Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 5 od 5

Ur. list RS, št. 34/97 in OdlUS VI, 57 | 08.05.1997

U-I-112/95

Zakon o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana (Uradni list RS, št. 12/93, 32/95) (ZPDPJP)

Več

Uradni list RS, št. 5/98 in OdlUS VI, 166 | 04.12.1997

U-I-95/95

Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avomontaže AM BUS d.o.o., Ljubljana (Uradni list RS, št. 20/95 in 70/95) (ZSTAMAB), 2. odst. 6. čl.

Več

Neobjavljeno | 26.06.1997

Up-92/97, Up-93/97, Up-94/97, Up-95/97, Up-96/97, Up-97/97, in,

Ustavne pritožbe APP zoper sodbe Vrhovnega sodišča - št. Ru-1/97 z dne 13.2.1997, - št. Ru-2/97 z dne 13.2.1997, - št. Ru-3/97 z dne 13.2.1997, - št. Ru-4/97 z dne 13.2.1997, - št. Ru-5/97 z dne 13.2.1997, - št. Ru-6/97 z dne 13.2.1997 in - št. Ru-7/97 z dne 13.2.1997

Več

Uradni list RS, št. 86/99 in OdlUS VIII, 212 | 23.09.1999

U-I-134/96

Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) (ZRPJZ), 1., 2., 3., 1. odst. 17., 18. čl. Sklep Vlade št. 113-02/93-4/20-8 z dne 15. 12. 1994

Več

Uradni list RS, št. 1/98 in OdlUS VI, 164 | 27.11.1997

U-I-90/95

Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS d.o.o., Ljubljana (Uradni list RS, št. 20/95 in 70/95) (ZSTAMAB), 2. odst. 6. čl.

Več