Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
Up-79/06, 12.06.2008, Uradni list RS, št. 68/2008 in OdlUS XVII, 75 | 12.06.2008
Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1991/2005 z dne 11. 10. 2005
P-9/06, 25.01.2007, Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-8/06, 20.09.2006, Uradni list RS, št. 102/2006 in OdlUS XV, 61 | 20.09.2006
Spor o pristojnosti
U-I-18/06, 20.03.2008, Uradni list RS, št. 33/2008 in OdlUS XVII, 13 | 20.03.2008
Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05), 7. čl.
Up-98/06, 21.12.2006, Uradni list RS, št. 139/2006 in OdlUS XV, 110 | 21.12.2006
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 308/2005 z dne 16. 11. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. U 196/2004 z dne 18. 1. 2005
U-I-28/06, 17.05.2007, Uradni list RS, št. 23/2006, Uradni list RS, št. 46/2007 in OdlUS XVI, 30 | 17.05.2007
Odlok o ekološki pristojbini v Občini Podlehnik na mejnem prehodu Gruškovje (Uradni list RS, št. 20/2000)
U-I-23/06, 17.05.2007, Uradni list RS, št. 23/2006, Uradni list RS, št. 46/2007 in OdlUS XVI, 31 | 17.05.2007
Odlok o ekološki pristojbini v Občini Žetale na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje (Uradni list RS, št. 11/05)
U-I-30/06, 28.09.2006, Uradni list RS, št. 23/2006, Uradni list RS, št. 105/2006 in OdlUS XV, 63 | 28.09.2006
Odlok o taksi za obremenjevanje okolja (Uradni list RS, št. 135/03 in 23/05)
U-I-29/06, 28.09.2006, Uradni list RS, št. 23/2006, Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 6/2006, Uradni list RS, št. 105/2006, Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 24/2006 in OdlUS XV, 64 | 28.09.2006
Odlok o taksi za obremenjevanje okolja (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 30/03)
U-I-21/06, 28.09.2006, Uradni list RS, št. 23/2006, Uradno glasilo Nova Gorica, št. 3/2006, Uradni list RS, št. 105/2006 in OdlUS XV, 65 | 28.09.2006
Odlok o komunalnih taksah (Uradne objave, Uradno glasilo: Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter - Vrtojba, št. 16/2000, 26/01, 10/02, 21/03 in Uradni list RS, št. 59/05)
U-I-25/06, 28.09.2006, Uradni list RS, št. 23/2006, Uradni list RS, št. 105/2006 in OdlUS XV, 66 | 28.09.2006
Odlok o komunalnih taksah v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 55/99 in 4/2000)
U-I-26/06, 28.09.2006, Uradni list RS, št. 23/2006, Uradne objave Občine Ilirska Bistrica, časopis Snežnik, št. 2/2006, Uradni list RS, št. 105/2006, Primorske novice - časopis - oglasi z dne 13. 10. 2006, Uradne objave Občine Ilirska Bistrica, časopis Snežnik, št. 6/2006 in Od | 28.09.2006
Odlok o plačevanju komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 17/95, 24/95 in 19/96 ter Uradne objave glasila Snežnik, št. 6/99)
U-I-27/06, 28.09.2006, Uradni list RS, št. 23/2006, Uradni list RS, št. 105/2006 in OdlUS XV, 68 | 28.09.2006
Odlok o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice (Uradni list RS, št. 54/95, 37/97 in 123/2000)
U-I-33/06, 07.02.2007, Uradni list RS, št. 16/2007 in OdlUS XVI, 13 | 07.02.2007
Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03) (ZZasV), 3. al. 42. čl.
U-I-36/06, 05.02.2009, Uradni list RS, št. 14/2009 in OdlUS XVIII, 5 | 05.02.2009
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – ur. p. b.) (ZZRZI), 1. odst. 62. čl., 3. odst. 62. čl. Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 111/05), 4. in 5. čl. Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 32/07 in 21/08), 3. in 4. čl.
U-I-40/06, 11.10.2006, Uradni list RS, št. 112/2006 in OdlUS XV, 70 | 11.10.2006
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06 in 39/06 – ur. p. b.) (ZVO), 2. odst. 163. čl. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in 67/02) (ZG), 3. al. 1. odst. 5. čl.
U-I-42/06, 20.03.2008, Uradni list RS, št. 33/2008 in OdlUS XVII, 14 | 20.03.2008
Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05), 6. čl.
Up-149/06, 16.11.2006, Uradni list RS, št. 123/2006 in OdlUS XV, 102 | 16.11.2006
Sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 939/2004 z dne 9. 11. 2005 in sklep Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah št. D 33/2003 z dne 8. 1. 2004
Up-213/06, 11.09.2007, Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 192/2003 z dne 10. 11. 2005 in sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 203/2000 z dne 4. 10. 2002
U-I-54/06, 27.05.2009, Uradni list RS, št. 47/2009 in OdlUS XVIII, 25 | 27.05.2009
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in nasl.) (ZIZ), posamezne določbe Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl.) (ZPP), 10. čl. Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in nasl) (ZS), posamezne določbe Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04 in nasl.) (ZDavP), 74. čl. Zakon o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in nasl.) (ZPPDen), posamezne določbe Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) (ZDStA), 1. odst. 35. čl. Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 49/98 in nasl.) (ZPol), 1. odst. 55. čl. Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97 in nasl.) (ZJSRS), posamezne določbe Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ur. p. b., 126/07 in 65/08) (ZUP), 34.a čl. Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 48/01 in nasl.) (ZBPP), 20. in 33. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 141 do 160 od 14838

Uradni list RS, št. 68/2008 in OdlUS XVII, 75 | 12.06.2008

Up-79/06

Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1991/2005 z dne 11. 10. 2005

Več

Neobjavljeno | 25.01.2007

P-9/06

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 102/2006 in OdlUS XV, 61 | 20.09.2006

P-8/06

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 33/2008 in OdlUS XVII, 13 | 20.03.2008

U-I-18/06

Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05), 7. čl.

