Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 26

Neobjavljeno | 12.09.2019

U-I-88/16

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo in 47/13) (ZKP), 149.b čl.

Več

Neobjavljeno | 12.09.2019

Up-293/16

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 20254/2015 z dne 11. 2. 2016

Več

Neobjavljeno | 21.01.2019

Up-652/16

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 28788/2012 z dne 19. 5. 2016, sodba Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 28788/2012 z dne 3. 9. 2015 in II. točka izreka sodbe Okrožnega sodišča v Kopru št. IK 28788/2012 z dne 19. 2. 2015

Več

Neobjavljeno | 24.01.2019

Up-455/15

Sklep Vrhovnega sodišča št. I Kp 8696/2014 z dne 8. 1. 2015

Več

Neobjavljeno | 24.01.2019

Up-441/16

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 6115/2016 z dne 18. 3. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 6115/2016-101 z dne 15. 3. 2016

Več

Neobjavljeno | 24.01.2019

Up-383/15

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 51275/2010 z dne 19. 2. 2015, sodba Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 51275/2010 z dne 10. 4. 2014 in sodba Okrožnega sodišča v Kopru št. I K 51275/2010 z dne 23. 1. 2014

Več

Neobjavljeno | 14.03.2019

Up-608/14

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 8092/2010 z dne 8. 5. 2014 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 8092/2010 z dne 14. 3. 2013 in s sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu št. II K 8092/2010 z dne 15. 3. 2012

Več

Neobjavljeno | 14.03.2019

Up-606/18

Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. Su 258/2018 z dne 15. 3. 2018

Več

Neobjavljeno | 04.04.2019

Up-632/16

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 30468/2014 z dne 19. 5. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Kp 30468/2014 z dne 7. 10. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV K 30468/2014 z dne 24. 12. 2014

Več

Neobjavljeno | 27.03.2019

P-2/19

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 09.05.2019

Up-564/16

Sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 5961/2013 z dne 2. 6. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. X K 5961/2013 z dne 13. 4. 2016

Več

Neobjavljeno | 16.05.2019

Up-449/16

Sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 1597/2015 z dne 17. 3. 2016 Sklep Okrajnega sodišča v Postojni št. I K 1597/2015 z dne 14. 1. 2016

Več

Uradni list RS, št. 35/2019 | 16.05.2019

P-1/19

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 09.05.2019

U-I-292/18

Sodni red (Uradni list RS, št. 87/16), 2. odst. 77. čl. Pravilnik o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru št. Su 200100/2014 z dne 3. 9. 2014

Več

Neobjavljeno | 09.05.2019

Up-28/19, U-I-1/19

Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17) (KZ-1), 1. odst. 228. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 5567/2014 z dne 11. 10. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 5567/2014 z dne 14. 7. 2017 in sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II K 5567/2014 z dne 25. 1. 2017

Več

Neobjavljeno | 18.11.2019

Up-1175/19

Ustavna pritožba zoper: - sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 271/2015 z dne 10. 5. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 271/2015 z dne 17. 3. 2017, - poziv Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I IKZ 271/2015 z dne 19. 9. 2019 in - ravnanje Okrožnega sodišča v Ljubljani in Vrhovnega sodišča v zvezi z odločanjem o predlogu za odlog izvrševanja kazni zapora, podanem v vloženi zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 271/2015 z dne 17. 3. 2017

Več

Neobjavljeno | 09.12.2019

Up-661/16

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 20654/2010 z dne 7. 4. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 20654/2010 z dne 9. 12. 2014 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 20654/2010 z dne 25. 10. 2013

Več

Neobjavljeno | 09.12.2019

Up-191/16, Up-725/16, Up-154/17, Up-756/17, Up-449/18

Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 48713/2012 z dne 9. 12. 2015 Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 48713/2012 z dne 22. 6. 2016 Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 48713/2012 z dne 24. 11. 2016 in sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. I K 48713/2012 z dne 10. 10. 2016 Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 48713/2012 z dne 24. 5. 2017 in sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. I K 48713/2012 z dne 7. 4. 2017 Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 48713/2012 z dne 16. 11. 2017 in sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. II K 48713/2012 z dne 9. 10. 2017

Več

Neobjavljeno | 12.12.2019

U-I-290/19, Up-657/19, Up-660/19

Ustavni pritožbi zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 59294/2010 z dne 5. 2. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 59294/2010 z dne 12. 4. 2017 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 59294/2010 z dne 5. 9. 2016 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (ZKP), 3. odst. 422. čl. in 4. odst. 423. čl.

Več

Neobjavljeno | 05.06.2019

Up-841/17, Up-617/18, Up-679/18

Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 24484/2014 z dne 29. 6. 2017 Odredba Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 25. 5. 2017 Odredba Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 23. 12. 2016 Odredba Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 24484/2014 z dne 10. 10. 2014 Sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 13. 9. 2017

Več