Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-113/91, 13.02.1992, OdlUS I, 5 | 13.02.1992
Odlok Občinske skupščine Celje o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Celje (Ur. list SRS, št. 43/85), 2. odst. 2. člena Sklep Izvršnega sveta iste občinske skupščine o vrednosti točke (Ur. list RS, št. 7/91 in 8/91)
U-I-114/91, 28.01.1993, Ur. list RS, št. 8/93 in OdlUS II, 9 | 28.01.1993
Sklep Skupščine krajevne skupnosti Leskovec o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 3/91) Sklep Sveta krajevne skupnosti Leskovec o uvedbi samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 7/91)
U-I-115/91, 14.05.1992,
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. člen
U-I-116/91, 14.05.1992,
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. člen
U-I-117/91, 14.05.1992,
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), VII. poglavje (člen 111 do 113)
U-I-118/91, 09.07.1992, OdlUS I, 54 | 09.07.1992
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o dopolnitvah odloka o prioritetnem vrstnem redu plačil v tujino za skupne in splošne potrebe v Republiki Sloveniji v pogojih oteženega plačevanja v tujino (Ur. list RS, št. 26/91), 3. in 5. odst. 12. a čl. Uredba Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o plačevanju v tujino in o izterjavi plačil za izvoženo blago in storitve v pogojih oteženega plačevanja v tujino (Ur. list RS, št. 4/91-I), 3. in 5. odst. 9. čl. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačevanju v tujino in o izterjavi plačil za izvoženo blago in storitve v pogojih oteženega plačevanja v tujino (Uradni list RS, št. 8/91-I), 2. odst. 3. čl.
U-I-120/91, 09.04.1992, OdlUS I, 26 | 09.04.1992
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 10/91) (ZPIZ), 2. čl. in zakon v celoti
U-I-119/91, U-II-43/92, 02.07.1992, Ur. list RS, št. 35/92 in OdlUS I, 47 | 02.07.1992
Spremembe in dopolnitve statuta mesta Ljubljane (Ur. list RS, št. 21/91-I), 15., 17., 19. čl. Statut mesta Ljubljane (Ur. list SRS, št. 13/86), 1. alinea 65. člena
U-I-105/91, 15.01.1998, OdlUS VII, 8 | 15.01.1998
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje
U-I-107/91, 08.04.1993, Ur. list RS, št. 21/93 in OdlUS II, 34 | 08.04.1993
Uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register (Uradni list RS, št. 20/91-I) Uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register (Ur. list RS, št. 33/92). 5. čl.
U-I-124/91, 09.04.1992,
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 10/91) (ZPIZ), 2. čl.
U-I-125/91, 14.05.1992,
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. in 125. člen
U-I-128/91, 22.10.1992, OdlUS I, 74 | 22.10.1992
Pravilnik Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Center o določanju najemnin (Ur. list RS, št. 3/91-I in 8/92)
U-I-127/91, 10.09.1992, OdlUS I, 57 | 10.09.1992
Odlok o zazidalnem načrtu za razdelilno transformatorsko postajo Vojnik in o lokacijskih načrtih za priključne visokonapetostne vode (Uradni list RS, št. 31/91-I)
U-I-129/91, 18.06.1992, Ur. list RS, št. 34/92 in OdlUS I, 44 | 18.06.1992
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o spremembi odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 33/91-I)
U-I-1/92, 09.07.1992, Ur. l. RS, št. 38/92 in OdlUS I, 48 | 09.07.1992
Odlok o upravljanju gozdov v družbeni lastnini, za katere zakon o denacionalizaciji določa obveznost vračanja, do izvedbe nacionalizacije (Ur. list RS, št. 33/91 in 3/92)
U-I-2/92, 10.06.1993, OdlUS II, 52 | 10.06.1993
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91) (ZDen), 2. odst. 19. čl., 8 odst. 27. čl. ter 52. do 59. čl.
U-I-4/92, 28.05.1992, OdlUS I, 38 | 28.05.1992
Odlok Občinske skupščine Mozirje o plovnem režimu na reki Savinji s pritoki (Ur. list RS, št. 27/91), 1., 2., 3. in 4. čl.
U-I-3/92, 17.09.1992, Ur. list RS, št. 46/92 in OdlUS I, 56 | 17.09.1992
Odlok Občinske skupščine Radovljica o ureditvi plovbe v občini Radovljica (Ur. list RS, št. 24/91), 3., 4., 6., 7., 10., in 12. čl.
U-I-6/92, 06.05.1993, Ur. list RS, št. 25/93 in OdlUS II, 42 | 06.05.1993
Odredba Ministra za finance o dostavi podatkov za odmero dohodnine (Ur. list RS, št. 61/92)