Več

Uradni list RS, št. 139/2006 in OdlUS XV, 110 | 21.12.2006

Up-98/06

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 308/2005 z dne 16. 11. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. U 196/2004 z dne 18. 1. 2005

Več

Uradni list RS, št. 23/2006, Uradni list RS, št. 46/2007 in OdlUS XVI, 30 | 17.05.2007

U-I-28/06

Odlok o ekološki pristojbini v Občini Podlehnik na mejnem prehodu Gruškovje (Uradni list RS, št. 20/2000)

Več

Uradni list RS, št. 23/2006, Uradni list RS, št. 46/2007 in OdlUS XVI, 31 | 17.05.2007

U-I-23/06

Odlok o ekološki pristojbini v Občini Žetale na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje (Uradni list RS, št. 11/05)

Več

Uradni list RS, št. 23/2006, Uradni list RS, št. 105/2006 in OdlUS XV, 63 | 28.09.2006

U-I-30/06

Odlok o taksi za obremenjevanje okolja (Uradni list RS, št. 135/03 in 23/05)

Več

Uradni list RS, št. 23/2006, Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 6/2006, Uradni list RS, št. 105/2006, Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 24/2006 in OdlUS XV, 64 | 28.09.2006

U-I-29/06

Odlok o taksi za obremenjevanje okolja (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 30/03)

Več

Uradni list RS, št. 23/2006, Uradno glasilo Nova Gorica, št. 3/2006, Uradni list RS, št. 105/2006 in OdlUS XV, 65 | 28.09.2006

U-I-21/06

Odlok o komunalnih taksah (Uradne objave, Uradno glasilo: Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter - Vrtojba, št. 16/2000, 26/01, 10/02, 21/03 in Uradni list RS, št. 59/05)

Več

Uradni list RS, št. 23/2006, Uradni list RS, št. 105/2006 in OdlUS XV, 66 | 28.09.2006

U-I-25/06

Odlok o komunalnih taksah v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 55/99 in 4/2000)

Več

Uradni list RS, št. 23/2006, Uradne objave Občine Ilirska Bistrica, časopis Snežnik, št. 2/2006, Uradni list RS, št. 105/2006, Primorske novice - časopis - oglasi z dne 13. 10. 2006, Uradne objave Občine Ilirska Bistrica, časopis Snežnik, št. 6/2006 in Od | 28.09.2006

U-I-26/06

Odlok o plačevanju komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 17/95, 24/95 in 19/96 ter Uradne objave glasila Snežnik, št. 6/99)

Več

Uradni list RS, št. 23/2006, Uradni list RS, št. 105/2006 in OdlUS XV, 68 | 28.09.2006

U-I-27/06

Odlok o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice (Uradni list RS, št. 54/95, 37/97 in 123/2000)

Več

Uradni list RS, št. 16/2007 in OdlUS XVI, 13 | 07.02.2007

U-I-33/06

Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03) (ZZasV), 3. al. 42. čl.

Več

Uradni list RS, št. 14/2009 in OdlUS XVIII, 5 | 05.02.2009

U-I-36/06

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – ur. p. b.) (ZZRZI), 1. odst. 62. čl., 3. odst. 62. čl. Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 111/05), 4. in 5. čl. Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 32/07 in 21/08), 3. in 4. čl.

Več

Uradni list RS, št. 112/2006 in OdlUS XV, 70 | 11.10.2006

U-I-40/06

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06 in 39/06 – ur. p. b.) (ZVO), 2. odst. 163. čl. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in 67/02) (ZG), 3. al. 1. odst. 5. čl.

Več

Uradni list RS, št. 33/2008 in OdlUS XVII, 14 | 20.03.2008

U-I-42/06

Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05), 6. čl.

Več

Uradni list RS, št. 123/2006 in OdlUS XV, 102 | 16.11.2006

Up-149/06

Sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 939/2004 z dne 9. 11. 2005 in sklep Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah št. D 33/2003 z dne 8. 1. 2004

Več

Neobjavljeno | 11.09.2007

Up-213/06

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 192/2003 z dne 10. 11. 2005 in sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 203/2000 z dne 4. 10. 2002

Več

Uradni list RS, št. 47/2009 in OdlUS XVIII, 25 | 27.05.2009

U-I-54/06

Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in nasl.) (ZIZ), posamezne določbe Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl.) (ZPP), 10. čl. Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in nasl) (ZS), posamezne določbe Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04 in nasl.) (ZDavP), 74. čl. Zakon o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in nasl.) (ZPPDen), posamezne določbe Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) (ZDStA), 1. odst. 35. čl. Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 49/98 in nasl.) (ZPol), 1. odst. 55. čl. Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97 in nasl.) (ZJSRS), posamezne določbe Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ur. p. b., 126/07 in 65/08) (ZUP), 34.a čl. Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 48/01 in nasl.) (ZBPP), 20. in 33. čl.

Več