Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 161 do 168 od 168

Neobjavljeno | 05.12.2019

Up-306/17

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 4101/2016 z dne 11. 1. 2017, sklep Okrajnega sodišča v Kamniku št. I 74/2016 z dne 25. 11. 2016 in sklep Okrajnega sodišča v Kamniku št. I 74/2016 z dne 8. 4. 2016

Več

Neobjavljeno | 22.11.2019

U-I-148/17, Up-806/17

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 52/16) (ZDR-1), 4. čl., 2. odst. 13. čl. in 18. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 81/2017 z dne 20. 6. 2017

Več

Neobjavljeno | 21.11.2019

Up-229/17, U-I-37/17

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 240/2016 z dne 10. 2. 2017 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 83/12 in 111/13) (ZMZ)

Več

Neobjavljeno | 18.12.2019

U-I-40/17

Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19) (ZLD-1), 3. odst. 5. čl., 2. in 3. odst. 8. čl., 1. odst. 9. čl., 1. odst. 18. čl. 21. čl., 2. odst. 26. čl., 1. odst. 27. čl., 1. odst. 40. čl., 2. odst. 86. čl. in 1. povedi 2. odst. 90. čl.

Več

Neobjavljeno | 17.12.2019

U-I-431/19

Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug (Uradni list RS, št. 3/17)

Več

Neobjavljeno | 12.12.2019

U-I-290/19, Up-657/19, Up-660/19

Ustavni pritožbi zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 59294/2010 z dne 5. 2. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 59294/2010 z dne 12. 4. 2017 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 59294/2010 z dne 5. 9. 2016 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (ZKP), 3. odst. 422. čl. in 4. odst. 423. čl.

Več

Neobjavljeno | 12.12.2019

Up-1178/18

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1525/2017 z dne 25. 10. 2017 in sklep Okrajnega sodišča v D. št. N 14/2014 z dne 18. 4. 2017

Več

Neobjavljeno | 18.12.2019

U-I-408/18

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13 in 8/15) (ZVRK), 3. odst. 6. čl.

Več