Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 15721 do 15740 od 15749

Neobjavljeno | 09.05.1991

U-I-42/91

Odlok Skupščine mesta Ljubljana o organiziranju javnega podjetja Ljubljanske tržnice (Uradni list RS, št. 7/91) Odlok iste skupščine o določitvi komunalnih dejavnosti na območju ljubljanskih občin (Uradni list RS, št. 45/82 in 41/86), 1. čl.

Več

Ur. l. RS, št. 20/91 | 25.04.1991

U-I-59/89

Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986 - 2000 (Uradni list SRS, št. 11/86) Družbeni plan občine Ljubljana - Šiška za obdobje 1986 - 1990 (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/86, 2/88, 23/88, 19/89 in 20/89) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 7 Tacen - Šmartno (Uradni list SRS, št. 39/88), kolikor se nanašajo na plansko celoto Š 7 Tacen - Šmartno, razen območja urejanja ŠO 7/1 Tacen

Več

Ur. list RS, št. 20/91 | 25.04.1991

U-I-36/90

Pravilnik delavcev upravnih organov občine Velenje, o pogojih in merilih za dodeljevanje stanovanj in stanovanjskih posojil, z dne 8/5-1987, določba A/6 priloge št. 1

Več

Neobjavljeno | 25.04.1991

U-I-25/91

Sklep sveta Krajevne skupnosti Hrpelje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za Krajevno skupnost Hrpelje (Uradne objave, št. 6/91).

Več

Neobjavljeno | 25.04.1991

U-I-61/90

Odlok Občinske skupščine Žalec o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov (Uradni list RS, št. 44/90), 19., 23. in 24. čl.

Več

Neobjavljeno | 18.04.1991

U-I-49/90

Sklep delavskega sveta podjetja Unitex, Ljubljana, z dne 25/4-1990

Več

Ur. l. RS, št. 19/91 | 11.04.1991

U-I-15/90

Družbeni plan občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986 - 1990 (Uradni list SRS, št. 34/86), kolikor se nanaša na območje urejanja VS 10/1 Radna Odlok Občinske skupščine Ljubljana Vič - Rudnik o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 220/1 Brezovica (Uradni list SRS, št. 40/84)

Več

Neobjavljeno | 11.04.1991

U-I-37/90

Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, št. 10/90)

Več

Ur. l. RS, št. 20/91 | 04.04.1991

U-I-6/91

Odlok Občinske skupščine Ravne na Koroškem o spremembi območja katastrske občine Podgora (Medobčinski uradni vestnik občin Dravograd, Maribor, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Slovenska Bistrica, št. 16/79)

Več

Neobjavljeno | 21.03.1991

U-I-42/90

Odlok Občinske skupščine Velenje o zazidalnem načrtu Mlin Titovo Velenje (Ur. vestnik občine Velenje, št. 3/89)

Več

Neobjavljeno | 21.03.1991

U-I-43/90

Odlok Občinske skupščine Velenje o zazidalnem načrtu Mlin Titovo Velenje (Ur. vestnik občine Velenje, št. 3/89)

Več

Ur. list RS, št. 13/91 | 14.03.1991

U-I-91/87

Odlok Občinske skupščine Novo mesto o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 15/87, 19/88, 19/89 in 9/90)

Več

Ur. l. RS, št. 14/91Ur. vestnik, št. 4/91 | 14.03.1991

U-I-58/90

Sklepi Občinske skupščine Velenje: 1. o razveljavitvi odloka Izvršnega sveta iste občinske skupščine o določitvi cen z dne 22/6-1990 2. o začasnem sprejemu odredbe o določitvi cen (Uradni vestnik občine Velenje, št. 13/90)

Več

Neobjavljeno | 07.03.1991

U-I-18/90

Odlok Občinske skupščine Ljubljana - Bežigrad o sprejetju zazidalnega načrta za stanovanjski otok BS 113/2 - Podboršt II ter dopolnitve in spremembe zazidalnega načrta za zazidalni otok BS 113/1 - Podboršt I v delu zasnove cestno-prometne ureditve (Ur. list SRS, št. 11/84)

Več

Ur. l. RS, št. 13/91 | 07.03.1991

U-I-74/89

Odlok Občinske skupščine Domžale o sprejetju zazidalnega načrta za industrijsko cono Helios - Količevo (Ur. vestnik občine Domžale, št. 16/89

Več

Ur. l. RS, št. 11/91 | 28.02.1991

U-I-44/90

Pravilnik Samoupravne stanovanjske skupnosti občine Brežice o pogojih in merilih za delno nadomeščanje stanarin v občini Brežice

Več

Neobjavljeno | 21.02.1991

U-I-1/91

Odlok Občinske skupščine Žalec o občinskih upravnih organih (Ur. list RS, št. 22/90), 5. čl.

Več

Ur. l. RS, št. 9/91 | 14.02.1991

U-I-32/90

Samoupravni sporazum delovne skupnosti Narodne banke Slovenije, o delovnih razmerjih delavcev, z dne 18/2-1988, s spremembami in dopolnitvami z dne 23/11-1988 in 17/5-1990, 2. odst. 117 čl.

Več

Neobjavljeno | 14.02.1991

U-I-55/90

Odlok Občinske skupščine Ljubljana Šiška o določitvi, katero zemljišče je namenjeno za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev (Ur. list SRS, št. 20/80)

Več

Neobjavljeno | 31.01.1991

U-I-46/90

Statut družbenega podjetja za distribucijo električne energije Elektro Maribor, z dne 29/2-1989

Več