Up-819/16

Opravilna št.:
Up-819/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.819.16
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 90495/2010 z dne 9. 6. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 90495/2010 z dne 4. 12. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I K 90495/2010 z dne 13. 1. 2014
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-819/16-15
26. 2. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Josip Juhas, Celje, na seji 26. februarja 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 90495/2010 z dne 9. 6. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 90495/2010 z dne 4. 12. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I K 90495/2010 z dne 13. 1. 2014 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: namestnik predsednika senata DDr. Klemen Jaklič ter člana dr. Marijan Pavčnik in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejel soglasno.
                                                                                
                                                                                  
                                                                                       DDr. Klemen Jaklič
                                                                                Namestnik predsednika senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Josip Juhas, Celje
Datum vloge:
05.10.2016
Datum odločitve:
26.02.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE293