 13. čl.

Več