Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-74/91, 02.07.1992, OdlUS I, 46 | 02.07.1992
Pravilnik Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Center o določanju najemnin (Ur. list RS, št. 3/91-I in 8/92)
U-I-75/91, 17.10.1991, Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 17.10.1991
Začasni statutarni sklep javnega podjetja Parkirišča, z dne 16/7-1991
U-I-76/91, 10.03.1994, Ur. list RS, št. 20/94 in OdlUS III, 20 | 10.03.1994
Zakon o dimnikarski službi (Ur. list SRS, št. 16/74, 14/90) (ZDimS), 2. odst. 2. čl. Odlok o dimnikarski službi (Ur. vestnik občine Domžale, št. 23/90) Javni razpis za izbiro izvajalcev dimnikarske službe na območju občine Domžale (Občinski poročevalec, z dne 20/12-1990)
U-I-77/91, 06.02.1992, Uradni list RS, št. 10/92 in OdlUS I, 3 | 06.02.1992
Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 10/1-1991 (Ur. list RS, št. 2/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 20/9-1991 (Ur. list RS, št. 14/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi začasne osnove za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS, z dne 19/7-1991 (Ur. list RS, št. 7/91-I)
U-I-78/91, 30.10.1991, Ur. list RS, št. 25/91 | 30.10.1991
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja za področje dejavnosti železniškega prometa (Ur. list SRS, št. 43/89), 3., 4. čl. in 1. odst. 6. čl.
U-I-79/91, 09.07.1992, OdlUS I, 52 | 09.07.1992
Odlok Občinske skupščine Murska Sobota o ustanovitvi Gimnazije Murska Sobota (Ur. objave občinskih skupščin Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 18/91), 14. čl.
U-I-80/91, 09.02.1992, Neobjavljeno
Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 10/1-1991 (Ur. list RS, št. 2/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 20/9-1991 (Ur. list RS, št. 14/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi začasne osnove za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS, z dne 19/7-1991 (Ur. list RS, št. 7/91-I)
U-I-81/91, 09.02.1992, Neobjavljeno
Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 10/1-1991 (Ur. list RS, št. 2/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 20/9-1991 (Ur. list RS, št. 14/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi začasne osnove za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS, z dne 19/7-1991 (Ur. list RS, št. 7/91-I)
U-I-82/91, 19.03.1992, OdlUS I, 17 | 19.03.1992
Sklep Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji o določitvi delovnih mest v eksploataciji gozdov in delovnih mest voznikov, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, in o stopnji povečanja (Ur. list SRS, št. 19/75 in 43/82)
U-I-63/91, 05.03.1992, Neobjavljeno
Sklepa sveta Krajevne skupnosti Dutovlje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 12/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 21/91
U-I-64/91, 05.03.1992, Neobjavljeno
Sklepa sveta Krajevne skupnosti Dane pri Sežani o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 15/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 25/91)
U-I-83/91, 09.07.1992, OdlUS I, 53 | 09.07.1992
Sklep Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane (Ur. list SRS, št. 14/91) Javni razpis za izbiro izvajalcev dimnikarske službe na območju mesta Ljubljane (Delo, 23/4-1991)
U-I-84/91, 23.04.1992, OdlUS I, 29 | 23.04.1992
Sklep skupščine Obrtne zbornice Ljubljana Center o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka Obrtni zbornici Ljubljana Center za leto 1991 od 1/6-1991 dalje, z dne 28/5-1991, II. točka Sklep skupščine Obrtne zbornice Slovenije o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka Obrtni zbornici Slovenije in njenih organizacijskih enot ter višino prispevka za podpore starim obrtnikom za leto 1991 od 1/6-1991 dalje, z dne 26/3-1991, II. točka
U-I-85/91, 26.11.1992, OdlUS I, 96 | 26.11.1992
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (Ur. list SRS, št. 1/90) (ZUT), taksna tarifa št. 4 a, ki je veljala od 19/1-1990 do 25/10-1991
U-I-87/91, 28.01.1993, Ur. list RS, št. 8/93 in OdlUS II, 10 | 28.01.1993
Odlok Občinske skupščine Mozirje o gospodarjenju z javnimi potmi na območju občine Mozirje (Ur. l. SRS, št. 2/87), kolikor se nanaša na javno pot Renek - most
U-I-86/91, 19.12.1991, Neobjavljeno
Zakon o davkih občanov (Ur. list SRS, št. 36/88, 8/89 in Ur. list RS, št. 48/90) (ZDO), 180. čl.
U-I-88/91, 08.10.1992, OdlUS I, 64 | 08.10.1992
Poslovnik Skupščine SRS (Ur. list SRS, št. 34/85), 3. al. 1. odst. 177. člena
U-I-90/91, 07.05.1992, OdlUS I, 30 | 07.05.1992
Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I) (ZTuj), 2. odst. 12. čl.
U-I-110/91, 03.03.1994, Neobjavljeno
Odlok Občinske skupščine Tržič o ureditvenem načrtu Križe (Ur. list RS, št. 20/91)
U-I-89/91, 09.02.1992, Neobjavljeno
Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 10/1-1991 (Ur. list RS, št. 2/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 20/9-1991 (Ur. list RS, št. 14/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi začasne osnove za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS, z dne 19/7-1991 (Ur. list RS, št. 7/91-I)

