Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 31

Neobjavljeno | 02.10.2014

U-I-158/14

Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja, 2. al. 3. odst. 30. čl.

Več

Neobjavljeno | 14.11.2013

U-I-245/13

Statut Luke Koper, d. d., 28. čl.

Več

OdlUS VI, 5 | 16.01.1997

U-I-378/96

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Geodetski upravi RS z dne 24.1.1996

Več

OdlUS VII, 174 | 23.09.1998

U-I-247/98

Pravilnik o odgovornosti za delovne obveznosti in odškodninsko odgovornost zavoda VDC Polž, 1. tč. 1. odst. 7. čl.

Več

OdlUS VIII, 230 | 21.10.1999

U-I-235/98

Uredba o preoblikovanju javnega podjetja Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, p.o., v javno podjetje Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 49/97)

Več

OdlUS VIII, 233 | 28.10.1999

U-I-226/99

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Davčni upravi Republike Slovenije z dne 3. 6. 1999

Več

Ur. list RS, št. 6/91 | 24.01.1991

U-I-19/90

Sklep s 7. seje delavskega sveta Podjetja Merkur, Kranj, z dne 6/3-1990, 1. in 2. tč.

Več

Ur. l. RS, št. 9/91 | 14.02.1991

U-I-32/90

Samoupravni sporazum delovne skupnosti Narodne banke Slovenije, o delovnih razmerjih delavcev, z dne 18/2-1988, s spremembami in dopolnitvami z dne 23/11-1988 in 17/5-1990, 2. odst. 117 čl.

Več

Neobjavljeno | 31.01.1991

U-I-46/90

Statut družbenega podjetja za distribucijo električne energije Elektro Maribor, z dne 29/2-1989

Več

Ur. list RS, št. 20/91 | 25.04.1991

U-I-36/90

Pravilnik delavcev upravnih organov občine Velenje, o pogojih in merilih za dodeljevanje stanovanj in stanovanjskih posojil, z dne 8/5-1987, določba A/6 priloge št. 1

Več

Neobjavljeno | 18.04.1991

U-I-49/90

Sklep delavskega sveta podjetja Unitex, Ljubljana, z dne 25/4-1990

Več

OdlUS IV, 13 | 16.02.1995

U-I-28/94

Sklepi o višini RTV naročnine (Ur. list RS, št. 12/93, 28/93 in 17/94).

Več

OdlUS IV, 40 | 20.04.1995

U-I-321/94

Statut Javnega podjetja za distribucijo električne energije, Nova Gorica

Več

OdlUS III, 77 | 30.06.1994

U-I-50/94

Sklep Delavskega sveta podjetja Adria Airways z dne 14/2-1994 Zakon o zaposlovanju tujcev (Ur. list RS, št. 33/92) (ZZT), 1. odst. 23. čl.

Več

OdlUS VI, 132 | 16.10.1997

U-I-243/97

Registracijski pravilnik Šahovske zveze Slovenije z dne 8. 3. 1997, 3. odst. 5. čl. Pravilnik o kriterijih in najvišjih odškodninah pri prestopih igralcev Šahovske zveze Slovenije z dne 24. 2. 1996

Več

OdlUS VIII, 86 | 22.04.1999

U-I-255/97

Statut Študentske organizacije Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 42/97) Odlok o volitvah poslancev v Študentski parlament Študentske organizacije v Mariboru (Študentski Uradni list z dne 16. 6. 1997

Več

OdlUS VII, 207 | 19.11.1998

U-I-87/97

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Davčni upravi Republike Slovenije z dne 26. 6. 1996

Več

Ur. list RS, št. 6/93 in OdlUS I, 108 | 24.12.1992

U-I-99/91

Sklep Sveta Banke Slovenije o splošni eskontni meri Banke Slovenije (Ur. list RS, št. 17/91-I), 2. točka Sklep Sveta Banke Slovenije o načinu preračunavanja obrestnih mer iz dinarjev v tolarje (Ur. list RS, št. 19/91-I in 20/91-I), 4. točka

Več

OdlUS II, 125 | 23.12.1993

U-I-171/93

Akt o reorganizaciji Letališkega podjetja Aerodrom Portorož, d.o.o., Sečovlje (Primorske novice, Uradne objave, št. 14/93)

Več

OdlUS V, 2 | 11.01.1996

U-I-162/95

Pravilnik o plačah podjetja Petrol Zemeljski plin d.o.o., Ljubljana, 11. čl.

Več