U-I-82/93

Opravilna št.:
U-I-82/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.82.93
Akt:
Zakon o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) (ZPos)
Geslo:
Obračunavanje plač, ki se financirajo iz republiškega proračuna, poslancev, vladnih funkcionarjev, članov vlade in poslancev državnega zbora, predsednika in sodnikov ustavnega sodišča, sodnikov rednih sodišč in javnih tožilcev, glede na druge plače. Pravni interes kot procesna predpostavka za pobudo za začetek postopka.
Pravna podlaga:
Ustava, 2., 14. in 162. čl. Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl. Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 15. čl.
Opomba:
Ustavno sodišče je s sklepom z dne 15/4-1993 zadevo U-I-82/93 pridružilo zadevi U-I-24/93 zaradi skupnega obravnavanja in odločanja.


Dokument v PDF obliki:
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije - Republiški odbor
Datum vloge:
06.04.1993
Datum odločitve:
27.05.1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
združitev zadeve z drugo vsebinsko istovetno zadevo
Dokument:
US16669