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 121 do 140 od 14909

OdlUS I, 46 | 02.07.1992

U-I-74/91

Pravilnik Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Center o določanju najemnin (Ur. list RS, št. 3/91-I in 8/92)

Več

Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 17.10.1991

U-I-75/91

Začasni statutarni sklep javnega podjetja Parkirišča, z dne 16/7-1991

Več

Ur. list RS, št. 20/94 in OdlUS III, 20 | 10.03.1994

U-I-76/91

Zakon o dimnikarski službi (Ur. list SRS, št. 16/74, 14/90) (ZDimS), 2. odst. 2. čl. Odlok o dimnikarski službi (Ur. vestnik občine Domžale, št. 23/90) Javni razpis za izbiro izvajalcev dimnikarske službe na območju občine Domžale (Občinski poročevalec, z dne 20/12-1990)

Več

Uradni list RS, št. 10/92 in OdlUS I, 3 | 06.02.1992

U-I-77/91

Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 10/1-1991 (Ur. list RS, št. 2/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 20/9-1991 (Ur. list RS, št. 14/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi začasne osnove za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS, z dne 19/7-1991 (Ur. list RS, št. 7/91-I)

Več

Ur. list RS, št. 25/91 | 30.10.1991

U-I-78/91

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja za področje dejavnosti železniškega prometa (Ur. list SRS, št. 43/89), 3., 4. čl. in 1. odst. 6. čl.

Več

OdlUS I, 52 | 09.07.1992

U-I-79/91

Odlok Občinske skupščine Murska Sobota o ustanovitvi Gimnazije Murska Sobota (Ur. objave občinskih skupščin Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 18/91), 14. čl.

Več

Neobjavljeno | 09.02.1992

U-I-80/91

Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 10/1-1991 (Ur. list RS, št. 2/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 20/9-1991 (Ur. list RS, št. 14/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi začasne osnove za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS, z dne 19/7-1991 (Ur. list RS, št. 7/91-I)

Več

Neobjavljeno | 09.02.1992

U-I-81/91

Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 10/1-1991 (Ur. list RS, št. 2/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 20/9-1991 (Ur. list RS, št. 14/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi začasne osnove za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS, z dne 19/7-1991 (Ur. list RS, št. 7/91-I)

Več

OdlUS I, 17 | 19.03.1992

U-I-82/91

Sklep Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji o določitvi delovnih mest v eksploataciji gozdov in delovnih mest voznikov, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, in o stopnji povečanja (Ur. list SRS, št. 19/75 in 43/82)

Več

Neobjavljeno | 05.03.1992

U-I-63/91

Sklepa sveta Krajevne skupnosti Dutovlje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 12/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 21/91

Več

Neobjavljeno | 05.03.1992

U-I-64/91

Sklepa sveta Krajevne skupnosti Dane pri Sežani o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 15/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 25/91)

Več

OdlUS I, 53 | 09.07.1992

U-I-83/91

Sklep Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane (Ur. list SRS, št. 14/91) Javni razpis za izbiro izvajalcev dimnikarske službe na območju mesta Ljubljane (Delo, 23/4-1991)

Več

OdlUS I, 29 | 23.04.1992

U-I-84/91

Sklep skupščine Obrtne zbornice Ljubljana Center o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka Obrtni zbornici Ljubljana Center za leto 1991 od 1/6-1991 dalje, z dne 28/5-1991, II. točka Sklep skupščine Obrtne zbornice Slovenije o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka Obrtni zbornici Slovenije in njenih organizacijskih enot ter višino prispevka za podpore starim obrtnikom za leto 1991 od 1/6-1991 dalje, z dne 26/3-1991, II. točka

Več

OdlUS I, 96 | 26.11.1992

U-I-85/91

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (Ur. list SRS, št. 1/90) (ZUT), taksna tarifa št. 4 a, ki je veljala od 19/1-1990 do 25/10-1991

Več

Ur. list RS, št. 8/93 in OdlUS II, 10 | 28.01.1993

U-I-87/91

Odlok Občinske skupščine Mozirje o gospodarjenju z javnimi potmi na območju občine Mozirje (Ur. l. SRS, št. 2/87), kolikor se nanaša na javno pot Renek - most

Več

Neobjavljeno | 19.12.1991

U-I-86/91

Zakon o davkih občanov (Ur. list SRS, št. 36/88, 8/89 in Ur. list RS, št. 48/90) (ZDO), 180. čl.

Več

OdlUS I, 64 | 08.10.1992

U-I-88/91

Poslovnik Skupščine SRS (Ur. list SRS, št. 34/85), 3. al. 1. odst. 177. člena

Več

OdlUS I, 30 | 07.05.1992

U-I-90/91

Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I) (ZTuj), 2. odst. 12. čl.

Več

Neobjavljeno | 03.03.1994

U-I-110/91

Odlok Občinske skupščine Tržič o ureditvenem načrtu Križe (Ur. list RS, št. 20/91)

Več

Neobjavljeno | 09.02.1992

U-I-89/91

Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 10/1-1991 (Ur. list RS, št. 2/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 20/9-1991 (Ur. list RS, št. 14/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi začasne osnove za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS, z dne 19/7-1991 (Ur. list RS, št. 7/91-I)

Več