Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 172

Neobjavljeno | 04.04.2019

Up-135/19

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča ..t. I U 2590/2018 z dne 25. 1. 2019

Več

Neobjavljeno | 18.11.2019

Up-984/19

Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. III Kpd 17558/2019 z dne 19. 4. 2019 se zavrže. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 17558/2019 z dne 29. 5. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ks 17558/2019 z dne 14. 5. 2019 in 15. 5. 2019 se zavrže. Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ks 17558/2019 z dne 20. 6. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. X Kpr 17558/2019 z dne 23. 5. 2019 se zavrže. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 17558/2019 z dne 12. 6. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ks 17558/2019 z dne 23. 4. 2019 in s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. III Kpd 17558/2019 z dne 20. 4. 2019 se sprejme v obravnavo.

Več

Neobjavljeno | 20.03.2019

Up-150/19

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča št. PRp 250/2018 z dne 15. 11. 2018 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. PR 420/2016-2453 z dne 7. 11. 2018 se sprejme v obravnavo. Izvršitev sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani št. PR 420/2016-2453 z dne 7. 11. 2018 se v delu, ki se nanaša na izločitev pritožnice iz postopkov javnega naročanja za dobo pet let, do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.

Več

Neobjavljeno | 09.09.2019

Up-757/19

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 2/2019 z dne 12. 6. 2019 v zvezi z odločbo Sodnega sveta št. Su 558/2018 z dne 14. 2. 2019 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvršitev odločbe Sodnega sveta št. Su 558/2018 z dne 14. 2. 2019.

Več

Neobjavljeno | 18.09.2019

P-3/19

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 18.09.2019

P-5/18

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 19.09.2019

U-I-123/19

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) (ZKP), 445. čl.

Več

Neobjavljeno | 07.10.2019

Up-1013/19

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 315/2019 z dne 4. 7. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 274/2015 z dne 17. 5. 2019 in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 274/2015 z dne 5. 4. 2019

Več

Neobjavljeno | 12.09.2019

Up-1099/18

Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 143/2016 z dne 10. 1. 2018

Več

Neobjavljeno | 19.09.2019

Up-26/19, U-I-227/19

Začne se postopek za oceno ustavnosti Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19).

Več

Neobjavljeno | 26.09.2019

U-I-138/19

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) (GZ), 1. al. 18. tč. 1. odst. 3. čl., 1. odst. 82. čl., 1. odst. 92. čl. ter 1., 3., 4. in 5. odst. 93. čl.

Več

Uradni list RS, št. 62/2019 | 18.09.2019

U-I-59/17

Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr.) (ZTuj-2), 2., 3. in 4. st. 2. odst. ter 3. odst. 10.b čl.

Več

Neobjavljeno | 12.09.2019

U-I-167/17

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) (ZJN-3), 2. odst. 3. čl., 3. al. 4. odst. 67. čl. ter tč. b) 4. odst. in tč. a) 6. odst. 75. čl.

Več

Neobjavljeno | 12.09.2019

U-I-181/17

Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08) (ZDLov-1), 5. in 6. al. 1. odst. ter 2. odst. 63. čl.

Več

Neobjavljeno | 12.09.2019

U-I-88/16

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo in 47/13) (ZKP), 149.b čl.

Več

Neobjavljeno | 12.09.2019

Up-293/16

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 20254/2015 z dne 11. 2. 2016

Več

Neobjavljeno | 24.09.2019

Up-569/17

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3321/2016 z dne 19. 4. 2017 v zvezi s sklepom o dedovanju Okrajnega sodišča v Radovljici št. D 4/2005 z dne 20. 5. 2016, sklepom in dodatnim sklepom o dedovanju Okrajnega sodišča v Radovljici št. D 4/2005 z dne 13. 6. 2016 ter dodatnim sklepom o dedovanju in sklepom Okrajnega sodišča v Radovljici št. D 4/2005 z dne 3. 8. 2016

Več

Neobjavljeno | 11.09.2019

U-I-172/17, Up-975/17

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 5. odst. 98. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19) (ZPIZ-2), 2. in 3. odst. 36. čl. in 37. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 140/2017 z dne 5. 9. 2017 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 429/2016 z dne 5. 1. 2017 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. III Ps 1068/2014 z dne 5. 5. 2016

Več

Uradni list RS, št. 59/2019 | 18.09.2019

U-I-303/18

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19) (ZPIZ-2), 15., 16., 40. in 108. čl., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. odst. 116. čl., ter 4. in 5. odst. 406. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 102/15) (ZPIZ-2B), 1. in 2. odst. 37. čl.

Več

Neobjavljeno | 04.12.2019

U-I-356/19

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Ograde EUP ST 02–del (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 137/19)

Več