Up-558/18

Opravilna št.:
Up-558/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:Up.558.18
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-558/18-8
13. 11. 2019
 
 
 

SKLEP

 
Sodnik Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno odvetništvo, Ljubljana, 13. novembra 2019
 
 

sklenil:

 
Postopek za preizkus ustavne pritožbe zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 299/2017 z dne 23. 1. 2018 se ustavi.
 
 
* * *
 
Sodnik je ustavil postopek za preizkus ustavne pritožbe, ker je pritožnica umaknila ustavno pritožbo.
 
Sklep je sprejel na podlagi tretjega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS).
 
 
 
 
dr. Matej Accetto
Sodnik
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Republika Slovenija
Datum vloge:
09.04.2018
Datum odločitve:
13.11.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Dokument:
USE19