Up-1255/19

Opravilna št.:
Up-1255/19
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1255/19-7                             
14. 11. 2019
 
 
 

SKLEP

 
Sodnik Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Radovan Korošec, Hajdina, 14. novembra 2019
 

sklenil:

 
Postopek za preizkus ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 571/2019 z dne 4. 7. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča na Ptuju št. N 328/1993 z dne 24. 4. 2019 se ustavi.
 
 
* * *
 
Sodnik je ustavil postopek za preizkus ustavne pritožbe, ker je pritožnik umaknil ustavno pritožbo.
 
Sklep je sprejel na podlagi tretjega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS).
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Sodnik
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Radovan Korošec, Hajdina
Datum vloge:
22.10.2019
Datum odločitve:
14.11.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Dokument:
USE13