Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 5 od 5

Uradni list RS, št. 25/2014 in OdlUS XX, 21 | 21.03.2014

Up-1303/11, U-I-25/14

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12 in 106/12), 1. odst. 135. čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 299/2009 z dne 5. 9. 2011, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 720/2008 z dne 21. 1. 2009 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 3715/2006 z dne 5. 9. 2008

Več

OdlUS X, 149 | 12.07.2001

U-I-136/01

Statut Zdravstvenega doma Trebnje

Več

OdlUS X, 13 | 25.01.2001

U-I-259/00

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi, načinu imenovanja in načinu dela Zdravstvenega sveta (Uradni list RS, št. 62/2000) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev (Uradni list RS, št. 78/2000)

Več

Neobjavljeno | 04.12.2003

U-I-101/00

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 70/96, 3/98, 90/98, 6/99, 61/2000, 64/2000, 91/2000, 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 in 78/03), 54. čl.

Več

Neobjavljeno | 13.02.2003

U-I-8/03

Statut Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, 20. čl. Pravilnik o volitvah v skupščino zastopnikov Vzajemne, 25. in 35. čl. Sklep o razpisu volitev v skupščino zastopnikov članov Vzajemne

Več