Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-92/91, 17.09.1992, OdlUS I, 59 | 17.09.1992
Sklep Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane, s katerim so določeni izvajalci dimnikarske dejavnosti na območju ljubljanskih občin (Ur. list RS, št. 15/91)
U-I-93/91, 13.02.1992, OdlUS I, 8 | 13.02.1992
Odlok Občinske skupščine Tržič o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Tržič za območje izven ureditvenih območij naselij (Uradni vestnik Gorenjske, št. 12/86), 34. čl.
U-I-94/91, 14.05.1992, OdlUS I, 32 | 14.05.1992
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 111. člen
U-I-95/91, 14.05.1992, Ur. l. RS, št. 34/92 in OdlUS I, 35 | 14.05.1992
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 54., 113., 117., 119., 120., 121., 124., 125., 126. in 130. člen
U-I-96/91, 14.05.1992,
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 54., 117. in 125. člen
U-I-97/91, 14.05.1992,
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 111. člen
U-I-98/91, 10.12.1992, Ur. list RS, št. 61/92 in OdlUS I, 101 in OdlUS I, 101 | 10.12.1992
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 1/91-I, 30/91-I in 38/92) (ZD), 28. čl.
U-I-99/91, 24.12.1992, Ur. list RS, št. 6/93 in OdlUS I, 108 | 24.12.1992
Sklep Sveta Banke Slovenije o splošni eskontni meri Banke Slovenije (Ur. list RS, št. 17/91-I), 2. točka Sklep Sveta Banke Slovenije o načinu preračunavanja obrestnih mer iz dinarjev v tolarje (Ur. list RS, št. 19/91-I in 20/91-I), 4. točka
U-I-100/91, 14.05.1992, OdlUS I, 31 | 14.05.1992
Sklep Sveta Banke Slovenije o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine (Ur. list RS, št. 17/91-I, 19/91-I, 21/91-I, 27/91-I, 29/91-I in 3/92), posamezne določbe
U-I-101/91, 13.02.1992, OdlUS I, 6 | 13.02.1992
Sklep Izvršnega sveta Občinske skupščine Črnomelj o sprejemu študije lokacij za kioske v Črnomlju (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/91)
U-I-106/91, 14.05.1992,
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 111. in 133. člen
U-I-95/91, U-I-102/91, 14.05.1992, OdlUS I, 36 | 14.05.1992
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I), (SZ), 113., 117., 119., 120., 121., 124., 125., 126. in 130. člen
U-I-103/91, 14.05.1992,
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. člen
U-I-104/91, 18.06.1992, Ur. list RS, št. 34/92 in OdlUS I, 45 | 18.06.1992
Odlok Občinske skupščine Žalec o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. l. SRS, št. 8/88) Sklep Izvršnega sveta Skupščine občine Žalec o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1991 (Ur. l. RS, št. 47/90 in 24/91)
U-I-105/91, 23.04.1992, Ur. list RS, št. 24/92 in OdlUS I, 28 | 23.04.1992
Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) (ZSZ), 9. do 28. čl. Zakon o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80, 30/87 in 20/89) (ZRPPN)
U-I-108/91, 13.07.1993, Ur. list RS, št. 42/93, Ur. list RS, št. 28/91 (sklep z dne 28/11-1991), Ur. list RS, št. 52/92 (sklep z dne 10/9-1992) in OdlUS II, 67 | 13.07.1993
Zakon o podjetjih (Ur. list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) (ZPod), 145. b čl.
U-I-91/91, 03.03.1994, OdlUS III, 29 | 03.03.1994
Odlok Občinske skupščine Tržič o ureditvenem načrtu Križe (Ur. list RS, št. 20/91)
U-I-109/91, 14.05.1992,
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 111. do 133. člen
U-I-111/91, 21.05.1992, OdlUS I, 37 | 21.05.1992
Odlok Skupščine mesta Ljubljana o organiziranju javnega podjetja Energetika Ljubljana, (Ur. list RS, št. 21/91) 9. čl. in 2. stavek 1. odst. 12. čl. Statut javnega podjetja Energetika Ljubljana, z dne 25/7-1991
U-I-112/91, 24.12.1992, OdlUS I, 107 | 24.12.1992
Pravilnik Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Center o določanju najemnin (Ur. list RS, št. 3/91-I in 8/92), 5. tč. 2. odst. 3. člena

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 141 do 160 od 14955

OdlUS I, 59 | 17.09.1992

U-I-92/91

Sklep Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane, s katerim so določeni izvajalci dimnikarske dejavnosti na območju ljubljanskih občin (Ur. list RS, št. 15/91)

Več

OdlUS I, 8 | 13.02.1992

U-I-93/91

Odlok Občinske skupščine Tržič o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Tržič za območje izven ureditvenih območij naselij (Uradni vestnik Gorenjske, št. 12/86), 34. čl.