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 161 do 180 od 14955

OdlUS I, 5 | 13.02.1992

U-I-113/91

Odlok Občinske skupščine Celje o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Celje (Ur. list SRS, št. 43/85), 2. odst. 2. člena Sklep Izvršnega sveta iste občinske skupščine o vrednosti točke (Ur. list RS, št. 7/91 in 8/91)

Več

Ur. list RS, št. 8/93 in OdlUS II, 9 | 28.01.1993

U-I-114/91

Sklep Skupščine krajevne skupnosti Leskovec o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 3/91) Sklep Sveta krajevne skupnosti Leskovec o uvedbi samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 7/91)

Več

14.05.1992

U-I-115/91

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. člen

Več

14.05.1992

U-I-116/91

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. člen

Več

14.05.1992

U-I-117/91

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), VII. poglavje (člen 111 do 113)

Več

OdlUS I, 54 | 09.07.1992

U-I-118/91

Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o dopolnitvah odloka o prioritetnem vrstnem redu plačil v tujino za skupne in splošne potrebe v Republiki Sloveniji v pogojih oteženega plačevanja v tujino (Ur. list RS, št. 26/91), 3. in 5. odst. 12. a čl. Uredba Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o plačevanju v tujino in o izterjavi plačil za izvoženo blago in storitve v pogojih oteženega plačevanja v tujino (Ur. list RS, št. 4/91-I), 3. in 5. odst. 9. čl. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačevanju v tujino in o izterjavi plačil za izvoženo blago in storitve v pogojih oteženega plačevanja v tujino (Uradni list RS, št. 8/91-I), 2. odst. 3. čl.

Več

OdlUS I, 26 | 09.04.1992

U-I-120/91

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 10/91) (ZPIZ), 2. čl. in zakon v celoti

Več

Ur. list RS, št. 35/92 in OdlUS I, 47 | 02.07.1992

U-I-119/91, U-II-43/92

Spremembe in dopolnitve statuta mesta Ljubljane (Ur. list RS, št. 21/91-I), 15., 17., 19. čl. Statut mesta Ljubljane (Ur. list SRS, št. 13/86), 1. alinea 65. člena

Več

OdlUS VII, 8 | 15.01.1998

U-I-105/91

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje

Več

Ur. list RS, št. 21/93 in OdlUS II, 34 | 08.04.1993

U-I-107/91

Uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register (Uradni list RS, št. 20/91-I) Uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register (Ur. list RS, št. 33/92). 5. čl.

Več

09.04.1992

U-I-124/91

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 10/91) (ZPIZ), 2. čl.

Več

14.05.1992

U-I-125/91

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. in 125. člen

Več

OdlUS I, 74 | 22.10.1992

U-I-128/91

Pravilnik Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Center o določanju najemnin (Ur. list RS, št. 3/91-I in 8/92)

Več

OdlUS I, 57 | 10.09.1992

U-I-127/91

Odlok o zazidalnem načrtu za razdelilno transformatorsko postajo Vojnik in o lokacijskih načrtih za priključne visokonapetostne vode (Uradni list RS, št. 31/91-I)

Več

Ur. list RS, št. 34/92 in OdlUS I, 44 | 18.06.1992

U-I-129/91

Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o spremembi odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 33/91-I)

Več

Ur. l. RS, št. 38/92 in OdlUS I, 48 | 09.07.1992

U-I-1/92

Odlok o upravljanju gozdov v družbeni lastnini, za katere zakon o denacionalizaciji določa obveznost vračanja, do izvedbe nacionalizacije (Ur. list RS, št. 33/91 in 3/92)

Več

OdlUS II, 52 | 10.06.1993

U-I-2/92

Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91) (ZDen), 2. odst. 19. čl., 8 odst. 27. čl. ter 52. do 59. čl.

Več

OdlUS I, 38 | 28.05.1992

U-I-4/92

Odlok Občinske skupščine Mozirje o plovnem režimu na reki Savinji s pritoki (Ur. list RS, št. 27/91), 1., 2., 3. in 4. čl.

Več

Ur. list RS, št. 46/92 in OdlUS I, 56 | 17.09.1992

U-I-3/92

Odlok Občinske skupščine Radovljica o ureditvi plovbe v občini Radovljica (Ur. list RS, št. 24/91), 3., 4., 6., 7., 10., in 12. čl.

Več

Ur. list RS, št. 25/93 in OdlUS II, 42 | 06.05.1993

U-I-6/92

Odredba Ministra za finance o dostavi podatkov za odmero dohodnine (Ur. list RS, št. 61/92)

Več