Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-56/06, 15.03.2007, Uradni list RS, št. 29/2007 in OdlUS XVI, 21 | 15.03.2007
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 23/05 – ur. p. b., 44/05 in 55/05 – ur. p. b.) (ZP), 2. odst. 66. čl. Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 23/05 – ur. p. b., 44/05 in 55/05 – ur. p. b., 40/06, 51/06 – popr. in 70/06 – ur. p. b.) (ZP), 2. odst. 66. čl.
U-I-57/06, 29.03.2007, Uradni list RS, št. 100/2005, Uradni list RS, št. 46/2006, Uradni list RS, št. 33/2007 in OdlUS XVI, 22 | 29.03.2007
Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06) (ZNOJF), posamezne določbe Zakon o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, 97/05 – odločba US) (ZPKor), posamezne določbe
U-I-59/06, 06.03.2008, Uradni list RS, št. 37/2006 Uradni list RS, št. 30/2008 in OdlUS XVII, 9 | 06.03.2008
Zakon o azilu (Uradni list RS, št. 51/06 – ur. p. b.) (ZAzil) , 16., 5. al. 1. odst. 43. in 26. čl., 3. odst. 2. čl., 16., 26., 27. čl., 2. odst. 29. čl., 3. odst. 34. čl., 37., 40. a čl., 41. čl., 3. odst. 42., 43., 45. b čl., 46. a čl., 2. odst. 46. b čl., 8. al. 1. odst. 2. čl. Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcev za begunce (Uradni list RS, št. 74/06 in 75/06 – popr.), 4. čl.
U-I-61/06, 11.12.2008, Uradni list RS, št. 120/2008 in OdlUS XVII, 72 | 11.12.2008
Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 28/2000, 91/05 in 113/05 – ur. p. b.) (ZGas), 3. odst. 14. čl. in 2. odst. 14. a čl.
P-12/06, 14.12.2006, Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-45/07, Up-249/06, 17.05.2007, Uradni list RS, št. 46/2007 in OdlUS XVI, 28 | 17.05.2007
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) (ZDR), 1. odst. 83. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 227/2005 z dne 8. 11. 2005 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 399/2005 z dne 24. 3. 2005 in s sklepom Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 220/2004 z dne 26. 1. 2005
P-14/06, 07.12.2006, Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-66/06, 06.03.2008, Uradni list RS, št. 36/2006 Uradni list RS, št. 27/2008 in OdlUS XVII, 8 | 06.03.2008
Odlok o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper – Capodistria, Bertoki – Bertocchi in Ankaran – Ancarano (Uradni list RS, št. 113/05)
U-I-69/06, 14.12.2006, Uradni list RS, št. 139/2006 in OdlUS XV, 85 | 14.12.2006
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 23/05 – ur. p. b., 44/05 in 55/05 – ur. p. b.) (ZP), 3. odst. 223. čl. in 2. odst. 223. čl.
U-I-96/06, 14.02.2008, Uradni list RS, št. 21/2008 in OdlUS XVII, 6 | 14.02.2008
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 72/98, 6/99, 66/2000, 111/01, 56/03, 116/03 – ur. p. b., 43/04, 96/04 – ur. p. b., 101/05, 8/06 – ur. p. b., 14/07 in 32/07 – ur. p. b.) (ZKP), 3. odst. 421. čl.
Up-304/06, 20.11.2008, Uradni list RS, št. 116/2008 in OdlUS XVII, 93 | 20.11.2008
Sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 22/2006 z dne 26. 1. 2006
U-I-182/06, 03.07.2008, Uradni list RS, št. 71/2008, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2008 in OdlUS XVII, 45 | 03.07.2008
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/08) Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 8/99)
P-18/06, 14.12.2006, Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-19/06, 18.01.2007, Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-395/06, U-I-64/07, 21.06.2007, Uradni list RS, št. 63/2007 in OdlUS XVI, 100 | 21.06.2007
Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 89/99 in 107/99 – popr.) (ZLKSDL), 2. čl. Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) (ZVKD), 62. čl. Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/2000 – popr., 119/02, 22/03 ur. p. b., 41/04 in 96/04 – ur. p. b.) (ZON), 1. odst. 85. čl. in 1. odst. 171. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VI Ips 5/2006 z dne 20. 12. 2006 v zvezi s sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 101/2003 z dne 26. 1. 2006
U-I-227/06, 16.11.2006, Uradni list RS, št. 62/2006, Uradni list RS, št. 131/2006 in OdlUS XV, 81 | 16.11.2006
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 35/05 – ur. p. b.) (ZJU), 2. odst. 162. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 113/05) (ZJU), 86. čl.
U-I-238/06, 07.12.2006, Uradni list RS, št. 134/2006 in OdlUS XV, 83 | 07.12.2006
Zakon o azilu (Uradni list RS, št. 61/99, 124/2000, 67/01, 98/03, 17/06 in 51/06 – ur. p. b.) (ZAzil), 1. odst. 41. čl.
Up-444/06, 10.05.2007, Uradni list RS, št. 45/2007 in OdlUS XVI, 53 | 10.05.2007
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cpg 1088/2005 z dne 18. 1. 2006
P-21/06, 07.12.2006, Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-572/06, 08.11.2007, Uradni list RS, št. 107/2007 in OdlUS XVI, 112 | 08.11.2007
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 3154/2005 z dne 9. 2. 2006 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 11 I 2002/05211 z dne 16. 5. 2005

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 161 do 180 od 14836

Uradni list RS, št. 29/2007 in OdlUS XVI, 21 | 15.03.2007

U-I-56/06

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 23/05 – ur. p. b., 44/05 in 55/05 – ur. p. b.) (ZP), 2. odst. 66. čl. Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 23/05 – ur. p. b., 44/05 in 55/05 – ur. p. b., 40/06, 51/06 – popr. in 70/06 – ur. p. b.) (ZP), 2. odst. 66. čl.

