Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 18 od 18

Neobjavljeno | 22.01.2019

Up-571/15

Sodba Okrajnega sodišča v Kranju št. ZSV 105/2014 z dne 1. 6. 2015

Več

Neobjavljeno | 22.01.2019

Up-240/15

Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 902/2014 z dne 5. 1. 2015

Več

Neobjavljeno | 22.01.2019

Up-580/15

Sodba Okrajnega sodišča v Celju št. ZSV 876/2014 z dne 15. 5. 2015

Več

Neobjavljeno | 22.01.2019

Up-335/15

Sodba Okrajnega sodišča v Sežani št. ZSV 133/2014 z dne 9. 3. 2015

Več

Neobjavljeno | 13.06.2019

U-I-58/19, U-I-59/19

Sodni red (Uradni list RS, št. 87/16), 2. odst. 77. čl.

Več

Uradni list RS, št. 44/2019 | 16.05.2019

Up-349/14

Sodba Okrajnega sodišča v Kranju št. ZSV 437/2012 z dne 6. 2. 2014

Več

Neobjavljeno | 26.02.2019

U-I-454/18

Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17) (ZNPPol)

Več

Neobjavljeno | 04.04.2019

P-4/18

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 73/2019 in OdlUS | 24.10.2019

U-I-479/18, Up-469/15

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) (ZP-1) Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. ZSV 213/2014 z dne 2. 3. 2015

Več

Neobjavljeno | 09.12.2019

Up-548/16

Sodba Okrajnega sodišča v Novi Gorici št. ZSV 45/2016 z dne 6. 4. 2016

Več

Neobjavljeno | 20.06.2019

Up-602/16

Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 449/2016 z dne 5. 5. 2016 in odločba Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije št. 7106-0378/2015-3 z dne 13. 4. 2015 Postopek o prekršku v zadevi št. 7106-0378/2015 Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije

Več

Uradni list RS, št. 46/2019 | 04.07.2019

U-I-152/17 (ANPR)

Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17) (ZNPPol), 4. odst. 113. čl., 32. tč. 2. odst. 123. čl., 32. tč. 125. čl. in 22. al. 1. odst. 128. čl.

Več

Uradni list RS, št. 48/2019 | 04.07.2019

U-I-152/17 (DRONI)

Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17) (ZNPPol), 3. al. 2. odst. 114.a čl.

Več

Neobjavljeno | 11.07.2019

Up-1167/18

Sodba Okrajnega sodišča v Postojni št. ZSV 420043/2017 z dne 5. 7. 2018

Več

Neobjavljeno | 09.09.2019

Up-74/18

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 204/2017 z dne 8. 11. 2017 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 434/2015 z dne 12. 4. 2017 in odločbo Ministrstva za infrastrukturo št. 218-11/2015/3-00821247 z dne 16. 9. 2015

Več

Neobjavljeno | 18.09.2019

P-3/19

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 18.09.2019

P-5/18

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 17.10.2019

Up-548/15

Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Kranju št. ZSV 582/2013 z dne 8. 4. 2015 v zvezi z odločbo o prekršku Policijske postaje Kranj št. 5550069957262 z dne 26. 11. 2013

Več