Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 24

Uradni list RS, št. 31/2000 in OdlUS IX, 52 | 09.03.2000

U-I-272/99

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Buče (Uradni list RS, št. 71/96), 4. čl.

Več

Uradni list RS, št. 17/2000, Uradni list RS, št. 31/2000 in OdlUS IX, 54 | 09.03.2000

U-I-269/99

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Nevlje (Uradni list RS, št. 27/99)

Več

OdlUS VIII, 260 | 18.11.1999

U-I-223/98

Vsebina zahteve za razpis referenduma, ki jo je pri Občinskem svetu Občine Vodice vložila Krajevna skupnost Bukovica - Šinkov Turn Ravnanje predsednika Krajevne skupnosti Bukovica - Šinkov Turn

Več

Neobjavljeno | 25.04.1991

U-I-25/91

Sklep sveta Krajevne skupnosti Hrpelje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za Krajevno skupnost Hrpelje (Uradne objave, št. 6/91).

Več

OdlUS V, 45 | 11.04.1996

U-I-93/95

Sklep o uvedbi samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Komenda (Ur. list RS, št. 21/94)

Več

Uradni list RS, št. 62/2001 in OdlUS X, 137 | 28.06.2001

U-I-28/01

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Pertoča po programih posameznih vasi - za naselje Pertoča in Ropoča (Uradni list RS, št. 108/2000)

Več

Ur. list RS, št. 8/93 in OdlUS II, 9 | 28.01.1993

U-I-114/91

Sklep Skupščine krajevne skupnosti Leskovec o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 3/91) Sklep Sveta krajevne skupnosti Leskovec o uvedbi samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 7/91)

Več

Neobjavljeno | 28.01.1993

U-I-33/92

Sklep skupščine krajevne skupnosti Leskovec o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 3/91) Sklep sveta krajevne skupnosti Leskovec o uvedbi samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 7/91)

Več

OdlUS II, 13 | 11.02.1993

U-I-155/92

Sklep sveta Krajevne skupnosti Stična o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju krajevne skupnosti Stična (Ur. list RS, št. 53/92)

Več

OdlUS II, 32 | 25.03.1993

U-I-26/93

Sklep sveta Krajevne skupnosti Šmarjeta o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Šmarjeta (Uradni list RS, št. 54/92) Sklep sveta iste krajevne skupnosti o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmarjeta (Uradni list RS, št. 1/93)

Več

OdlUS II, 33 | 01.04.1993

U-I-29/93

Sklep Krajevne skupnosti Zreče o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju krajevne skupnosti Zreče (Ur. list RS, št. 5/93)

Več

Neobjavljeno | 24.10.1991

U-I-29/91

Sklep sveta Krajevne skupnosti Rodik o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za vse potrebe Krajevne skupnosti (Ur. objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91)

Več

Neobjavljeno | 12.12.1991

U-I-30/91

Sklep sveta Krajevne skupnosti Materija o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe Krajevne skupnosti Materija (Ur. objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91)

Več

OdlUS I, 14 | 05.03.1992

U-I-26/91, U-U-27/91, U-I-28/91, U-I-31/91, U-I-32/91, U-I-34/91

Sklepa sveta Krajevne skupnosti Slivje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za realizacijo letnih planov v krajevni skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 6/91) in o uvedbi samoprispevka za realizacijo letnih planov v krajevni skupnosti Slivje (Uradni list RS, št. 14/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Gorjansko o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Prešnica o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za razvoj krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 17/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Lokev o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 8/91 in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 21/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Zazid o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 8/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 23/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Tomaj o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Podgorje na Krasu o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Dutovlje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 12/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 21/91 Sklepa sveta Krajevne skupnosti Dane pri Sežani o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 15/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 25/91)

Več

Neobjavljeno | 05.03.1992

U-I-27/91

Sklep sveta Krajevne skupnosti Gorjansko o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91)

Več

Neobjavljeno | 05.03.1992

U-I-28/91

Sklep sveta Krajevne skupnosti Prešnica o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za razvoj krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 17/91)

Več

Neobjavljeno | 05.03.1992

U-I-31/91

Sklep sveta Krajevne skupnosti Lokev o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 8/91 in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 21/91)

Več

Neobjavljeno | 05.03.1992

U-I-32/91

Sklep sveta Krajevne skupnosti Zazid o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 8/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 23/91)

Več

Neobjavljeno | 05.03.1992

U-I-34/91

Sklep sveta Krajevne skupnosti Tomaj o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91)

Več

Neobjavljeno | 05.03.1992

U-I-35/91

Sklep sveta Krajevne skupnosti Podgorje na Krasu o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91)

Več