Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 7 od 7

Neobjavljeno | 28.03.2012

U-I-19/11

Statut Zveze delovnih invalidov Slovenije, 4. odst. 24. čl.

Več

Neobjavljeno | 09.06.2011

U-I-111/11

Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev, ki so bila objavljena v reviji Gasilec, št. 11/12, z dne 13. 12. 2010, tč. 4.43.

Več

Ur. list RS, št. 5/91 | 17.01.1991

U-I-20/90

Statut Obrtnega združenja občine Kranj iz junija 1989, 3. in 20. čl.

Več

OdlUS XI, 37 | 07.03.2002

U-I-293/99

Pravilnik o disciplinskem postopku Lovske družine Raka. 17. čl.

Več

OdlUS I, 29 | 23.04.1992

U-I-84/91

Sklep skupščine Obrtne zbornice Ljubljana Center o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka Obrtni zbornici Ljubljana Center za leto 1991 od 1/6-1991 dalje, z dne 28/5-1991, II. točka Sklep skupščine Obrtne zbornice Slovenije o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka Obrtni zbornici Slovenije in njenih organizacijskih enot ter višino prispevka za podpore starim obrtnikom za leto 1991 od 1/6-1991 dalje, z dne 26/3-1991, II. točka

Več

Neobjavljeno | 20.06.1991

U-I-23/91

Pravilnik o odstrelu medveda v Lovski družini Mokrc, z dne 9/9-1990

Več

Neobjavljeno | 19.12.1991

U-I-55/91

Pravila sklada za vzajemno pomoč samostojnih obrtnikov Slovenije, z dne 19/5-1989, 2. tč. 1. odst. 29. čl.

Več