Več

Uradni list RS, št. 100/2005, Uradni list RS, št. 46/2006, Uradni list RS, št. 33/2007 in OdlUS XVI, 22 | 29.03.2007

U-I-57/06

Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06) (ZNOJF), posamezne določbe Zakon o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, 97/05 – odločba US) (ZPKor), posamezne določbe

Več

Uradni list RS, št. 37/2006 Uradni list RS, št. 30/2008 in OdlUS XVII, 9 | 06.03.2008

U-I-59/06

Zakon o azilu (Uradni list RS, št. 51/06 – ur. p. b.) (ZAzil) , 16., 5. al. 1. odst. 43. in 26. čl., 3. odst. 2. čl., 16., 26., 27. čl., 2. odst. 29. čl., 3. odst. 34. čl., 37., 40. a čl., 41. čl., 3. odst. 42., 43., 45. b čl., 46. a čl., 2. odst. 46. b čl., 8. al. 1. odst. 2. čl. Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcev za begunce (Uradni list RS, št. 74/06 in 75/06 – popr.), 4. čl.

Več

Uradni list RS, št. 120/2008 in OdlUS XVII, 72 | 11.12.2008

U-I-61/06

Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 28/2000, 91/05 in 113/05 – ur. p. b.) (ZGas), 3. odst. 14. čl. in 2. odst. 14. a čl.

Več

Neobjavljeno | 14.12.2006

P-12/06

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 46/2007 in OdlUS XVI, 28 | 17.05.2007

U-I-45/07, Up-249/06

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) (ZDR), 1. odst. 83. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 227/2005 z dne 8. 11. 2005 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 399/2005 z dne 24. 3. 2005 in s sklepom Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 220/2004 z dne 26. 1. 2005

Več

Neobjavljeno | 07.12.2006

P-14/06

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 36/2006 Uradni list RS, št. 27/2008 in OdlUS XVII, 8 | 06.03.2008

U-I-66/06

Odlok o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper – Capodistria, Bertoki – Bertocchi in Ankaran – Ancarano (Uradni list RS, št. 113/05)

Več

Uradni list RS, št. 139/2006 in OdlUS XV, 85 | 14.12.2006

U-I-69/06

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 23/05 – ur. p. b., 44/05 in 55/05 – ur. p. b.) (ZP), 3. odst. 223. čl. in 2. odst. 223. čl.

Več

Uradni list RS, št. 21/2008 in OdlUS XVII, 6 | 14.02.2008

U-I-96/06

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 72/98, 6/99, 66/2000, 111/01, 56/03, 116/03 – ur. p. b., 43/04, 96/04 – ur. p. b., 101/05, 8/06 – ur. p. b., 14/07 in 32/07 – ur. p. b.) (ZKP), 3. odst. 421. čl.

Več

Uradni list RS, št. 116/2008 in OdlUS XVII, 93 | 20.11.2008

Up-304/06

Sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 22/2006 z dne 26. 1. 2006

Več

Uradni list RS, št. 71/2008, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2008 in OdlUS XVII, 45 | 03.07.2008

U-I-182/06

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/08) Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 8/99)

Več

Neobjavljeno | 14.12.2006

P-18/06

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 18.01.2007

P-19/06

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 63/2007 in OdlUS XVI, 100 | 21.06.2007

Up-395/06, U-I-64/07

Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 89/99 in 107/99 – popr.) (ZLKSDL), 2. čl. Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) (ZVKD), 62. čl. Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/2000 – popr., 119/02, 22/03 ur. p. b., 41/04 in 96/04 – ur. p. b.) (ZON), 1. odst. 85. čl. in 1. odst. 171. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VI Ips 5/2006 z dne 20. 12. 2006 v zvezi s sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 101/2003 z dne 26. 1. 2006

Več

Uradni list RS, št. 62/2006, Uradni list RS, št. 131/2006 in OdlUS XV, 81 | 16.11.2006

U-I-227/06

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 35/05 – ur. p. b.) (ZJU), 2. odst. 162. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 113/05) (ZJU), 86. čl.

Več

Uradni list RS, št. 134/2006 in OdlUS XV, 83 | 07.12.2006

U-I-238/06

Zakon o azilu (Uradni list RS, št. 61/99, 124/2000, 67/01, 98/03, 17/06 in 51/06 – ur. p. b.) (ZAzil), 1. odst. 41. čl.

Več

Uradni list RS, št. 45/2007 in OdlUS XVI, 53 | 10.05.2007

Up-444/06

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cpg 1088/2005 z dne 18. 1. 2006

Več

Neobjavljeno | 07.12.2006

P-21/06

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 107/2007 in OdlUS XVI, 112 | 08.11.2007

Up-572/06

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 3154/2005 z dne 9. 2. 2006 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 11 I 2002/05211 z dne 16. 5. 2005

Več