Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 15 od 15

Ur. l. RS, št. 11/91 | 28.02.1991

U-I-44/90

Pravilnik Samoupravne stanovanjske skupnosti občine Brežice o pogojih in merilih za delno nadomeščanje stanarin v občini Brežice

Več

Ur. list RS, št. 25/96 in OdlUS V, 39 | 11.04.1996

U-I-8/95

Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stročja vas (Ur. list RS, št. 12/94) Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stročja vas v naseljih Nunska grapa, Podgradje - Rinčetova grapa, Presika, Pristava in Stročja vas (Ur. list RS, št. 20/94)

Več

OdlUS V, 160 | 21.11.1996

U-I-257/96

Sklep o uvedbi samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Komenda (Ur. list RS, št. 21/94)

Več

OdlUS III, 91 | 14.07.1994

U-I-216/93

Sklepi Izvršnega sveta občine Ravne na Koroškem z dne 16/7-1992, št. 311-3/90-3 z dne 16/9-1992, št. 385-4/90-1/2 z dne 10/8-1993 in št. 381-4/91-1/2 z dne 29/9-1993 Statut Občine Ravne na Koroškem

Več

OdlUS III, 93 | 14.07.1994

U-I-136/94

Sklep Izvršnega sveta Skupščine občine Škofja Loka z dne 31/5-1994 o objavi razpisa za oddajo Tavčarjeve domačije na Visokem v najem

Več

Neobjavljeno | 20.06.1991

U-I-57/90

Samoupravni sporazum o pravicah in obveznostih združenih kmetov v zvezi z uresničevanjem pravice do porodniškega dopusta (Uradni list SRS, št. 7/82, 17/82, 1/83 in 34/84), 2. čl.

Več

Neobjavljeno | 07.11.1991

U-I-41/91

Sklep upravnega odbora Spar - Mercator d.o.o. Ljubljana, o zahtevanem profilu operativnega direktorja, z dne 24/1-1991 in 7/3-1991

Več

Ur. l. RS, št. 28/91 - I | 07.11.1991

U-I-70/91

Pravilnik Samoupravne stanovanjske skupnosti Maribor o pogojih in merilih za uporabo sredstev solidarnosti (Medobčinski uradni vestnik občin Dravograd, Maribor, Pesnica, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Ruše, št. 10/89 in 1/90), 7. tč. 38. čl.

Več

OdlUS X, 34 | 22.02.2001

U-I-219/99

Statut Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje (Uradni list RS, št. 6/2001) Spremembe in dopolnitve Statuta I, II in IV (Uradni list RS, št. 6/2001) Kodeks Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje ter njegovih dopolnitev

Več

OdlUS IX, 209 | 21.09.2000

U-II-179/00

Spor o pristojnosti med sodiščem in upravnim organom

Več

OdlUS IX, 222 | 21.09.2000

U-II-151/00

Spor o pristojnosti med sodiščem in upravo enoto

Več

Neobjavljeno | 26.09.2000

Up-55/99

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 891/98 z dne 8. 10. 1998 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 96/98 z dne 17. 6. 1998 in zoper nezakonita dejanja policije

Več

Neobjavljeno | 08.10.2003

U-I-261/00

Sklep o drugih osebnih prejemkih in povračilih sodnikov (Uradni list RS, št. 68/94, 50/98 in 64/2000), II. oddelek

Več

Uradni list RS, št. 103/2002 | 20.03.2003

U-I-389/02

Statut Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 19/01), 3. al. 4. odst. 249. čl. in 292. čl.

Več

Uradni list RS, št. 29/2004 in OdlUS XIII, 15 | 11.03.2004

U-I-84/01

Statut Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 19/01), 4. odst. 268. čl. In 2. odst. 295. čl.

Več