Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 13 od 13

Neobjavljeno | 12.09.2019

U-I-181/17

Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08) (ZDLov-1), 5. in 6. al. 1. odst. ter 2. odst. 63. čl.

Več

Neobjavljeno | 19.01.2019

U-I-156/17

Statut Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18 in 66/18), 7. čl.

Več

Neobjavljeno | 21.02.2019

Up-1094/18

Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 15/2018 z dne 27. 3. 2018

Več

Uradni list RS, št. 26/2019 in OdlUS | 14.03.2019

Up-95/16

Sodba Vrhovnega sodišča št. III Ips 64/2014 z dne 28. 10. 2015

Več

Uradni list RS, št. 32/2019 in OdlUS | 27.03.2019

U-I-22/15

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17) (ZVISJV), 96. čl., 6. odst. 97. čl. ter 1. in 2. odst. 175. čl. in 176. čl. Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06 in 92/14) Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 60/11 in 74/15) (ZVISJV), 135. in 136. čl. Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 92/12 in 46/15)

Več

Neobjavljeno | 09.05.2019

U-I-84/16

Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13 in 55/17) (ZUTD), 1. odst. 189. čl.

Več

Neobjavljeno | 05.06.2019

U-I-133/19

Statut Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18), 4. odst. 13. čl.

Več

Neobjavljeno | 21.11.2019

Up-1135/17

Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 179/2014 z dne 7. 4. 2015

Več

Uradni list RS, št. 46/2019 | 05.06.2019

U-I-78/16, Up-384/16

Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr. in 17/15) (ZSS), 1. odst. 44. čl. in 45. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 365/2014 z dne 24. 2. 2016 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča v Ljubljani št. I U 444/2013 z dne 4. 6. 2014

Več

Neobjavljeno | 04.07.2019

U-I-151/19, Up-571/19

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 831/2019 z dne 15. 5. 2019 v zvezi z odločbo Upravne enote Novo mesto št. 041-5/2019-10 z dne 13. 5. 2019 Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) (ZEVP-2), 8. odst. 7. čl.

Več

Neobjavljeno | 04.07.2019

U-I-152/19, Up-574/19

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 830/2019 z dne 15. 5. 2019 v zvezi z odločbo Upravne enote Novo mesto št. 041-6/2019-8 z dne 10. 5. 2019 Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) (ZEVP-2), 8. odst. 7. čl.

Več

Neobjavljeno | 15.10.2019

Up-734/19

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 44/2019 z dne 2. 4. 2019

Več

Neobjavljeno | 21.10.2019

U-I-471/18

Ugotovitev ne ustavnega imenovanja ministrov Vlade Republike Slovenije

Več