Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 3604

Neobjavljeno | 11.03.2010

U-I-41/10

Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (Uradni list RS, št. 78/09) (ZDDDČPNO) 3. čl., 4. odst. 4. čl., 12. čl.

Več

Uradni list RS, št. 25/2010 | 11.03.2010

U-I-39/10

Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (Uradni list RS, št. 78/09) (ZDDDČPNO), 12. čl.

Več

Uradni list RS, št. 27/2010 | 04.03.2010

U-I-40/09

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 3. odst. 66. čl.

Več

Uradni list RS, št. 28/2010 | 18.03.2010

U-I-13/09

Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO), 25. čl.

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-59/10

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 5. odst. 98. čl., 2. odst. 108. čl. in 336. čl.

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-250/09, Up-1227/09

Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZUstS), 4. odst. 41. čl., 5. alinea 1. odst. 55.b. čl. Ustavna pritožba zoper: – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1023/2009 z dne 19. 8. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1176/2009 z dne 19. 8. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1095/2009 z dne 19. 8. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1159/2009 z dne 19. 8. 2009 in – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1302/2009 z dne 26. 8. 2009

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

Up-1073/09, U-I-222/09

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije št. U 527/2007 z dne 16. 6. 2009 Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 uradno prečiščeno besedilo) (ZVV)

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

Up-1256/09, U-I-259/09

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1832/2009 z dne 2. 9. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 1955/2006 z dne 9. 2. 2009 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO) Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) (ZOR), 1. odst. 200. čl. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 179. čl.

Več

Uradni list RS, št. 29/2010 in OdlUS XIX, 2 | 18.03.2010

U-I-50/09, Up-260/09

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP), 2. odst. 205. čl. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 123/2009 z dne 27. 2. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 305/2009 z dne 20. 2. 2009

Več

Uradni list RS, št. 30/2010 in OdlUS XIX, 3 | 18.03.2010

U-I-207/08, Up-2168/08

Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO), 25. čl. Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89) (ZOR), 1. odst. 200. čl. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 179. čl. Zakon o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08) (ZOdvT), 2. odst. 3. čl. Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1588/2008 z dne 12. 6. 2008 in sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 1937/2006 z dne 5. 12. 2007

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

Up-345/09, Up-346/09, U-I-161/09

Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 199/2009 z dne 23. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 958/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 200/2009 z dne 23. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 959/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 201/2009 z dne 23. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 960/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Kpr 120/2009 z dne 15. 5. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 134/2009 z dne 2. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 954/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 135/2009 z dne 2. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 955/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 136/2009 z dne 2. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 956/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 137/2009 z dne 2. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 957/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 412/2009 z dne 3. 6. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. Kpr 120/2009 z dne 15. 5. 2009 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP), 502.d čl.

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-21/10, Up-123/10

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 497/2009 z dne 12. 11. 2009 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 8. odst. 34. čl.

Več

Neobjavljeno | 01.04.2010

U-I-167/08

Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo) (KZ), 1. odst. 174. čl. Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09) (KZ), 42. čl., 163. čl. in 254. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-223/08

Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/78 ter Uradni list RS, št. 67/01) (ZD), 128. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-31/10

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKZ), 2. odst. 55. čl., 3. odst. 56. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-236/08

Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZN), 1. st. 2. odst. 2. čl., 1. odst. 10. čl., 1. do 6. odst. 10. a čl., 11. čl. in 2. odst. 107. čl., 109. čl., 7. al. 1. tč. 113.a čl. in 3. odst. 115. čl.

Več

Uradni list RS, št. 33/2010 | 01.04.2010

U-I-285/08

Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03 in 102/07) (ZZasV), 4. odst. 12. čl., 13. čl., 6. in 7. odst. 29. čl., 1., 3. in 5. al. 30. čl., 1., 3. in 5. al. 1. odst. 31. čl., 1., 3. in 5. al. 1. odst. 32. čl., 1. odst. 33. čl. v delu, ki se nanaša na pogoj zaposlitve minimalnega števila varnostnikov, 1., 3. in 5. al. 34. čl., 1. in 4. al. 1. odst. 35. čl., 1., 3. in 4. al. 35.a čl., 36. čl., 3., 4. in 5. odst. 36.b čl., 40. čl., 41. čl. in 50.a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 102/07) (ZZasV), 4. odst. 41. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-75/10, Up-401/10

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3940/2009 z dne 13. 1. 2010 v zvezi z dopolnilno sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 2059/2006 z dne 13. 7. 2009 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO) Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) (ZOR), 1. odst. 200. čl. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 179. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

Up-171/09, U-I-29/09

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2068/2007 z dne 10. 11. 2008 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh), 2. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-77/10, Up-411/10

Ustavna pritožba zoper sklep Gradbene inšpektorice Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Območne enote Ljubljana, št. 356-02-316/2005 z dne 18. 12. 2009 in zoper sklep Gradbene inšpektorice Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Območne enote Ljubljana, št. 356-02-316/2005 z dne 6. 1. 2010 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP), 297. čl.

Več