Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 66

Neobjavljeno | 10.04.2014

U-I-100/13, Up-307/12

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 106. in 107. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Uv 1/2012 z dne 12. 1. 2012

Več

Uradni list RS, št. 35/2014 in OdlUS XX, 24 | 10.04.2014

U-I-156/11, Up-861/11

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 1. odst. 79.a čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 35/2011 z dne 5. 5. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 313/2010 z dne 22. 9. 2010

Več

Neobjavljeno | 21.04.2011

U-I-41/11

Akt o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Izola (Primorske novice, št. 4/11)

Več

Neobjavljeno | 17.09.2014

U-I-165/14

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 5. čl.

Več

Neobjavljeno | 25.09.2014

U-I-70/14

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 1. odst. 82. čl.

Več

Neobjavljeno | 25.09.2014

U-I-43/14

Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) (ZEVP-2), 3. odst. 4. čl. v zvezi s 5. čl.

Več

Uradni list RS, št. 18/2013 in OdlUS XX, 2 | 21.02.2013

Mp-1/12

Sklep Državnega sveta Republike Slovenije z dne 12. 12. 2012

Več

Neobjavljeno | 11.06.2014

U-I-133/14

Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 39/14)

Več

OdlUS XX, 26 | 11.06.2014

U-I-136/14

Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 39/14)

Več

Neobjavljeno | 11.06.2014

U-I-127/14

Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 39/14)

Več

Neobjavljeno | 09.02.2012

U-I-309/11

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 1. odst. 56. čl.

Več

Neobjavljeno | 05.04.2012

U-I-291/11

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 2. in 3. odst. 43. čl. Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05) (ZRTVS), 2. in 3. odst. 12. čl. Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 83/11)

Več

Neobjavljeno | 15.01.2009

U-I-225/08

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 78/06 in 109/06 – ur. p. b.) (ZVDZ), 74., 95. in 96. čl.

Več

Neobjavljeno | 22.10.2009

U-I-169/08

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b) (ZVDZ), 82. čl,

Več

Neobjavljeno | 09.02.2012

U-I-209/11

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 4. odst. 43. čl. in 2. odst. 44. čl.

Več

Neobjavljeno | 13.11.2008

U-I-247/08

Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 78/06 in 109/06 – ur. p. b.) (ZVDZ), 2. odst. 44. čl., 1. odst. 47. čl., 2. odst. 48. čl. in 3. odst. 92. čl.

Več

Uradni list RS, št. 94/2007 in OdlUS XVI, 107 | 04.10.2007

Up-2942/07

Sodba Upravnega sodišča št. U 2936/2006 z dne 11. 7. 2007

Več

Uradni list RS, št. 94/2007 in OdlUS XVI, 108 | 04.10.2007

Up-2597/07

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2936/2006 z dne 11. 7. 2007

Več

Neobjavljeno | 04.10.2007

U-I-346/05

Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92 in 80/04) (ZDVEDZ) Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) (ZVDZ), 48., 81., 82., 87. čl., 2. in 3. odst. 91. čl., 93. čl. ter XII. poglavje Ustavni zakon o dopolnitvi 80. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/2000) (UZ80), II. tč. Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95) (ZVDZ), 2. odst. 93. čl.

Več

Neobjavljeno | 30.05.2011

U-I-99/11

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 11/11) (ZVRK), 7. odst. 4. čl.

Več