Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 18 od 18

Neobjavljeno | 27.05.2019

Up-1496/18

Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. III Cp 618/2018 z dne 18. 9. 2018

Več

Uradni list RS, št. 44/2019 in OdlUS | 23.05.2019

U-I-477/18, Up-93/18

Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) (ZDZdr) Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2803/2017 z dne 7. 12. 2017 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 24/2017, Pr 200/2017 z dne 1. 12. 2017 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2803/2017 z dne 7. 12. 2017 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 24/2017, Pr 200/2017 z dne 1. 12. 2017

Več

Uradni list RS, št. 45/2019 | 20.06.2019

U-I-196/17

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 47/12, 22/16 in 39/16) (ZMed), 2. odst. 39. čl., 3. odst. 39. čl.

Več

Neobjavljeno | 22.01.2019

Up-1255/18

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 679/2018 z dne 23. 8. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. P 1/2016 z dne 5. 3. 2018

Več

Uradni list RS, št. 17/2019 in OdlUS | 14.02.2019

Up-619/17

Sodba Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 144/2017 z dne 15. 3. 2017

Več

Neobjavljeno | 06.03.2019

Up-76/19

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 94/2018 z dne 13. 11. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča št. I Cpg 573/2016 z dne 12. 6. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 4833/2013 z dne 6. 1. 2015

Več

Neobjavljeno | 06.03.2019

Up-320/18

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 823/2012 z dne 19. 3. 2013 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Novi Gorici št. P 198/2011 z dne 8. 6. 2012

Več

Neobjavljeno | 07.02.2019

Up-593/16

Sklep Vrhovnega sodišča št. II Up 1/2016 z dne 18. 5. 2016

Več

Neobjavljeno | 08.04.2019

Up-278/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 180/2017 z dne 6. 12. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2869/2016 z dne 14. 12. 2016 in s I. in IV. točko izreka sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1332/2003-II z dne 25. 5. 2016

Več

Neobjavljeno | 21.11.2019

Up-47/17

Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 91/2016 z dne 17. 11. 2016 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2461/2015 z dne 30. 11. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Radovljici št. N 37/2014 z dne 22. 4. 2015

Več

Uradni list RS, št. 3/2020 in OdlUS | 05.12.2019

Up-366/16

Ustavna pritožba zoper II. točko izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. II Ips 304/2013 z dne 21. 1. 2016

Več

Uradni list RS, št. 29/2019 in OdlUS | 14.03.2019

Up-133/16

Sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 407/2015 z dne 19. 11. 2015

Več

Neobjavljeno | 15.07.2019

Up-694/19, U-I-179/19

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 496/2018, II DoR 502/2018 z dne 16. 5. 2019 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 65/2018 z dne 17. 10. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. N 385/2014 z dne 24. 11. 2017 Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in 20/88 – popr.) (ZNP), 44. čl. Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list RS, št. 16/19) (ZNP-1), 1., 2. in 3. odst. 57. čl., 3. odst. 61. čl., 2. odst. 62. čl., 3. odst. 63. čl. in 2. odst. 216. čl.

Več

Neobjavljeno | 11.07.2019

Up-630/19

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 51/2019 z dne 25. 4. 2019

Več

Uradni list RS, št. 67/2019 | 24.10.2019

U-I-26/17, U-I-87/16, U-I-105/16

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 47/12, 22/16 in 39/16) (ZMed), 1. odst. 86. čl. in 1. do 5. odst. 86.a čl., 7. odst. 109. čl.

Več

Neobjavljeno | 28.10.2019

Up-856/18

Ustavna pritožba zoper I. točko izreka sklepa Vrhovnega sodišča št. Cp 18/2017 z dne 5. 3. 2018

Več

Uradni list RS, št. 70/2019 | 14.11.2019

U-I-391/18

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (ZPP), 3. odst. 396. čl.

Več

Neobjavljeno | 12.12.2019

Up-1178/18

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1525/2017 z dne 25. 10. 2017 in sklep Okrajnega sodišča v D. št. N 14/2014 z dne 18. 4. 2017

Več