Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 2442

Uradni list RS, št. 25/2010 in OdlUS XIX, 12 | 18.03.2010

Rm-1/09

Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, tč. (a) 1. odst. 3. čl., tč. (a) 4. čl. ter 2. in 3. odst. 7. čl.

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

P-3/10

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

P-2/10

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-211/08

Sklep o spremembi vrednosti točke v notarski tarifi (Uradni list RS, št. 71/03) Notarska tarifa (Uradni list RS, št. 37/01 – uradno prečiščeno besedilo, 2/02, 71/03 in 84/05), 3. odst. 11. čl. Posebni del notarske tarife (Uradni list RS, št. 94/08)

Več

Uradni list RS, št. 42/2010 | 13.05.2010

P-33/09

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 42/2010 | 13.05.2010

P-36/09

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 20.02.2014

P-2/13

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 20.02.2014

P-6/13

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 03.04.2014

P-5/13

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 03.04.2014

P-3/13

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 03.04.2014

P-2/14

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 24.04.2014

P-7/13

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 16.12.2013

Up-1025/12

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 181/2012 z dne 23. 8. 2012

Več

Uradni list RS, št. 22/2011 | 03.03.2011

Up-1116/09

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 313/2009 z dne 27. 8. 2009 Sodba Upravnega sodišča št. I U 1199/2009 z dne 15. 7. 2009 Sklep Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-152/2009/2 (1232-02) z dne 3. 7. 2009

Več

Neobjavljeno | 19.04.2011

U-I-32/10

Sklep o ceniku dimnikarskih storitev (Uradni list RS, št. 101/09), 4. st. 7. odst. II. tč.

Več

Neobjavljeno | 16.01.2003

P-12/02

Spor o pristojnosti med sodiščem in upravnim organom

Več

Neobjavljeno | 16.01.2003

P-13/02

Spor o pristojnosti med sodiščem in upravnim organom

Več

Neobjavljeno | 16.01.2003

P-14/02

Spor o pristojnosti med sodiščem in upravnim organom

Več

Neobjavljeno | 08.05.2003

P-6/03

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 16.01.2003

P-11/02

Spor o pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo

Več