Več

OdlUS I, 32 | 14.05.1992

U-I-94/91

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 111. člen

Več

Ur. l. RS, št. 34/92 in OdlUS I, 35 | 14.05.1992

U-I-95/91

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 54., 113., 117., 119., 120., 121., 124., 125., 126. in 130. člen

Več

14.05.1992

U-I-96/91

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 54., 117. in 125. člen

Več

14.05.1992

U-I-97/91

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 111. člen

Več

Ur. list RS, št. 61/92 in OdlUS I, 101 in OdlUS I, 101 | 10.12.1992

U-I-98/91

Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 1/91-I, 30/91-I in 38/92) (ZD), 28. čl.

Več

Ur. list RS, št. 6/93 in OdlUS I, 108 | 24.12.1992

U-I-99/91

Sklep Sveta Banke Slovenije o splošni eskontni meri Banke Slovenije (Ur. list RS, št. 17/91-I), 2. točka Sklep Sveta Banke Slovenije o načinu preračunavanja obrestnih mer iz dinarjev v tolarje (Ur. list RS, št. 19/91-I in 20/91-I), 4. točka

Več

OdlUS I, 31 | 14.05.1992

U-I-100/91

Sklep Sveta Banke Slovenije o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine (Ur. list RS, št. 17/91-I, 19/91-I, 21/91-I, 27/91-I, 29/91-I in 3/92), posamezne določbe

Več

OdlUS I, 6 | 13.02.1992

U-I-101/91

Sklep Izvršnega sveta Občinske skupščine Črnomelj o sprejemu študije lokacij za kioske v Črnomlju (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/91)

Več

14.05.1992

U-I-106/91

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 111. in 133. člen

Več

OdlUS I, 36 | 14.05.1992

U-I-95/91, U-I-102/91

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I), (SZ), 113., 117., 119., 120., 121., 124., 125., 126. in 130. člen

Več

14.05.1992

U-I-103/91

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. člen

Več

Ur. list RS, št. 34/92 in OdlUS I, 45 | 18.06.1992

U-I-104/91

Odlok Občinske skupščine Žalec o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. l. SRS, št. 8/88) Sklep Izvršnega sveta Skupščine občine Žalec o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1991 (Ur. l. RS, št. 47/90 in 24/91)

Več

Ur. list RS, št. 24/92 in OdlUS I, 28 | 23.04.1992

U-I-105/91

Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) (ZSZ), 9. do 28. čl. Zakon o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80, 30/87 in 20/89) (ZRPPN)

Več

Ur. list RS, št. 42/93, Ur. list RS, št. 28/91 (sklep z dne 28/11-1991), Ur. list RS, št. 52/92 (sklep z dne 10/9-1992) in OdlUS II, 67 | 13.07.1993

U-I-108/91

Zakon o podjetjih (Ur. list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) (ZPod), 145. b čl.

Več

OdlUS III, 29 | 03.03.1994

U-I-91/91

Odlok Občinske skupščine Tržič o ureditvenem načrtu Križe (Ur. list RS, št. 20/91)

Več

14.05.1992

U-I-109/91

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 111. do 133. člen

Več

OdlUS I, 37 | 21.05.1992

U-I-111/91

Odlok Skupščine mesta Ljubljana o organiziranju javnega podjetja Energetika Ljubljana, (Ur. list RS, št. 21/91) 9. čl. in 2. stavek 1. odst. 12. čl. Statut javnega podjetja Energetika Ljubljana, z dne 25/7-1991

Več

OdlUS I, 107 | 24.12.1992

U-I-112/91

Pravilnik Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Center o določanju najemnin (Ur. list RS, št. 3/91-I in 8/92), 5. tč. 2. odst. 3. člena

Več