Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 617

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-29/10

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV Murska Sobota-Mačkovci (Uradni list RS, št. 51/09)

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-103/08, Up-1208/08, Up-1566/08

Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96, 5/98, 33/2000, 1/01, 63/01, 37/02 in 61/02), 10. čl., 16. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 375/2007 z dne 12. 2. 2008 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 666/2006 z dne 29. 3. 2007 ter s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. III Pd 752/2003 z dne 9. 3. 2006 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 291/2007 z dne 11. 3. 2008 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 571/2006 z dne 1. 3. 2007 ter s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 753/2003 z dne 5. 1. 2006

Več

Neobjavljeno | 15.04.2010

U-I-74/10

Pravilnik o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 49/02 in nasl.), 2. čl., 4. čl., 5. čl., 6. čl., 7. čl., 8. čl., 20. čl., 23. čl., 24. čl., 38. čl.

Več

Neobjavljeno | 05.05.2010

U-I-54/10

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasni razglasitvi Plečnikovih tržnic v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 12/09)

Več

Neobjavljeno | 16.01.2014

U-I-165/13

Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 28/09, 12/10, 76/10, 76/11 in 73/12), 6. odst. 7. čl. in Priloga 2

Več

Neobjavljeno | 17.01.2014

U-I-216/13

Uredba o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 109/09, 51/10 in 71/11), 15. čl.

Več

Uradni list RS, št. 39/2013 in Uradni list RS, št. 17/2014 | 17.02.2014

U-I-67/13

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13 in 49/13), 2. odst. 5. čl.

Več

Uradni list RS, št. 26/2014, Uradni list RS, št. 28/2014 in OdlUS XX, 25 | 17.04.2014

U-I-76/14

Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 23/14)

Več

Neobjavljeno | 14.04.2014

U-I-36/14

Uredba o spremembi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/13), 1. čl. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13 in 15/14), 4. in 5. odst. 6. čl.

Več

Neobjavljeno | 18.04.2014

U-I-34/12

Pravilnik o razvrstitvi zdravilnih rastlin (Uradni list RS, št. 103/08)

Več

Neobjavljeno | 08.05.2014

U-I-99/14

Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 29/14) (OdZVDAGA-A2)

Več

Neobjavljeno | 03.02.2011

U-I-68/10, Up-350/10

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 455/2009 z dne 9. 12. 2009 Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list RS, št. 51/08 in 45/09), 8. čl.

Več

Neobjavljeno | 28.02.2011

U-I-279/09

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09)

Več

Neobjavljeno | 07.03.2011

U-I-43/11

Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10)

Več

Neobjavljeno | 24.03.2011

U-I-13/11

Uredba o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško (Uradni list RS, št. 114/09)

Več

Neobjavljeno | 24.03.2011

U-I-113/09

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hitro cesto na odseku Jagodje–Lucija in priključno cesto za Piran (Uradni list RS, št. 76/08), 2. odst. 3. čl.

Več

Neobjavljeno | 24.03.2011

U-I-247/10

Uredba o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško (Uradni list RS, št. 114/09) Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 100/08)

Več

Neobjavljeno | 14.04.2011

U-I-264/10

Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 47/10), 4. odst. 4. čl., 5. čl., 6. čl. in 4. odst. 7. čl.

Več

Uradni list RS, št. 15/2003 in OdlUS XII, 3 | 30.01.2003

U-I-201/99

Pravilnik o štipendiranju (Uradni list RS, št. 29/93, 64/93, 64/94, 33/95, 38/96, 39/97 in 81/97), 2. al. 1. odst. 2. čl. Pravilnik o štipendiranju (Uradni list RS, št. 48/99, 43/2000 in 62/01), 1. al. 1. odst. 2. čl.

Več

Neobjavljeno | 30.01.2003

U-I-178/01

Akt Ministrstva za notranje zadeve o opravljanju mejne kontrole, oktober 1996

Več