Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 26

Uradni list RS, št. 20/2011 | 10.03.2011

U-II-1/11

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (EPA 1300-V) (ZPIZ)

Več

Uradni list RS, št. 30/2011 | 14.04.2011

U-II-2/11

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (EPA 1535-V) (ZVDAGA)

Več

Uradni list RS, št. 50/2010 in OdlUS XIX, 11 | 10.06.2010

U-II-1/10

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Poročevalec DZ, št. 149/09, EPA 735-V) (ZUSDDD)

Več

Uradni list RS, št. 35/2009 in OdlUS XVIII, 20 | 05.05.2009

U-II-1/09

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Poročevalec DZ, št. 30/09, EPA 248-V)

Več

Uradni list RS, št. 91/2009 in OdlUS XVIII, 50 | 09.11.2009

U-II-2/09

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (EPA 469-V) (ZSPJS) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (EPA 467-V) (ZSS)

Več

Uradni list RS, št. 109/2011 | 08.12.2011

U-II-3/11

Družinski zakonik (EPA 817-V) (DZ)

Več

Uradni list RS, št. 102/2012 in OdlUS XIX, 39 | 17.12.2012

U-II-1/12, U-II-2/12

Zakon o Slovenskem državnem holdingu (EPA 516-VI) (ZSDH) Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (EPA 637-VI) (ZUKSB)

Več

Uradni list RS, št. 105/2008 in OdlUS XVII, 56 | 22.10.2008

U-I-295/07

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) (ZVRK), 6. odst. 4. čl.

Več

Uradni list RS, št. 80/2015 in OdlUS XXI, 5 | 28.09.2015

U-II-1/15

Sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D, EPA 257-VII) z dne 26. 3. 2015 (Uradni list RS, št. 20/15)

Več

Uradni list RS, št. 98/2015 in Odlus XXI, 8 | 03.12.2015

U-II-2/15

Sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o dopolnitvi Zakona o obrambi (EPA 822-VII) z dne 4. 11. 2015 (Uradni list RS, št. 83/15)

Več

Neobjavljeno | 22.03.2007

U-I-211/05

Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Mali Slatnik (Uradni list RS, št. 85/04 in 70/05) Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mali Slatnik (Uradni list RS, št. 55/04)

Več

Uradni list RS, št. 31/2003 in OdlUS XII, 20 | 20.03.2003

U-II-1/03

Zahteva za presojo, ali je vprašanje, vsebovano v pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi s predlogom Zakona o spremembi Zakona o trgovini (ZT-B), ki se glasi: "Ali ste za to, da so prodajalne odprte največ do 10 nedelj v letu, razen bencinskih servisov z omejeno prodajno površino ter prodajaln v bolnišnicah, hotelih, na letališčih ter železniških in avtobusnih postajah, ki so lahko odprte brez omejitev", v nasprotju z Ustavo

Več

OdlUS XII, 101 | 22.12.2003

U-II-3/03

Zahteva Državnega zbora, naj Ustavno sodišče odloči, ali bi zaradi zavrnitve Zakona o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02, ki ga je Državni zbor sprejel dne 25. 11. 2003, na naknadnem zakonodajnem referendumu, katerega razpis zahteva 30 poslank in poslancev, nastale protiustavne posledice

Več

Uradni list RS, št. 52/2003 in OdlUS XII, 45 | 15.05.2003

U-II-2/03

Zahteva za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma, povezanega s predlogom Zakona o spremembi Zakona o trgovini, ki se glasi: "Ali ste za to, da se v predlogu Zakona o spremembi Zakona o trgovini določi, da so prodajalne za nujne življenjske artikle odprte največ do 10 nedelj v letu, razen bencinskih servisov, prodajaln v bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter železniških in avtobusnih postajah, z omejeno površino, ki so lahko odprte brez omejitev"

Več

Neobjavljeno | 16.02.2006

U-I-16/06

Odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter določitev oziroma spremembo njihovih območij (Uradni list RS, št. 113/05), III. 2. tč.

Več

Uradni list RS, št. 28/2006 in OdlUS XV, 17 | 27.02.2006

U-II-1/06

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Poročevalec DZ, št. 7/06, EPA 677-IV)

Več

Neobjavljeno | 20.09.2006

U-I-229/06

Odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin in določitev oziroma spremembo njihovih območij (Uradni list RS, št. 113/05), II. 1. tč.

Več

OdlUS XIII, 28 | 15.04.2004

U-II-2/04, U-I-76/04

Zahteva za oceno ustavnosti zahteve za razpis referenduma o uveljavitvi Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območje urejanja VR2/6 Ob Cesti dveh cesarjev) Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000 in 51/02)

Več

Uradni list RS, št. 72/2004 in OdlUS XIII, 50 | 17.06.2004

U-II-4/04

Sklep Državnega zbora št. 005-02/07-8/40, EPA 1333-III z dne 25. 5. 2004

Več

Uradni list RS, št. 82/2004 in OdlUS XIII, 53 | 08.07.2004

U-II-5/04

Sklep Državnega zbora št. 005-02/07-8/41, EPA 1334-III z dne 31. 5. 2004

Več