Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 57

Uradni list RS, št. 25/2010 in OdlUS XIX, 12 | 18.03.2010

Rm-1/09

Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, tč. (a) 1. odst. 3. čl., tč. (a) 4. čl. ter 2. in 3. odst. 7. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-211/08

Sklep o spremembi vrednosti točke v notarski tarifi (Uradni list RS, št. 71/03) Notarska tarifa (Uradni list RS, št. 37/01 – uradno prečiščeno besedilo, 2/02, 71/03 in 84/05), 3. odst. 11. čl. Posebni del notarske tarife (Uradni list RS, št. 94/08)

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-236/08

Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZN), 1. st. 2. odst. 2. čl., 1. odst. 10. čl., 1. do 6. odst. 10. a čl., 11. čl. in 2. odst. 107. čl., 109. čl., 7. al. 1. tč. 113.a čl. in 3. odst. 115. čl.

Več

Uradni list RS, št. 40/2010 | 05.05.2010

U-I-96/10

Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 – popr. in 87/09) (ZDT), 2. in 3. odst. 41. čl.

Več

Neobjavljeno | 26.01.2011

U-I-38/10

Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZUstS), 4. odst. 55.c čl.

Več

Uradni list RS, št. 30/2011 | 14.04.2011

U-II-2/11

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (EPA 1535-V) (ZVDAGA)

Več

Neobjavljeno | 01.07.2010

U-I-91/10

Poslovnik Komisije Državnega zbora Republike Slovenije po Zakonu o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 42/09), 1. in 2. čl.

Več

Uradni list RS, št. 17/2013 in OdlUS XX, 1 | 07.02.2013

U-I-42/12

Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 48/09 in 21/12) (ZDU), 34. in 37. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 8/12) (ZVRS), 5. al. 2. odst. 4. čl. in 1. al. 3. odst. 4. čl.

Več

Uradni list RS, št. 69/2014 | 11.09.2014

U-I-36/12

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), 2. in 3. čl.

Več

Uradni list RS, št. 57/2010 | 09.02.2012

U-I-82/10

Obvezna navodila za uporabo Državnotožilskega reda (št. 701-1/2010 z dne 22. 2. 2010) Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 – popr. in 87/09) (ZDT), 4. odst. 7. čl.

Več

Uradni list RS, št. 30/2012 in OdlUS XIX, 35 | 05.04.2012

U-I-23/12

Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 91/11) (KZ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 91/11) (ZKP) Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11) (ZOPNI) Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 91/11) (ZGD) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 109/11) (ZLPLS)

Več

Neobjavljeno | 15.01.2009

U-I-61/08

Sprememba letnega razporeda dela Okrožnega sodišča v Kranju z dne 16. 3. 2005 Letni razpored dela Okrožnega sodišča v Kranju za leto 2006

Več

OdlUS XVIII, 3 | 08.01.2009

U-I-45/08

Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 81/06 – ur. p. b.) (ZSOVA), 1., 2. in 3. odst. 21. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.04.2009

U-I-296/08

Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b.) (ZUstS), 4. odst. 55.c čl.

Več

Neobjavljeno | 24.05.2012

U-I-319/11

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 2. odst. 43. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 91/11) (KZ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 91/11) (ZKP) Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11) (ZOPNI) Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 91/11) (ZGD)

Več

Neobjavljeno | 15.12.2011

U-I-317/11

Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 39/11) (ZPos), 2. čl., 2. st. 10. čl.

Več

Uradni list RS, št. 79/2012 | 19.09.2012

U-I-79/11

Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) (PoDZ), čl. 203 do 214

Več

Uradni list RS, št. 55/2011 in OdlUS XIX, 24 | 23.06.2011

U-I-50/11

Zakon o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) (ZPPre) Poslovnik o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03)

Več

Uradni list RS, št. 89/2007 in OdlUS XVI, 70 | 20.09.2007

U-I-303/05

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 93/05) (ZDU), 2. čl.

Več

Neobjavljeno | 20.09.2007

U-I-293/05

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (Uradni list št. 47/02) (ZObr), 22. čl.

Več